ZIT DEMMINK ACHTER RECTIFICATIE ?

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.

Zit Demmink achter de rectificatie die Jeroen de Kreek moest plaatsen? Demmink wordt namelijk genoemd in het vonnis van de rechtbank. Hoe lang gaan we nog accepteren dat het belang van de geestelijke en/of figuurlijke kindermisbruiker boven het belang van het kind gaat? Je blijft je verbazen in dit door krankzinnigen bestuurde land.

Op de website Loketbjz.nl, van Jeroen de Kreek, zijn artikelen geplaatst waarvan de strekking is dat Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam een criminele organisatie is en dat zij verdacht wordt van diverse misdrijven. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat deze beschuldigingen geen steun vinden in de feiten en dat ik daarom met de openbaarmaking van die artikelen onrechtmatig jegens Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam heb gehandeld. De voorzieningenrechter heeft mij veroordeeld tot het plaatsen van deze rectificatie.

Hieronder een voorbeeld van een uithuisplaatsing door BJZ:

By Mr. J.L. de Kreek

Er was eens een prins en een prinses. De prinses was antroposoof van filosofie en natuurgenezeres van huis uit, de prins zag daar wel wat in. Tot de kleine prinses geboren werd en het medisch centrum de bevalling als nummer zo veel behandelde. De prins zei er als zorg bewuste ouder nog wat van en de afdeling van het medisch centrum besloot het geschil op voorhand de kop in te drukken door bij Bureau Jeugdzorg te melden dat de prins “godverdomme” had gezegd in de kraamkamer.

Sindsdien worden prins en prinses belaagd door Bureau Jeugdzorg. De kleine prinses ook, zij is inmiddels uit huis geplaatst nádat de raadsmedewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming ontdekt hadden dat álles goed was met de kleine en het paleis er “perfect” uit zag. Van roze wolk tot nachtmerrie voordat u het weet: de medewerkers van Bureau Jeugdzorg zijn uw vriend. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg zijn er in getraind potentiële cliënten direct in het eerste contact te ontwrichten. Het schijnt dat die trainingen gegeven worden door Family First.

Vragen die medewerkers van Bureau Jeugdzorg aan belaagde ouders stellen zijn die van opsporingsambtenaren zoals politie en justitie, terwijl de Stichting Bureau Jeugdzorg een particulieren organisatie is. Alles wat Jeugdzorg over iemand verzamelt komt in een database. De manier waarop Jeugdzorg georganiseerd is in Nederland valt niet anders te begrijpen dan dat de beleidsmakers in de Jeugdzorg de opzet bezitten de jeugd en dus samenleving te ontwrichten. Dat beeld pas bij de oorlogsmisdaden waar CDA, VVD, CU, SGP etc aan deelnemen.

Dat beeld past bij wat de Bakker Schut Stichting, onderzoeksjournalist Micha Kat en dr. J. Poot sr. van de Demmink Doofpot over Joris Demmink zeggen. Dat beeld past bij de onderzoeksresultaten van de Commissie Samson. Kinderen hebben gegarandeerd vier keer méér kans op kindermisbruik in de Jeugdzorg. Laatst was er een mevrouw bij wie haar kind was weggenomen in verband met misbruik en later werd haar gevraagd op een ander kind te passen, door Jeugdzorg. Het kan zo gek niet of het is waar, bij de Stichting Jeugdzorg. Obesitas kinderen in de Jeugdzorg zijn in ieder geval slank aan het eind van hun mishandeling.

Jeugdzorg op voorhand altijd de deur wijzen is geïndiceerd en legitiem omdat kinderen het altijd gemiddeld slechter hebben in de Jeugdzorg dan thuis; dat is rekening houdend met de meest schrijnende gevallen. Jeugdzorg voert oorlog tegen de belangen van jeugdigen. De wet op de Jeugdzorg die de jeugdzorg in Nederland organiseert, met de Stichtingen Jeugdzorg, is het schoolvoorbeeld van zogenoemde Stasi-wetgeving. Oostblokwetgeving van de Nederlandse overheid die burgers in de ijzeren greep wil hebben. Echt iets voor André Rouvoet. Iedereen die zaken in verband met Jeugdzorg meemaakt spreekt schande over de Stichtingen Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. De Wet op de Jeugdzorg bevat het verrassende artikel 21 wat als volgt gaat:

Indien het een zorgaanbieder bekend is geworden dat een persoon die bij hem werkzaam is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan kindermishandeling, doet die zorgaanbieder hiervan onverwijld melding aan de stichting in verband met de uitoefening van de taak, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder e.

Kindermishandeling in de Jeugdzorg wordt gemeld bij de Stichting in het (wettelijk)netwerk van de medewerker die werkzaam is in de Jeugdzorg. Makkelijk voor de interne oplossing. Kindermishandeling:

elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

In dat zelfde netwerk is een door het ministerie van veiligheid en justitie gesubsidieerde organisatie (www.meldpunt-kinderporno.nl) die alle ontdekkingen van kindermisbruik op internet in het buitenland, verzamelt en meldt in het land van herkomst bij een bevriende organisatie waar niemand zicht op heeft. Zo wordt het tenminste ook voor Nederlandse politie en justitie moeilijk een compleet beeld te krijgen van het kindermisbruik op internet en de bijpassende deelnemers. Het is een intelligente vorm van corruptie wat zich afspeelt in en om Jeugdzorg in Nederland. Er is zo waar gerede kans dat de Bakker Schut Stichting en al die anderen gelijk hebben..

Gelukkig hebben de prins en prinses getuigen die bevestigen dat Jeugdzorg uit een stelletje totaal criminelen bestaat die snel opgerold moeten worden. In georganiseerd verband ruïneren medewerkers van Bureau Jeugdzorg gezinnen voor nu en de toekomst. Vier keer meer kans op kindermisbruik in de Jeugdzorg houdt ook in vier keer meer kans op een ontspoort leven later. De christenheid wil dat graag, komt u statistisch vaker in de kerk. Dat hangt allemaal samen, zoals beleidsmakers in de Jeugdzorg weten kunnen. Een groot probleem voor de jeugd van tegenwoordig zijn de Stichtingen Jeugdzorg en een organisatie die zich eufemistisch Family First noemt. Het trainingsbureau van het crimineel netwerk, zo lijkt het.

Alle medewerkers van de Stichtingen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zijn verdacht. De corrupte wetgeving is onvoldoende verklaring voor de kindermishandelingen die zij plegen op duizenden kinderen tegelijk in de Jeugdzorg. Ambtshalve horen zij beter te weten. Door gezinnen te ontwrichten, ouders tot waanzin en depressie te drijven, en ‘last but not least’, rechters glashard voor te liegen of anderszins te belazeren in verband met de belangen die jeugdigen in het algemeen en/of in individueel bepaaldelijk aangaan, krijgen zij jeugdigen in de macht opdat ze vier keer meer dan gemiddeld mishandeld of misbruikt worden.

Ouders dienen zich er van bewust te zijn dat het onverstandig zijn kan bij Medische Centra in Nederland uit te komen voor alternatieve geneeswijzen, althans geneeswijzen die afwijkt van de protocollen van de Pharmachemie. Voordat ouders het weten hebben ze de parasieten van Bureau’s Jeugdzorg net zo lang in de nek tot de kleine meerderjarig is. Jeugdzorg is maffia. Ook het feit dat Stichtingen Jeugdzorg energie gestoken hebben in het frustreren van de onderzoeken van de Commissie Samson, die dus uitwijst dat de kans op kindermisbruik in de Jeugdzorg vier keer zo groot is dan thuis, doet vermoeden dat er iets niet deugt aan die organisaties. De lauwe smoes was dat de van de Commissie Samson vragen te confronterend zouden zijn voor de slachtoffers. Uiteindelijk is na oeverloos gesteggel de vragenlijst praktisch ongewijzigd gebleven.

BRON: LOKETBJZ.NL

Print Friendly, PDF & Email
Share