ZELFMOORD-HOAX JEROEN DENIS STORT NEER

ZOALS WIJ AL MELDDEN OP 10 MEI: GEEN ZELFMOORD JEROEN DENIS * JUSTITIE EN AANVERWANTE ORGANEN BUITELEN OVER ELKAAR HEEN IN LIST, LEUGENS SPINS EN BEDROG * ‘DEZE ZAAK HEEFT NOG EEN HOGER VAATSTRA-GEHALTE DAN DE ZAAK-VAATSTRA ZELF’

De belangrijkste red flag was exact dezelfde als in de zaak-Anass: politie die reeds direct ‘zelfmoord’ roept met totale en complete ontkenning van feiten en omstandigheden en zonder onderzoek en bewijzen. Maar net als in de zaak-Anass stort de zelfmoord-lezing compleet ineen. Niemand gelooft er meer in [Facebook]. Dachten wij dat politie en justitie in de zaak-Vaatstra de cliamx hadden bereikt van list en bedrog, in deze zaak worden opnieuw nieuwe tot voor kort onvoorstelbaar geachte hoogtes bereikt. En steeds gaat het weer om vermoorde/mishandelde/misbruikte/verdwenen kinderen in de leeftijd tussen en 9 en 16 jaar oud. En dat in het land van Joris Demmink. Het land waar een ‘docent Internationale Kinderontvoering’ president is van de rechtbank Rotterdam waar de zaak-Demmink wordt behandeld. Maar terug naar de zaak-Denis. De rol van de kinderroof-mafia van Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming

blijkt veel groter dan eerst bekend was. Sterker: in de eerste dagen mocht er helemaal niet over worden gesproken! Thans rollen de ‘zeker tien kinderbeschermings-organisaties’ ruzieend over elkaar heen over de vraag hoe het mogelijk is dat deze mooie jonge kinderen tenmidden van al dat toezicht en al die bescherming jaren zouden zijn mishandeld en tenslotte in rook zijn opgegaan. De vraag stellen is hem beantwoorden: al deze organisaties zijn gericht op het aanleveren van kinderen aan de pedo-netwerken. Daarmee is niet bewezen dat dit ook is gebeurd met de twee broertjes. Maar het is wel de hypothese die nu het eerst in beeld komt. Herinneren we nog de zaak van het meisje van Nulde? De zaak-Savanna? Beide jonge meisjes -en met hen tal van anderen- werden op beestachtige wijze vermoord terwijl zij onder toezicht stonden van Jeugdzorg. Officier van Justitie Nicole Vogelenzang, dezelfde die verantwoordelijk is voor de Justitie-vendetta tegen Micha Kat, werd ingezet om Jeugdzorg te redden in de zaak-Savanna.

Dan de ‘zelfmoord’. De politie heeft nu bekend gemaakt dat vader Jeroen ‘geen onderboek droeg’. Wat hiervan de bedoeling kan zijn en/of de relevantie is niet duidelijk. Bovendien roept deze info bizarre nieuwe vragen op: hoe kan men weten dat het om een rode onderbroek gaat als deze onderbroek nog niet is gevonden? Hoe kan men weten dat Jeroen uberhaupt een onderbroek droeg? Hoe kan men weten dat Julian is losgeraakt van zijn tshirt? Wat wel duidelijk is dat deze mededeling niet past bij de zelfmoord-lezing. Waarom maakt men dit dan toch bekend? Wij denken: puur om de zoektochten een nieuwe focus te geven (ook werd info vrijgegeven over een ‘tshirt met camouflageprint’ van Julian) en daarmee de ‘burgerinitiatieven’ in de lucht te houden. De politie vraagt ze om ook uit te kijken naar het T-shirt en de boxershort aldus nu.nl. Dus nu kunnen de honderden vrijwillers niet alleen op zoek naar twee lijkjes van kinderen, maar ook naar een onderbroek en een tshirt. Gaat de politie binnenkort ook details vrijgeven over de gameboy die Julian bij zich had? Welk spel wordt hier gespeeld? Dit soort toestanden hebben nooit eerder plaatsgevonden in ons land. En waar blijft Peter R. de Vries?

Print Friendly, PDF & Email
Share