ZITTING MICHA EN ERIC BEGINT OM 10:30

ORATIO PRO POPULO * PLEIDOOI VAN MICHA KAT IN ZIJN STRAFZAAK * KOMT ALLEN NAAR HET HAAGSE PALEIS VAN JUSTITIE

Een rede voor het volk. Zo heet mijn toespraak. Ik pleit nu namelijk niet voor mezelf. Ik ben er niet, ik zit hoog en droog in ZO-Azie. Ik geloof namelijk al lang niet meer in onze corrupte en mafiose rechtspraak en ben mede daarom geemigreerd. Weg uit dit land van pedofielen, van corrupte rechters, van Westenberg en Kalbfleisch. Ik pleit voor jullie, achterblijvers. Of moet ik zeggen ‘overgeleverden’? Omdat jullie zijn overgeleverd aan de geperverteerde grillen van de criminelen in toga die in opdracht van een kinderverkrachter onschuldige mensen opsluiten, kinderen wegrukken van hun liefhebbende ouders, hun vrinden voor miljoenen bevoordelen en dat allemaal terwijl ze zich ook nog ‘rechters’ durven noemen, nee nog erger en potsierlijker ‘onafhankelijke rechters’…

Hoe lang nog, landgenoten, stelt de zwarte mafia, de in toga gehulde bende van pedofielen en criminelen, ons geduld nog op de proef? Hoeveel tijd is ze nog gegund om ook onze laatste kinderen te verkrachten, onze laatste rechtschapen burgers kapot te maken, onze laatste eerlijke ondernemers tot wanhoop en zelfmoord te drijven? Joris Demmink heeft het Nederlandse rechtsbedrijf in dertig jaar tijd omgebouwd van een redelijk functionerende rechtstaat in een toeleveringsbedrijf van kinderen voor pedofielen en geperverteerden. En niemand greep in. In onze zaak zet Demmink publieke middelen in om af te rekenen met zijn grote kwelgeest Micha Kat. Justitie is namelijk van Demmink. Het is zijn privé-eigendom waarover hij kan beschikken als een vorst over zijn lijfeigenen. Wat hebben we in onze zaak gezien aan machtsmisbruik, intimidatie en terreur? Extreme inzet van dwangmiddelen, diefstal van bewijsmateriaal, manipulatie van het dossier, een Officier als persoonlijke hitman van Demmink –hij is nu vervangen-, geheime zittingen, onrechtmatige camera-verboden, extreme intimidatie in de zittingszaal via 16 gewapende agenten, een onrechtmatig wrakingsverbod en als klap op de vuurpijl een arrestatie na de vorige zitting met extreem veel machtsvertoon waarvan Justitie inmiddels heeft moeten toegeven dat deze onrechtmatig was. Meneer de president, dat u hier nog durft te zitten is een schande. Sta op, ga weg! Ga naar huis! Zoek ‘Roland Freisler’ op op Youtube!

Als ik deze poppenkast op deze Haagse horror-rechtbank waar kinderverkrachters zitten te lunchen naast meineedplegers en al sinds 1976 geen zaak meer op eerlijke wijze is afgedaan serieus zou hebben genomen, zou ik minstgenomen hebben moeten eisen dat het portret van Beatrix van de muur zou worden gehaald. In mijn zaak is zij namelijk op meerdere nivo’s partij, ondermeer als een van de belangrijkste leden van de Bilderberg-groep en als dochter van de oprichter. Zoals u weet is het aanbrengen van leuzen op het hoofdkantoor van deze Bilderberg-groep een van de punten in de tenlastelegging. Maar ook in het dossier-Demmink speelt Beatrix een belangrijke rol omdat iedereen weet dat Demmink uitsluitend en alleen aan de macht kan blijven via zijn kennis van pedofiele handelingen van prins Claus. Maar zoals gezegd neem ik deze poppenkast niet serieus. Dus mag Beatrix van mij blijven hangen. Nee, ik maak het nog mooier: hang er wat portretten naast! Dan maken we er een echt feestje van! Wat te denken van Joseph Goebbels? En aan de andere kant van ons staatshoofd Ivan de Verschrikkelijke, van wie ze nog familie is ook als ik het goed heb. En dan daar weer naast aan weerszijden generaal Videla en aan de andere kant… Graaf Dracula. Ja dan doen we pas echt recht aan wat zich hier afspeelt in deze zittingszaal die in werkelijkheid een martelkelder is in de traditie van de inquisitie en Marc Dutroux.
Ik zou haast zeggen, meneer de president, haal de guillotine maar vast uit het vet! Want geweld, intimidatie en de knuppel, dat zijn nog de enige argumenten van een verziekt, corrupt en geperverteerd systeem.

De Romeinse staatsman, advocaat en filosoof -hij was ook nog historicus- Cicero wist het al: er zijn twee soorten macht, de auctoritas en de potestas. Auctoritas is de macht die wordt afgedwongen door natuurlijk gezag, door kwaliteit en door deskundigheid. Potestas in de macht van de knoet. De rechter had ooit de eerste. Nu niet meer. Met dank aan Joris Demmink.

Print Friendly, PDF & Email
Share