ZYKLON B PAS ACTIEF OP 25,7 GRADEN

NIEUW SPIJKERHARD TECHNISCH BEWIJS VOOR DE GASKANER-HOAX * DEMONISEREN MICHA KAT IS BEGONNEN * NIEMAND NOEMT INHOUDELIJK ARGUMENT * COMPLEET TABOE OP DISCUSSIE * HET ENIGE ANTWOORD: TOTALE CONTROLE OP INTERNET

Te midden van de in elkaar donderende en steeds hysterischer reagerende MSM –lees hier hoe HP/de Tijd ‘het einde van Micha Kat’ aankondigt: sturen ze binnenkort een doodseskader samen met Ronnie N. en Joris D?- blijven wij gewoon nuchter en kijken naar feiten. En een van die feiten, bovenop alle andere die we reeds hebben gepresenteerd en die op zichzelf al aantonen dat er in de Tweede Wereldoorlog geen sprake is geweest van een

‘op industriele leest geschoeide uitroeiing’ van de Joodse ras via gaskamers, presenteren we nu als sluitstuk, als het allesbeslissende argument: Zyklon B kan nooit zijn gebruikt voor de ‘vergassing’ van miljoenen mensen omdat het middel daartoe om meerdere redenen absoluut niet in staat is. In het filmpje hierboven wordt gesteld dat het gif in Zyklon B -blauwzuur- pas echt actief wordt bij een temperatuur van 25,7 graden: het ‘kookpunt’ van de stof. Onder die temperatuur is wel sprake van enige verdamping, maar die is te gering om snel effect te hebben. Dat betekent dus dat het middel nooit effectief kan zijn ingezet in Polen waar de dagen per jaar dat het warmer is dan 25, 7 graden op een hand te tellen zijn. Maar het wordt nog mooier. De dagen dat het (zeer) koud was -tot minus 30 graden aan toe- waren wel zeer talrijk en dan is het effect van Zyklon B nul komma nada! Zijn dit feiten of geen feiten? Is het filmpje hierboven ‘vervalst’ door ‘door haat en rancune voortgedreven malloten’ zoals Micha Kat? Laten we dan eens kijken naar wat Wikipedia schrijft, een bron die volledig wordt gecontroleerd door the powers that be. In het artikel over Zyklon B: De substantie bestond uit pellets of schijfjes houtpulp of diatomeeënaarde die geïmpregneerd waren met blauwzuur, een stabilisator en een waarschuwende geurstof Methyl 2-Broomacetaat. Blauwzuur (waterstofcyanide (HCN)) is namelijk een zeer vluchtige vloeistof met een kookpunt van 25,7°. En uit het stuk over gaskamers -waarin overigens niet valt te lezen waar die gaskamers dan gestaan zouden hebben- Na enig geëxperimenteer werd in september 1941 gekozen voor Zyklon-B, dat bij contact met lucht in een voldoende warme omgeving verdampt tot blauwzuur. Kan meneer David Barnouw die vijf miljoen Euro per jaar ontvangt om ondermeer antwoord te geven op vragen van het publiek hier a.u.b. enig licht op laten schijnen?

Maar er is meer. Altijd. De lezers van deze site weten dat ook. Maar eerst nog even duidelijk stellen dat ik in letterlijke zin geen ‘Holocaustontkenner’ ben zoals HP/de Tijd met een soort van satanisch genoegen opschrijft in een poging mij te demoniseren. Ik ben een ‘gaskamer-ontkenner’ en heb altijd gesteld dat er in de oorlog heel veel Joden zijn gestorven en vermoord. Maar voor zover het bestaan van de gaskamers noodzakelijk is voor het hanteren van het begrip ‘Holocaust’, ja, dan kan ik best een ‘Holocaust-ontkenner’ worden genoemd. Een tweede punt van belang is -maar dat hebben jullie allemaal wel door- het mij in geen enkel opzicht te doen is om het ‘kwetsen of beledigen’ van Joden. Mijn zoektocht naar de waarheid komt juist direct voort uit mijn eigen Joodse achtergrond en is puur journalistiek gedreven: het doen van onderzoek en het stellen van de juiste vragen aan de juiste mensen! Maar de discussie is na bijna zeventig jaar van spins en leugens zo verziekt, dat ik nu zelfs moet lezen dat ik wel een nep-Jood moet zijn!

Goed, terug naar het Zyklon B. In dit stuk staan nog veel meer verbijsterende achtergronden over dit middel die de hypothese dat hiermee miljoenen Joden zouden zijn vergast niet alleen verwijzen naar het rijk der fabelen, maar zelfs reduceren tot waanzin van de meest ridicule soort! Vervelend he, Ronne N. en David B., dat alle informatie tegenwoordig voor iedereen vrij toegankelijk is via internet! Dood maken dus dat internet! Terug naar het ‘informatie-monopolie’ van de ‘juiste mensen’ met de ‘juiste meningen!’ Als we dat stuk bestuderen, begrijpen we ook hoe het komt dat de Zyklon B-spin is gelanceerd tegen weerwil van alle feiten in: het was een bestrijdingsmiddel van luizen, insecten en ratten en zo wilde men de indruk wekken dat de Nazi’s de Joden ook zagen als luizen en ratten die moesten worden ‘verdelgt’ met ‘gif’! De Zyklon B-hoax is dus niets anders dan een demoniserings-actie gericht tegen de Nazi’s! Maar het wordt allemaal nog erger.

Zelfs al zou het in Auschwitz het hele jaar door 26 graden zijn geweest, dan nog zou Zyklon B niet in staat zijn tot het snel doden van honderden mensen tegelijkertijd in ‘gaskamers’. Er zouden gigantische hoeveelheden nodig zijn en de dood zou pas na uren -6 tot 9- intreden en zeker niet na 15, 20 minuten zoals men ons heeft willen doen geloven. Het was een middel voor het bestrijden van voornamelijk luizen die tyfus overbrachten en niet voor het bestrijden van mensen! Maar daar bovenop komt wel het meest verwoestende ‘toetje’ in deze argumentatie. De holocaust-mafia had grote poblemen om het gebruik van Zyklon B in de kampen ‘weg te redeneren’ van de inzet voor hygiene -dus live-saving inzet- naar de inzet ter ‘vergassing’ van mensen –live-destroying inzet. We zagen reeds bij David Cole dat er in de ‘gaskamer’ te Auschwitz geen spoor is terug te vinden van Zyklon B hetgeen onverklaarbaar is behalve als het nooit is gebruikt. Maar Cole onthult ook dat in het belangrijkste (pro-gaskamer) standaardwerk over deze materie, het boek Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers van J.C. Pressac wordt gesteld dat 95% van het Zyklon B live-saving werd ingezet en slechts 5% live-destroying! Het is technisch en wetenschappelijk 100% uit te sluiten dat de Nazi’s miljoenen Joden (het ‘offciele’ getal voor Auschwitz is reeds teruggebracht van 4 miljoen naar een miljoen) hebben kunnen doden met 5% van het beschikbare Zyklon B, nog los dan van de absurde inconsistentie van het gebruik van eenzelfde middel voor zowel het redden als het vernietigen van levens -en dat door die ‘effectieve’ en ‘industrieel opererende’ Nazi’s!

Tot slot. Ook op Wikipedia lezen we deze zeer interessante passage: Eind 2008 werden in een Berlijns appartement 28 oorspronkelijke bouwplannen daterend van 1941 tot 1944 van Auschwitz teruggevonden voorzien van handtekeningen van verantwoordelijken van de SS met de initialen van Heinrich Himmler. In dit archief is een plan teruggevonden van een gaskamer van 11,16 m op 11,20 m. De tekening van de kelderverdieping toont de sokkels voor de door Topf und Söhne geleverde verbrandingsovens. Deze vondst bewijst het systematisch geplande karakter van de genocide. Wij zeggen: de tapes van Osama Bin Laden, variatie ‘Holocaust’. Blijkbaar was de Holocaust-mafia anno 2008 nog altijd zo onzeker over hun ‘troetelkind’, dat er zelfs toen nog moest worden ‘ingegrepen’.

Print Friendly, PDF & Email
Share