ZWARTE MAFIA IN ACTIE: DE OPSTELTEN-BRIEF

STRAFADVOCAAT VAN MICHA H. WEISFELT WEIGERDE EEN BRIEF TE SCHRIJVEN AAN MINISTER OPSTELTEN EN KRIJGT NU EEN TUCHTKLACHT AAN ZIJN BROEK * DIT IS DE ZWARTE MAFIA IN HORROR-ACTIE: DE CRIMINELE EN CORRUPTE PEDO-MINISTER MAG NIET WORDEN BENADERD

opstelten.mic
Gaf Opstelten het OM opdracht -op verzoek van zijn vriend Demmink- Micha internationaal te laten signaleren, arresteren en interneren? Advocaat Weisfelt weigerde de minister een brief te sturen.

Dat minister Opstelten tot over zijn corrupte oren in de zaak-Demmink zit staat vast. Dat Opstelten delicten pleegt staat vast. Zes voormalige gevangenisdirecteuren hebben aangifte tegen hem gedaan wegens obstructie van de rechtsgang ten faveure van nota bene zijn corpsballen-vriend Demmink en zelfs de president van de Hoge Raad heeft de minister op dit punt aangevallen, ongehoorde krankzinnigheid die nooit eerder in Nederland is voorgekomen. Maar de delicten van Opstelten gaan natuurlijk nog veel verder, want bij zijn acties ter bescherming van Demmink hoort natuurlijk ook de hetze van het OM -die plaatsvindt onder zijn volledige verantwoordelijkheid– tegen Micha die nu al drie jaar duurt met inzet van zowel alle dwangmiddelen die het wetboek van strafvordering kent. Wat is er dan logischer dat Micha bij zijn verdediging de pijlen richt juist op deze Opstelten en zijn advocaat vraagt hem een brief te schrijven waarin hij hem ‘vriendelijk vraagt’ het OM een aanwijzing te geven op te houden met de hetze tegen Micha en hem schadeloos te stellen? Maar advocaat Haje Weisfelt weigerde dit. “Het past niet bij mijn strategie” liet hij Micha weten. Hier zien we de zwarte mafia in actie in optima forma: juist de meest criminele elementen mogen niet worden benaderd. Weisfelt wilde Micha de facto aan Opstelten opdienen op een dienblad, gekookt en gestoofd en met een appel in de mond. Want dat zou het gevol zijn als ik zijn ‘strategie’ had gevolgd inhoudelijk verweer te gaan voeren tegen de verzonnen en vervalste ‘delicten’ die het OM mij in de schoenen schoof en waarvoor corrupte rechters mij in eerste aanleg hebben veroordeeld in opdracht van Demmink en Opstelten. Dus nu kan Weisfelt een vette tuchtklacht tegemoet zien wegens samenspanning met Justitie, het ergste verwijt dat een advocaat kan treffen. In de klacht schreef Micha: “Ik vroeg Weisfelt niet de portemonnee van Opstelten te stelen, niet om zijn huis in brand te steken en ook niet om hem eem klap te geven, maar om een brief aan hem te schrijven, bij uitstek de taak en het werk van de advocaat.” Er is een probleempje: de deken die de tuchtklacht in eerste instantie moet beoordelen, Bas Martens, zit zelf in het Demmink-dossier als advocaat van de ‘kleine jongetjes-regelende en meineed-plegende secretaresse’ van Demmink, A. Storm van ’s Gravensande. Wat een gekkenhuis. Help!

Print Friendly, PDF & Email
Share