ZWARTBOEK KLOKKENLUIDERS (SCHOKKEND)

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.

Ingezonden door Lisa

Beste mensen van het KLOLteam,

Zelf heb ik ook wel eens een klok geluid en een klachtenprocedure gevolgd. Heeft geen enkele zin. In het zwartboek staan ook zo veel casussen: ze zijn altijd slecht afgelopen. Het gaat echt precies zoals het in dat zwartboek beschreven wordt. Je ziet het trouwens ook aan de zaken die jullie op je site volgen en verslaan. Zittingen verdaagd, of toch niet. Stukken die nooit ontvangen worden terwijl dat wel bij de wet verplicht is. Hele aanklachten waar niets mee gedaan wordt, terwijl je zelfs de dingen zwart-op-wit hebt staan. En erger. Uitstellen, verdraaien, verdagen, verdagen. Micha zit toch ook in de gevangenis. In het zwartboek las ik ook dat ze een paar grote zaken hadden die ze niet eens bekend durven maken in dit klimaat hier. Ik denk ook niet dat het wat uithaalt om met individuele gevallen aan de gang te gaan. Maar ik weet ook niet wat er dan gedaan zou kunnen worden. Dat vind ik echt heel erg, maar ik zou het echt eerlijk waar niet weten. Bij de vorige verkiezingen heb ik gekeken of er een partij was die als speerpunt had om daar iets aan te doen. Maar nee, bonussen aanpakken en het gegraai staat ook niet hoog op de lijst – als het er al op staat. Misschien zet dat zwartboek wel wat in werking. Als er heel veel mensen heel veel mensen op reageren, misschien dan.

Groeten van Lisa

EXPERTGROEP KLOKKENLUIDERS

Ministeries, inspecties en diverse andere overheidsinstanties zijn regelmatig zelf betrokken bij grote misstanden. Bovendien stelt de overheid bij het aanpakken van misstanden het eigen belang boven dat van de burger. Dat stelt de Expertgroep Klokkenluiders naar aanleiding van berichtgeving in het Nederlands Dagblad. Het Openbaar Ministerie en de recherche treden echter niet op. “Wij hebben meldingen ontvangen van misstanden binnen vrijwel alle ministeries”, zegt voorzitter Gerrit de Wit. Volgens hem zijn er diverse gevallen bekend waarbij opzettelijk valse rapporten werden geschreven. Justitie zou bij enkele incidenten een ‘merkwaardige rol’ hebben gespeeld omdat overheidsorganen en bestuurders niet werden vervolgd. De misstanden zijn opgenomen in een zwartboek dat later deze week naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De klokkenluiders willen nog geen specifieke voorbeelden geven.

Chronologie

“Het is eerder een chronologie van misstanden waarbij de overheid betrokken is. Het meest essentiële in dit zwartboek is dat overheidsinstanties direct in de verdediging schieten als een misstand wordt aangekaart”, stelt De Wit. “Dan heb ik het over het ontkennen of verdraaien van feiten. Instanties als Justitie of de Algemene Rekenkamer worden dan partij tegen de klokkenluider. De overheid zou eigenlijk in dienst moeten staan van de burger, maar in dergelijke situaties wordt dat volledig omgedraaid.”

Grootste vijand

“De overheid is op dat moment je grootste vijand”, benadrukt de Wit. “Belangen van personen die bij de overheid werken wegen zwaarder dan het belang van de burger. Alle leden van onze Expertgroep hebben met deze weerstand te maken gehad.” De groep wil dat een onafhankelijk onderzoeksinstituut de meldingen eerst onderzoekt voordat de namen van de betrokkenen openbaar worden.

LEES HIER HET ZWARTBOEK KLOKKENLUIDERS (KLIK HIER)

Print Friendly, PDF & Email
Share