Zien we de start van een nieuwe grote oorlog?

We hebben de laatste jaren al veel kunnen lezen over de waarheid achter het mainstream nieuws. Zo hebben we geleerd dat de aanslagen op 9/11/2001 gewoonweg niet enkel en alleen beraamd kunnen zijn door een groepje terorristen die vanuit een grot in Afghanistan werden aangestuurd. De voorbereiding op de oorlog voor 11 september, het zonder reden instorten van “Building 7” en de gewoonweg onmogelijke “kaartenhuisval” van de “Twin Towers” We kennen het allemaal en er is genoeg over geschreven.

Ondertussen hebben de architecten van de “Nieuwe Wereld Orde”, ofwel NWO, niet stil gezeten. De aanslagen in Amerika, hebben het Britse imperium geholpen om diens tentakels verder over de wereld te verspreiden. Hoewel ik het idee heb dat de NWO al lang een feit is, zien we het in de media en kranten nog niet helemaal tot stand gekomen zijn. De bevolking denkt nog steeds vanuit landen en unie’s. Zo zijn wij Nederlanders en daarnaast onderdeel van de Europese unie. De mensen die bepalen wat er in de wereld gebeurd, denken al lang niet meer in deze hokjes. Zij zien zichzelf al lang als heersers over de wereld en dit zijn ze met hun macht en rijkdom feitelijk ook. Daarnaast beseffen ze zich ook maar al te goed, dat het volk met hun grote aantallen, zoet gehouden en gestuurd moet worden met behulp van vele vormen van propaganda. Het volk zou 50 jaar geleden absoluut nooit een wereldregering geaccepteerd hebben. Nu staan we als volk op het punt van: “een wereldregering zou misschien best een oplossing zijn voor de wereldproblematiek” Onze visie op dit thema, is door de jaren heen duidelijk veranderd. De indoctrinatie van de media heeft zijn werk gedaan.

Tijdens de tweede wereldoorlog, drong Hitler aan op een derde rijk. We weten dat het volk hier weerstand tegen heeft gehad. Hitlers rijk heeft eigenlijk nooit een kans van slagen gehad omdat het volk overal weerstand bood tegen deze dictatuur. Hitler stond bekent als een groot strateeg. Hij heeft met zijn leger een groot deel van Europa kunnen veroveren. Dit is een hele prestatie geweest maar in mijn ogen was hij: óf geen groot strateeg, óf dom, óf de gehele oorlog diende een groter doel.

Hitler had een pact gesloten met Stalin (Rusland) en dit bood een zekerheid dat Rusland zich niet zou mengen in de oorlog die zich afspeelde in Europa. Het echte gevaar voor Hitler kwam uit Engeland. Engeland had immers de oorlog verklaard aan Duitsland en met het bijkomende gevaar vanuit Amerika, was dit absoluut de grootste bedreiging voor Hitler zijn derde rijk. Engeland stond er in die tijd economisch slecht voor en had een volledige oorlog met de Duitsers waarschijnlijk niet kunnen winnen als Hitler er voor zou hebben gekozen de troepen die hij naar Rusland stuurde, naar Engeland te sturen. Met Engeland in Hitlers macht, hadden de Amerikanen geen uitvalsbasis gehad.

Het bleef echter bij het werpen van bommen op Londen. De weeropbouw van Londen was goed voor de werkgelegenheid en met Europa en Rusland geheel in puin, bloeide de economie en macht van Engeland en Amerika tot ongekende hoogte. Onder het motto van: “dit nooit meer weer” ontstond er een unie in Europa en zo kwam: “Hitlers droom” toch in vervulling mét (enigszins) goedkeuring van het volk. Om deze unie nog verder uit te breiden, werd de koude oorlog handig ingezet om nog meer een “wij” gevoel te creeeren.
Na de aanslagen in Amerika zagen we het volk roepen om vergelding. De regering gaf hier een antwoord op door onder het motto van terorrismebestrijding, achtereenvolgens Afghanistan, Irak en Libie binnen te vallen. Nu, in 2012, staat Amerika en diens bondgenoten (simpelweg het Britse imperium) op het punt en Syrië Iran te veroveren. Rusland en China gaven te kennen, dat deze landen een rode lijn zijn en indien Iran en Syrië aangevallen worden, dit een derde wereldoorlog zal kunnen betekenen.

Voor ik hier verder uitleg in probeer te geven, wil ik eerst nog eens benoemen dat de mensen die de wereld beheersen, zich al lang als wereldleiders zien. De Bilderberggroep laat ons bijvoorbeeld al zien dat er niet meer in landen of unie’s wordt gedacht. Het geld bepaald feitelijk wie de baas is. De laatste hindernis die nu nog genomen moet worden om deze macht echt te claimen, is een manier vinden om het volk geheel achter zich te krijgen. Een oorlog met een gezamelijk vijand is het middel dat in de geschiedenis zijn kracht heeft bewezen om dit doel te realiseren. Ook hier, is de tweede wereldoorlog met de brand in de “Reichstag” een voorbeeld van het zelf creeeren van een probleem en vervolgens de oplossing aan te reiken. Een wereldoorlog met vele slachtoffers zal ons doen roepen: “dit nooit meer!” Regeringen zullen de handen ineen sluiten om vervolgens als goede vrienden elkaars geschillen aan de zijde leggen. “Het volk heeft gelijk, we moeten samen aan de toekomst werken” Dus wat zien we? Probleem/vijand, reactie, roep om vrede, oplossing, wereldregering onder de VN vlag

De financiele crises, opwarming van de aarde en oorlogen zijn middelen die worden gebruikt, om ons te laten “kiezen” voor een wereldregering. De geschiedenis leert ons dat elke crises wordt gevolgt door een oorlog. De tweede weredloorlog is hier wederom weer een goed voorbeeld van. Nu Europa en Amerika letterlijk voor de financiele afgrond staan, lijkt een totale oorlog, nu de benodigde middelen nog voorhanden zijn, een kwestie van tijd. De vraag is niet óf het gebeurd maar wanneer. Na de QE3 vorige week en de al bestaande staats en consumentenschuld, zal de dollar niet lang meer als echt waardepapier gezien worden in de wereld. De rijkere Eurolanden blijven de arme eurolanden steunen en met het E.S.M verdrag, die afgelopen week een feit werd, hebben de landen de eigen economie niet meer in de hand. Amerika en Europa zijn nu qua macht op het hoogtepunt aangekomen. Vanaf dit punt kunnen ze alleen afglijden in het diepe. Om de huidige machtspositie te behouden, is een oorlog (schijnbaar) onvermijdelijk.

In mijn ogen duurt het niet lang meer voor er een totale oorlog uit zal breken tussen de grootmachten. Het laatste toneelstuk om het volk te binden aan een wereldregering staat letterlijk in de startblokken. Oorlog, armoede, honger en anarchie zal de wereld doen roepen om een sterke leiding. Deze open sollicitatie is echter al lang vervuld. Wat de beloftes ook zijn, in feite zal de oorzaak van alle problemen dan voor je neus staan en velen zullen het niet door hebben.

Krijgen we oorlog?

Een jaar geleden, gaf Obama aan dat Amerika zijn militaire aanwezigheid rond Japan, Korea, en (regio) Indonesie uit zou gaan breiden met troepen en raketafweersystemen. China reageerde met het terugdraaien van de belofte, nooit een eerste (nucleaire) aanval in te zetten China zal tevens de huidige nucleaire capaciteit gaan verhogen. Hiernaast werd het luchtruim en vaarzone, in en boven de oost Chinese zee verboden voor buitenlandse vlieg en vaartuigen.

Aan de andere zijde, heeft Amerika de bekende legerbasissen in het midden oosten en heeft daarnaast raketschilden geplaatst in de middenlandse zee ten hoogte van Libie, in Turkije, Roemenie en Polen. Rusland gaf te kennen dit als provocatie te zien. Voor de bouw van start ging, reikte Rusland een hand toe met toestemming voor installatie mits dit in partnerschap met Rusland zou geschiedden. Amerika weigerde en besloot zelfstandig tot installatie. Rusland reageerde met een dreigement tot vernieting van de schilden wanneer het een directe nationale bedreiging zal gaan vormen. Het is duidelijk dat deze schilden en opbouw van troepen, niet is bestemd om terrorisme tegen te gaan.

Nu, half september 2012, zien we Syrie dagelijks in het nieuws. Moslims zijn zogenaamd allemaal boos over een film die de Islam in een verkeerd daglicht zet. Ik kan me nog een aflevering van Southpark herinneren die vast en zeker veel beledigender zal zijn geweest voor deze mensen! Het is allemaal propaganda om ons, het volk, klaar te stomen voor een grote oolog én daarbij partij te kiezen! Rusland en China trokken een duidelijke rode lijn bij Syrie en Iran terwijl Obama reageerde met: als er in Syrie bewegingen zijn chemische of biologische wapens, is dat een rode lijn voor ons. Kortom, er is maar 1 vonkje nodig voor de meest verschrikkelijke oorlog aller tijden!

Albert Pike beschreef in zijn boek: “Morals and Dogma” de drie wereldoorlogen al in detail, voordat deze plaatsvonden. Deze vrijmetselaar kreeg de informatie over de oorlogen volgens eigen zeggen, in een visioen tot zich.

Albert Pike received a vision, which he described in a letter that he wrote to Mazzini, dated August 15, 1871. This letter graphically outlined plans for three world wars that were seen as necessary to bring about the One World Order, and we can marvel at how accurately it has predicted events that have already taken place.

“The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the “agentur” (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.”

“The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.”

“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”

Brand in de Reichstag
QE3
Voorbereidingen invasie Afghanistan
Opbouw Amerikaans leger in Australie
Opbouw raketschilden in oost Europa
India beweegt 18 september 2012, tankdivisies naar de grens met China
Rode lijn Amerika (augustus 2012) betreffende Syrie
Rode lijn Rusland betreffende Syrie en Iran
China waarschuwd Amerika in augustus 2012 over een militaire oefening met Japan
Massale demonstraties (september 2012) in China, tegen Japan
Syrie, Rusland en China houden in juni gezamelijke militaire oefening in midden oosten
Amerikaanse legerbasissen in het midden oosten

Unsurvivable

Print Friendly, PDF & Email
Share