ZAAK-VOORTMAN: MINERVA-MAFIA IN THE OVERDRIVE

TWEE CRIMINELE VRINDEN VAN DEMMINK EN OPSTELTEN ROEPEN NU OM STRAFVERVOLGING VOOR LINDA VOORTMAN OMDAT ZIJ DE BENOEMING VAN ‘HUN’ GUIDO VERHINDERDE * MACHTMISBRUIK MINERVA-MAFIA GEORKESTREERD DOOR BEATRIX * GL-LEIDER VAN OIJK ZELF VUISTDIEP IN PEDO-NETWERKEN * KAN HET NOG KRANKZINNIGER? NOG WEERZINWEKKENDER? JA, ALTIJD!

EXTRA: BEATRIX EN DE MIVERVA-MAFIA OVERTRADEN ZELF DE WET DOOR GUIDO ALS ENIGE KANDIDAAT NAAR VOREN TE SCHUIVEN * JUIST HIEROM WORDT LINDA VOORTMAN NU ZO KEIHARD AANGEPAKT NET ALS HENK KROL EN MICHA

vanojik
Groen Links-leider Bram van Ojik rekent in opdracht van de Leidse mafia af met een lid van zijn fractie. Van Ojik staat volledig in dienst van de Demmink-mafia en vulde zijn zakken als ‘diplomaat’ en in het ontwikkelingshulp-plunder circuit

Binnen Groen Links tekent zich een fundamentele strijd af tussen de pedofielen (net als alle Europese ‘Groene’ partijen is ook GL volledig in de greep van de kinderverkrachters) en een ‘verdwaald’ kamerlid dat denkt nog vast te kunnen en moeten houden aan bepaalde uitgangspunten van de partij zoals: een Nationale Ombudsman mag geen racist en/of kinderverkrachter zijn. Arme Linda Voortman. Omdat zij -waarschijnlijk onbewust- een ‘lid van de club’ in de wielen reed is haar roemrijke carriere als volksvertegenwoordiger reeds nu in het ongerede geraakt en kan zijn net als Henk Krol en Micha Kat strafvervolging tegemoet zien. Uiteraard knipt en buigt haar ‘baas’ Bram van Ojik volledig naar Demmink, Beatrix en Opstelten (hij kreeg hiervoor recent een Machiavelli-prijs) en Brammetje van Ojik zal Linda dat ook niet komen opzoeken als zij wegkwijnt in de vrouwengevangenis -of in het inmiddels speciaal opgerichte strafkamp voor Minerva-vijanden. Want o wat zijn ze rancuneus en achterbaks, deze ‘Leidse mafia’ waartoe ook Rutte en Pechtold behoren! Dit bleek reeds uit de ongekende arrogantie om keihard de wet te overtreden in hun ‘sluipende staatsgreep‘ ome Guido Nationale Ombudsman te maken. Want dit zegt de wet: De ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij de benoeming slaat de Tweede Kamer zodanig acht op een aanbeveling, daartoe in gezamenlijk overleg opgemaakt door de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Rekenkamer en bevattende de namen van ten minste drie personen, als zij zal dienstig oordelen Nu begrijpen wij dat de Minerva-mafia twee namen die oorspronkelijk wel waren aangeleverd voor de kamer wilde weghouden zodat onze volksvertegenwoordigers alleen konden stemmen over Guido. Linda Voortman probeerde geheel terecht dit bedrog te doorkruisen in een poging de situatie te creeeren die de wet voorschrijft: een keuze uit drie kandidaten. Voortman wordt dus niet gestraft voor het ‘lekken’ -daarvan kan immers geen sprake zijn nu zij er slechts voor heeft proberen te zorgen dat de wet werd gehandhaafd- maar voor het frustreren en exposen van de misdadige machinaties van de Minerva-mafia. Over de gemanipuleerde gang van zaken rond de benoeming van de nieuwe Nationale Ombudsman is overigens een WOB-verzoek ingediend:

To [email protected]@tweedekamer.nl
Jun 28 at 9:35 AM

Geachte heer van Oijik,

In verband met de voortgaande (onjuiste en verre van volledige ) berichtgeving in diverse media over de gang van zaken rond de mislukte benoemingsprocedure van de Nationale Ombudsman, zend ik u deze e-mails zoals die op 1 juni 2014 verzonden zijn.

De Rijksrecherche kent deze ook i.v.m. het gestarte onderzoek.

Op het WOB-verzoek (ingediend bij de President van de Hoge Raad, de Vice-Voorzitter van de Raad van State en de President van de Rekenkamer) is nog geen besluit genomen.

Dat WOB-verzoek is gedaan om te weten te komen waarom niet drie maar een kandidaat (Guido van Woerkom) werd voorgeselecteerd.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003372/geldigheidsdatum_28-06-2014
1.Er is een Nationale ombudsman.
2.De ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij de benoeming slaat de Tweede Kamer zodanig acht op een aanbeveling, daartoe in gezamenlijk overleg opgemaakt door de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Rekenkamer en bevattende de namen van ten minste drie personen, als zij zal dienstig oordelen.
Dat leden van de Tweede Kamer en anderen zich afvragen wat er in de procedure precies is gebeurd, is logisch en daarom moet de berichtgeving daarover juist en volledig zijn.

Met vriendelijke groet,

Jos Hendriks

FAMILIA Politieke Vereniging Directe Democraten

Print Friendly, PDF & Email
Share