ZAAK-VAATSTRA: DNA-BEDROG VAN PETER R.

HET MOMENT DAT HET LAATSTE WOORD ZAL WORDEN GESPROKEN OVER DE MOORD OP MARIANNE KOMT STEEDS DICHTERBIJ * WIE NEMEN PETER R. EN HET OM NOG SERIEUS? MAURICE, ONDERZOEK HET! * BOUKE VAATSTRA BEWERKT EN OMGEKOCHT NET ALS DE FAMILIE; MOEDER ZORGVULDIG BUITEN BEELD GEHOUDEN * DE MEDIA: HET WOORD VAN PETER R. IS TEGEWOORDIG WET

BREAKING: WAAROM REAGEERT PETER R. NERGENS OP? HET IS PRECIES ALS HET OM: DE HOORN EROP BIJ CONFRONTATIE MET DE FEITEN

Zo is het gegaan met de moord op Marianne: na middernacht werd zij ontvoerd met een auto vanuit het centrum van Kollum [bewijs]. Zij is naar een tot nu toe onbekende plek gebracht (de caravan van Wolfgang H?) en daar op rituele wijze verkracht en vermoord in aanwezigheid van meerdere mensen. De moord werd verricht door Ali Hassan [bewijs] die vervolgens via Schiphol het land uit werd gesmokkeld [bewijs]. Ali H. ‘regelde’ ook de kidnapping van Marianne samen met Feik M. en Wolfgang H. Na de moord is Marianne per auto maar het weiland gebracht en daar neergelegd. Reeds direct na de vondst begon Justitie met de cover-up en het leggen van dwaalsporen. De hoogste man van het OM in Leeuwarden Harm Brouwer verliet du moment dat Marianne werd gevonden zijn post om vervolgens een glans-carriere te maken en te eindigen als de topman van het OM . Zie ook Boublog.

door Andre Vergeer

Victor Toom, onderzoek naar het zgn. Haplo-type DNA in de zaak Vaatstra.
dare.uva.nl/document/187415; Proefschrift van 21 oktober 2010.

Ik zal jullie niet vermoeien met al teveel ingewikkelde DNA-onderzoeksmethoden (ik ben ook maar een leek) maar Victor Toom heeft al in zijn promotieonderzoek in oktober 2010 vastgesteld dat de door Peter R. de Vries op 20 mei gepresenteerde “feiten” al op voorhand niet kloppen. Voorop gesteld, het haplo-type onderzoek heeft een functie, net als een profiler (gedragsdeskundige) die een daderprofiel op kan stellen. Op basis daarvan probeert justitie zich een beeld te vormen van de verdachte, verkleint het normaal gesproken de zoekcirkel en wordt daarmee de ‘scoringskans’ op het vinden van de dader vergroot. EXTRA: LEES EN KIJK VERDER EN ZIE DE REACTIE VAN HARM BROUWER OP DE LEUGEN-UITZENDING VAN PETER R. DE VRIES OVER DE ZAAK WAAROP ZIJN HELE ‘CARRIERE’ IS GEBOUWD: DE LUSTMOORD OP MARIANNE

Maar, het leven zit nu eenmaal niet zo in elkaar dat we de dader in absolute zin kunnen herkennen aan zijn gedrag of profiel en dat geldt dus ook voor zijn DNA-profiel. Was het allemaal maar zo simpel! Peter R. begon zijn uitzending dan ook maar direct met het ‘klaarstomen’ van zijn kijkers voor mogelijk ‘onvoorspelbaar gedrag’ van Marianne Vaatstra: Zij zou nooit op de fiets alleen naar huis fietsen. En zij had al 4 maanden een vriend zodat zij ook nooit – midden in de nacht – aan zou pappen met een onduidelijke ‘vriend’. Laat staan dat zij zich vrijwillig het weiland in zou laten lokken en zich zonder slag of stoot zou laten verkrachten en vermoorden. Maar volgens mr. Misdaad was dat allemaal nu juist wel gebeurd! Je kunt de kijkers bijna aan zijn lippen zien hangen: Peter R. de Vries: “Ja, zo zou het ook gebeurd kunnen zijn..”.

Hiervoor heb ik al aangegeven dat Peter en het OM zeer sterke tactische en technische feiten onder het tapijt hebben geveegd en dat de waarheid geweld aan is gedaan om de kijker maar niet wijzer te hoeven maken. Ik beperk me dus nu tot het DNA-onderzoek en het fabeltje dat die asielzoekers HET IN IEDER GEVAL niet gedaan kunnen hebben. Dat heeft Peter geprobeerd te verklaren op basis van 3 aperte leugens: De asielzoekers zijn uitgesloten op basis van hun DNA (leugen 1). Bovendien komt hun haplo-type (een DNA-variant) niet voor in Nederland (leugen 2). De dader was een bekende van Marianne (leugen 3).

Leugen 1. Voor de goede orde, er is maar steeds sprake geweest van één hoofdverdachte, Ali Hassan. Een Turkse Koerd, een wat vadsige man van 1,65 meter die jarenlang in het AZC Kollum had gewoond. Onder de zoekterm ‘Ali Hassan’ zijn inmiddels tientallen publicaties van ‘ons’ te lezen over de verwisseling van deze man met een “Turkse Ali” van 1,90 meter. Erkend door OvJ mr. Roelof de Graaf en bevestigd door alle getuigen die op welke manier dan ook met die Kollumse Ali hadden gewerkt, gevoetbald en geleefd. Van de (onbekende) Turkse Ali is in oktober 1999 wangslijm afgenomen, maar bij de èchte Ali is dat nooit gebeurd!! Onmogelijk dus de enige man die ooit serieus verdacht is (geweest) van de moord op Marianne ‘uit te sluiten op basis van DNA-bewijs’!!

Leugen 2. De DNA-variant (haplotype) van West-Europeanen komt niet voor in Azië, zoals bijv. in Turkije en Irak (Koerdistan) en andersom. Dit is gebaseerd op statistisch onderzoek uit relatief kleine steekproeven. De verkrachter van Marianne heeft echter een haplotype dat het meest voorkomt in Noordwest-Europa. Vermoedelijk ‘komt hij uit de omgeving van Friesland’ en alleen al om die reden ‘kan het geen asielzoeker zijn geweest’. En omdat Peter van zichzelf wist dat hij ook een rasechte Fries is, teruggerekend naar de 16e eeuw, was het aardig om te zien dat hij daar ook al direct de mist mee inging. Zijn voorouders bleken in werkelijkheid afkomstig uit Noord-Scandinavië !! M.a.w., vermoedelijk waren zij via Rusland, Finland, Zweden of Noorwegen afgedaald naar het Friese Nederland. Peter had dus al gewaarschuwd kunnen zijn…

Victor Toom, in zijn genoemde proefschrift, ging in hetzelfde laboratorium in Leiden nog een stap verder en kwam tot nog veel spectaculairder bevindingen inzake zijn eigen (mannelijke) Y-DNA-profie;:

“In februari 2000 wordt de zogenaamde Y-chromosome Haplotype Reference Database (hierna: YHRD) online gezet. De datum is belangrijk, want een aantal maanden daarvóór ontvangt men op het FLDO (Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek) het eerder genoemde verzoek van de recherche uit Friesland om aan de hand van DNA-onderzoek een uitspraak te doen over de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken in de zaak Marianne Vaatstra. Gegeven De Knijff’s betrokkenheid bij het YHRD-project heeft hij dan reeds toegang tot de data. Dit leidt ertoe dat bekend wordt gemaakt dat de moordenaar zeer waarschijnlijk afkomstig is uit Noordwest-Europa“. (pag. 130) [André: en dit werd direct door zowel het NFI als het OM sterk gerelativeerd].

De Y-chromosomale identiteit van Victor Toom (pag. 131)
In het DNA-onderzoek kunnen zogeheten Y-STR’s in combinatie met de YHRD als opsporingstechnologie worden ingezet om een daderidentiteit te creëren. Zo is in de zaak van Marianne een Noord West-Europese daderidentiteit geconstrueerd. Mogelijk dat deze identiteit ertoe heeft geleid dat via Opsporing Verzocht wordt gecommuniceerd dat de politie op zoek is naar een blanke man. Maar hoe specifiek zijn deze daderidentiteiten? Ter illustratie en als test gebruik ik mijn eigen Y-STR-profiel. Ik heb dat profiel kunnen vaststellen toen ik in de zomer van 2005 etnografisch onderzoek deed bij het FLDO. Mijn numerieke Y-STR-profiel laat het volgende aantal herhalingen zien (tabel 4.7).


Harm Brouwer die als hoofdofficier in Leeuwarden zijn spullen pakte du moment dat Marianne werd gevonden en werd ‘beloond’ met een glans-carriere vond de uitzending van Peter R. geweldig.

Mijn Y-STR-profiel zou een indicatie moeten geven over mijn geografische herkomst, meer specifiek over de whereabouts van mijn voorvaders. Van mijn familie aan vaderskant is een stamboom bekend die tot de 16e eeuw teruggaat. Mijn familie van vaders kant, de familie Toom, heeft voor zover bekend altijd in Nederland geleefd. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat mijn Y-STR-profiel overeen komt met gesampelde Europese donoren.
(……)
Maar als ik mijn Y-STR-profiel (met dezelfde gebruikte markers als in de zaak Marianne Vaatstra, figuur 4.7) invoer in de YHRD, is er -in ieder geval voor mij- een onverwacht resultaat. Aan de hand van de resultaten van mijn ingevoerde Y-STR-profiel, op grond van zeven loci, wordt vastgesteld dat er in een groep van 54.863 bemonsterde mannen van in totaal 477 populaties veertien andere mannen rondlopen met hetzelfde Y-STR-profiel. Zeven daarvan lopen rond in Europa, zeven anderen in Azië.
(…..)
Op grond van de toegevoegde DYS385 komt mijn Y-STR-profiel overeen met precies één ander profiel in de YHRD: het betreft een man die rondloopt in Nepal. Ik ben, op grond van die acht Y-STRs, dus genetische verwant aan een man uit Nepal. Mensen die mij kennen zullen mij beschrijven als blank, lang, blond en krullen. Niet wat je noemt het prototype van een Aziatische of Nepalese man. Einde citaat.

Het haplotype van een verdachte kan dus een leuk statistisch hulpmiddel zijn, de werkelijkheid blijkt veelal weerbarstiger! Sterker nog, twee onderzoeken die het bewijs van prof. De Knijff uit 2000 moesten ondersteunen gingen volledig de mist in. En waarom is dit dan een leugen? Die asielzoekers zijn nog steeds niet uitgesloten op basis van hun DNA! En eerdaags moeten zo’n 20.000 Friezen hun wangslijm af komen geven bij de politie waarbij zij hun eigen familieleden erbij kunnen lappen inzake mogelijke diefstalletjes, geweldpleging, etc., die al als DNA-delictspoor in de databank zitten bij het NFI. En daarmee wordt opnieuw de aandacht afgeleid van de werkelijke dader(s).

Leugen 3. Het DNA-onderzoek naar de haar in de aansteker, met een moeilijk woord mitochondriaal (afgekort) Mt-DNA-onderzoek genoemd, heeft een zeer zwakke bewijswaarde. Volgens het NFI zelfs lager dan pakweg 3%. De haren op jouw hoofd bevatten dus hetzelfde Mt-DNA als honderden of zelfs duizenden anderen in Nederland. Wellicht zelfs van een onderzoeker van het NFI. De stelling van Peter dat die haar dus van de dader was is minst genomen zwaar overdreven.

De vondst van die haar is ook al zo opmerkelijk. Hij bevond zich in het mechaniek van de aansteker en die bevond zich op zijn beurt weer in de tas van Marianne! Nu kun je leuk gaan speculeren: Heeft Marianne die aansteker dan even geleend? En zo ja, waar lagen de sigarettenpeuken dan? Of: hoelang was Marianne al in het bezit van die aansteker? Maanden of mogelijk zelfs al jaren? Kende zij ook niet al een aantal asielzoekers en kwam zij wellicht al eerder in die caravan van Wolfgang Hebben waar die aanstekers werden verkocht? En is het wellicht mogelijk dat die haar pas bij het onderzoek van die aansteker op het NFI (jaren nà de moord dus) in het mechaniek is gekomen? En dan nog, als die haar al een match zou opleveren met het DNA-spoor op Marianne, dan nòg is dat nog steeds van de verkrachter. En dus niet ook automatisch van de moordenaar. Al met al is het hele verhaal van de ‘haar in de aansteker’ zo zwak en zo lachwekkend, dat het eenvoudigweg niet serieus kan worden genomen.

Maar veel interessanter nog is de naam die op die aansteker was gekrast: ‘Zacolis’. En laat de recherche in 2009 zelfs tegenover Bauke Vaatstra niet hebben willen erkennen dat die naam mogelijk uit Griekenland of zelfs uit Azië kwam? Waarom heeft Peter dat dan weer helemaal niet genoemd..?

De kop “Marianne kende haar moordenaar” is dus volksverlakkerij van de eerste orde. Gebaseerd op een wankel statistisch onderzoek, een nieuw ongeloofwaardig scenario waarbij zij vrijwillig meeging en zich willoos heeft laten vermoorden. En met weglating van de meest relevante tactische en technische feiten. En sporen naar de èchte hoofdverdachte, Ali Hassan uit 1999, zijn nooit onderzocht. Die kende zij namelijk ook.

Ten slotte. Al eerder heb ik betoogd dat het gevonden spermaspoor slechts iets vertelt over het DNA van de verkrachter en zelfs dat is niet 100% zeker. Er staat niet bij wanneer die verkrachting heeft plaatsgehad; ook niet wààr dat is gebeurd en al helemaal niet wie daar allemaal nog meer bij aanwezig waren. D.w.z., dat de moordenaar nog steeds uit Azië afkomstig kan zijn en de verkrachter uit Nederland of Duitsland. En, gezien zijn haplotype, kan ook de verkrachter nog steeds uit Azië afkomstig zijn.

Vermoedelijk daarom hebben Peter en het OM dus nooit willen onderzoeken wat er allemaal precies in die caravan van Wolfgang Hebben gebeurde en werden direct betrokkenen (Spencer, Stephanie, hun ouders en tal van rechercheurs) opgescheept met een leugen voor het leven….

Print Friendly, PDF & Email
Share