ZAAK-TRISTAN GAAT NAAR BIZARRE CLIMAX

EXTRA: NEDERLANDSE VROUW GETERRORISEERD NA EEN ZEER ‘PERSOONLIJKE’ ONTMOETING MET DE KONINKLIJKE FAMILIE IN BANGKOK IN GEZELSCHAP VAN ONDERMEER JORIS DEMMINK EN BENK KORTHALS, HOOR HET HELE VERHAAL OP ARGUSOOG RADIO * OOK OP ARGUSOOG: DE ONTMASKERING VAN NICOLE VOGELENZANG * DONDERDAG NIEUWE RAADKAMERZITTING GEPLAND VOOR MICHA

Nadat deze site enige weken geleden schetste hoe de werkelijke vork in de steel zit in de zaak-Tristan, is de druk op de Staat en Ivo ‘kindermishandeling’ Opstelten enorm toegenomen. Samen met Willem Heemskerk (FOTO) van Pels Rijcken blijft hij proberen de getraumatiseerde slachtoffers kapot te maken en te kleineren opdat ze hun claims laten vallen, maar dat lukt steeds moeilijker. Op 12 januari beloofde Opstelten de nabestaanden inzage in het

rapport van de Rijksrecherche, maar daar is weinig van terechtgekomen omdat alle passages die het bedrog van de Staat kunnen bewijzen onleesbaar waren gemaakt. Logisch als we weten dat Tristan er door de Staat en zijn oom Arie er min of meer toe werd aangezet de horror-daad te plegen. Kort daarvoor was al aan het licht gekomen dat Tristan ook functioneerde als wapenhandelaar, maar dat werd direct ‘met klem’ ontkend door het Haagse OM dat thans via de ‘affaire-Vogelenzang’ eens te meer wordt ontmaskerd als een fabriek van list en bedrog. Wat datzelfde OM opnieuw ‘in alle toonaarden’ ontkent is dat er een soort ‘contract’ bestond tussen Tristan en zijn vader dat hij zijn wapens bij hem zou inleveren als hij een depressie voelde opkomen. Een dergelijk bizar ‘contract’ past natuurlijk geheel in het plaatje-Tristan waarin immers de politie weigerde zijn controlerende taak uit te oefenen. Om dit hiaat op te vangen kwam er dus dit ‘contract’. Justitie moet het bestaan ervan wel ontkennen, want als ze dat niet doen geven ze toe dat de politie heeft geweigerd zijn taak uit te oefenen en dus direct verantwoordelijk is voor het drama. In de tussentijd proberen Opstelten en Heemskerk de claimanten uit te putten en te demoraliseren via intimidaties en vertragingstactieken zoals de minister die ook toepast in de zaak-Demmink. Tenslotte wordt de slachtoffers voorlopig ook het psychiatrisch rapport over Tristan onthouden, althans, over deze kweatie komt medio deze maand meer duidelijkheid. De nabestaanden krijgen helemaal niets. Als dat geen bewijs is voor de directe betrokkenheid van de staat in deze false flag Sandy Hook-style….

Print Friendly, PDF & Email
Share