ZO VADER ZO ZOON, YEHUDI ON THE LOOSE

VOLG DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VANAVOND OP KLOA * CLIENTEN BESTELEN EN RUINEREN EN DAN, ALS DEZE CLIENTEN DAT NAAR BUITEN BRENGEN, EEN KORT GEDING BEGINNEN: YEHUDI KIEST VOOR DE METHODE-MAFIA VAN ZIJN CRIMINELE VADER ROBERT * DE BAL LIGT NU BIJ DE UTRECHTSE DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN

IN DEZE ZAAK GAAT HET OM EEN KWESTIE VAN ULTIEM EN NATIONAAL BELANG: KAN DE ZWARTE MAFIA NOG WORDEN GESTOPT? ZIJN ADVOCATEN NOG VATBAAR VOOR DE WET OF MOGEN ZE DOEN EN LATEN WAT ZE WILLEN: STELEN, BEDRIEGEN, VERKRACHTEN?

Zes dagen nadat de deken van de Utrechtse Orde van Advocaten hem en zijn moeder had opgedragen een gesprek aan te gaan met Micha Kat om het conflict uit de wereld te helpen [backgrounds], kondigt Yehudi Moszkowicz aan een kort geding te gaan voeren tegen deze website. Samen met zijn moeder bedriegt en besteelt hij een client; als deze daarvan vervolgens melding maakt op zijn website wordt het hostingbedrijf met leugens geintimideerd de site uit de lucht te halen -wat ook gebeurt. Vervolgens vinden wij elders onderdak maar dan gaat Yehudi over tot dagvaarden! Mernsen, dit is de mafia pur sang! Deze zwarte toga-duivels kunnen gewoon niet omgaan met kritiek laat staan met exposure als criminelen! En dus roepen ze de hulp in van andere criminelen -de rechters- om hun vijanden uit te schakelen! Lees hieronder de email die we naar aanleiding van deze werkelijk ongelofelijke actie van Yehudi stuurden aan de Utrechtse deken:

Waarde deken,

De aankondiging van mr. Y. Moszkowicz mij te zullen betrekken in rechte kan niet anders worden opgevat dan als een provocatie in directe strijd met uw brief van 20 januari waarin u beide advocaten (Vissers en Moszkowicz) oproept tot een bemiddelingsgesprek dan wel tot het geven van een nadere inhoudelijke reactie op de klachten bij brief. Deze handeling van Moszkowicz is dan ook reeds op zichzelf klachtwaardig: het naast zich neerleggen van een bemiddelingspoging van de deken en het escaleren van het geschil. Mijn tuchtklacht zal zich dan ook richten op de volgende punten:

1. Het genoemde negeren van de dekenbrief d.d. 20 januari en het zelfs direct in strijd daarmee handelen door het geschil op de spits te drijven

2. Het achter de rug van klager om intimideren en voorliegen van zijn hostingbedrijf

3. Het weigeren van het nakomen van een afspraak een KG te voeren met als excuus de ‘zieke van de vader’

4. Het schenden van de afspraak tot het indienen van de miljoenen-claim tegen ex-rechter Hans Westenberg; weigeren deze zaak op te pakken zoals afgesproken

5. Het weigeren openheid te betrachten over de omstandigheden waaronder de rechtsbijstand wordt gestaakt in de zaak tegen Westenberg

6. Het incasseren van grote bedragen -rond de vierduizend euro- zonder daar noemenswaardig werk tegenover te stellen

7. Het weigeren te reageren op emails en telefoontjes waarin wordt verzocht om teruggave van de betaalde bedragen.

Later zal ik de betreffende gedragsregels er wel bij zoeken als ik de klacht ook officieel en formeel indien. Dat zal thans nog alleen kunnen worden voorkomen als de beide advocaten kunnen worden gedwongen van hun heilloze weg terug te keren en mij mijn geld terug te geven.

Hoogachtend,

Micha Kat

We zijn nog een element vergeten in deze meest omvangrijke tuchtklacht uit de geschiedenis van de Nederlandse advocatuur:


Deze actie van Marjolein Vissers zou reeds direct moeten leiden tot het inleveren van haar toga. Wat gaat er gebeuren met de tuchtklacht van Micha?

8. Het door Marjolein Vissers adieeren van de president van het Haagse Hof S. Boele met als doel Micha Kat te demoniseren. Zulks op een zitting waarin Kat geen partij was. Tevens heeft Vissers op deze zitting gelogen over de aanwezigheid van JDTV-cameraman Eric Donk.

Voorlopig negeren wij het ‘wanhoops-KG’ van Yehudi in afwachting van wat de Utrechtse deken gaat doen. Hierbij zij aangetekend dat de kern van het hele conflict uiteraard -opnieuw- de zaak-Westenberg is die zich als een kankergezwel uitspreidt over de hele Nederlandse rechtstaat. De zaak-Westenberg laat eens te meer zien dat de rechtstaat tot op het bot is verdorven en is gecorrumpeerd. Advocaten die het Westenberg-dossier op hun bureau krijgen zoals Matthijs Kaaks en Marjolein Vissers worden ofwel krankzinnig ofwel slaven van de zwarte mafia. Nederland is reddeloos verloren.

Print Friendly, PDF & Email
Share