YEHUDI PAST WEBSITE SCHIELLIJK AAN

ALS YEHUDI MOSZKOWICZ EN MARJOLEIN VISSERS NIET UIT DE BALIE WORDEN GEGOOID, IS HET EINDE ADVOCATUUR IN NEDERLAND * YEHUDI KONDIGDE ZIJN CRIMINELE PRAKTIJKEN ZELF AAN * MARJOLEIN VISSERS IN TUCHTZAAK VEROORDEELD WEGENS OPLICHTING * WAT DOET LEONARD BOHMER, DE UTRECHTSE DEKEN? * BINNENKORT TUCHTZAAK VAN DE EEUW: KOMT DAT ZIEN!

EXTRA: DE PORTRETTEN VAN JORIS DEMMINK EN LEO ENDEDIJK VERGELEKEN

In het laatste hoofdstuk van de soap rond Yehudi Moszkowicz en zijn moeder Marjolein Vissers -wie begint er ook een kantoor met zijn moeder? Dat deugt so wie so al van geen kanten!- zien we dat de nep-Jood Yehudi -alles aan hem is fake, zelfs zijn rechten-bul- schiellijk de website van zijn geheime adviesbureau Moszkowicz Juridisch Adviseurs heeft aangepast na publicatie van dit artikel op onze website. Hieronder de twee screenshots alsmede een email die we recent stuurden naar de Utrechtse deken L. Bohmer met -opnieuw- het verzoek zo spoedig mogelijk in te grijpen. Maar dat doet hij niet. Hij vindt het wel prima zo. Schrikt terug voor de naam Moszkowicz. Laat het aankomen op een openbare tuchtzaak waar moeder en zoon door corrupte confreres vermanend worden toegesproken zonder oplegging van maatregel waarna iedereen gezellig samen gaat dineren in de stad en het glas heft op de vele tienduizenden euro’s die de komende dagen weer zullen worden gestolen van argeloze clienten. Want zo gaat dat binnen de zwarte mafia die in feite een sekte is: liever gaan ze met z’n allen ten onder dat dat ze een enkele amice laten vallen! Dat zien we ook bij Westenberg en Klabfleisch! DAAROM IS DEZE ZAAK ZO CRUCIAAL MENSEN! WE MOETEN EEN BRES SLAAN IN DE LINIES VAN DE ZWARTE DUIVELS!

Waarom haalt Yehudi die hele site niet uit de lucht als Moszkowicz Juridisch Adviseurs al niet meer actief is sinds 2009? Waarom heeft hij hem al die jaren on line laten staan als ware het een functionerend adviesbureau terwijl het bureau naar zijn eigen zeggen niet meer functioneerde? Zou het niet gewoon zo kunnen zijn dat Yehudi vanaf 2010 toen Vissers & Moszkowicz Advocaten werd opgericht tot hij dankzij ons tegen de lamp liep zowel advocaat was als juridisch adviseur?

YEHUDI GEEFT ZELF TOE DAT CRIMINALITEIT ZIJN GROTE DRIJFVEER WAS OM ADVOCAAT TE WORDEN

Maar kijk eens wat we hier lezen in een interview dat Yehudi gaf aan het studentenblad Integrand (mei 2008): Het begon er voor mij mee dat ik als student veel zelf moest gaan regelen. Ook financieel. Doordat ik alles altijd zelf heb moeten betalen, en daar soms helaas het geld niet voor had, kwam ik in aanraking met incassobureaus. Telefoonrekeningen moet je natuurlijk als student wel betalen, maar soms heb je er gewoon het geld niet voor. Deze situatie zorgde ervoor dat ik nogal bedreven raakte in het juridisch onderbouwd wegschrijven van dat soort vorderingen. Ik probeerde dan aan te tonen dat de algemene voorwaarden niet helemaal juist waren, waardoor ik de bepalingen kon vernietigen. Wanneer dit lukte, ging ik trots naar vriendjes van mij, om ze te laten zien wat ik had geflikt. Omdat ook zij dit soort brieven (van incassobureaus, red.) ontvingen ben ik dit op een gegeven moment ook voor hen gaan doen. Ook dit ging goed, waardoor ik mij begon te realiseren dat het allemaal wel leuk en aardig was, maar dat ik hier net zo goed geld voor kon vragen. Zeker gezien het feit dat er nu ook vriendjes van vriendjes bij mij terecht kwamen. Er zat duidelijk markt in, waardoor ik begin 2006 ben begonnen met een eerste eigen bedrijf: Student Juridisch Advies.

Hier wordt je toch even stil van. Omdat Yehudi geen geld had rekeningen te betalen ging hij op zoek naar zwakken plekken in de algemene voorwaarden. Dit is ziek mensen. Dit zijn joden-praktijken zonder weerga. Op deze manier is Yehudi in zijn eentje persoonlijk verantwoordelijk voor alle vooroordelen over Joden en geld die ooit bestaan hebben en ooit zullen bestaan.

Tevens is aan het licht gekomen dat moeder Marjolein door de tuchtrechter is veroordeeld wegens oplichting. Na opzegging van haar NMI-lidmaatschap (Nederlands Mediation Instituut) bleef Marjolijn Vissers op haar website de indruk wekken NMI mediator te zijn, in strijd met de voorwaarden en reglementen van NMI. In maart 2010 gaf Marjolijn Vissers zich op de homepage van haar website nog uit voor NMI-mediator terwijl zij dit uiterlijk sinds 31-12-2009 niet meer was. De reclametekst op haar website luidde: Mr drs M. Vissers is NMI-Mediator en faciliteert als zodanig wanneer partijen bereid zijn om buiten het juridische circuit om een oplossing te zoeken voor een conflict. Onder meer hierover is in 2010 een tuchtklacht ingediend bij de toenmalige Utrechtse Deken mr. H.H. Tan. Vissers werd (deels) veroordeeld, uiteraard zonder oplegging van een maatregel. Want daar houden de beffen niet van: het moet wel gezellig blijven.

Hieronder de mail aan de Utrechtse deken Bohmer. Nu maar afwachten hoeveel dagen deze ongekende zwendelaars zich nog advocaat mogen noemen:

Geachte heer Bomer,

Recente onthullingen over de praktijken van Yehudi Moszkowicz zouden alle dekanale stoplichten subiet op vuurrood moeten doen springen. Aan het licht is gekomen dat Moszkowicz naast het kantoor Vissers Moskowicz Advocaten ook nog een juridisch adviesbureau bestiert onder de naam Moszkowicz Jurdisch Adviseurs. Dat laatste bureau stelt nadrukkelijk dat de ‘adviseurs’ -voor zover we hebben kunnen nagaan alleen mr. Moszkowicz- geen advocaat is. We zien dus dat Moszkowicz tegelijkertijd optreedt als advocaat en mede-eigenaar van een advocatenkantoor als als ‘juridisch adviseur – niet-advocaat’ uit hoofde van een juridisch adviesburo. Hier meer achtergronden:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/11714/wanhoopsoffensief-yehudi-m-gevaar

We constateren thans rond Moszkowicz [en Vissers] de volgende feiten:

1. Samen met zijn moeder Vissers bedriegen en bestelen van client Kat
2. Intimideren van een ex-medewerkster
3. Bestelen van een ex-medewerkster
4. Een veroordeling voor de punten 2 en 3 bij de rechter
5. Intimideren van de media en van een hostingbedrijf
6. Het voortdurend naast zich neerleggen van aanwijzingen van de deken
7. Overdadig declareren bij een client die ons bekend is en waarmee we u in contact kunnen brengen
8. Beschuldigingen van een crimineel verleden met o.a. winkeldiefstallen
9. Beschuldigingen van seksuele intimidatie
10. Het samen met zijn moeder opstellen van compleet leugenachtige verweerschriften als reactie op de tuchtklacht van Kat
11. Vissers onderhoudt nauwe contacten met de crimineel Steve Brown
12. Het fingeren van een domicile van hun wederpartij gedaagde Kat in een KG
13. Het verliezen van al hun procedures
14. Het bestieren van een schimmig adviesbureau waarbij hij niet optreedt als advocaat
15. Het te pas en te onpas te koop lopen met de naam Moszkowicz en daar partijen mee intimideren
16. Het uitventen van vertrouwelijke informatie van hun voormalig client Kat om deze te beschadigen
17. Het dagvaarden van voormalig client Kat in KG waarbij vertrouwelijke informatie van Kat tegen hem wordt gebruikt
18. Het veinzen van enorme schade die ze door Kat zouden hebben geleden en het eisen van vexatoire dwangsommen van 50.000 Euro
19. Het schermen met informatie over Kat vanuit het Utrechtse parket tegenover relaties van Kat om Kat schade toe te brengen
20. Het consequent weigeren van een dialoog met Kat ook al drong de deken daar tot twee maal toe op aan.
21. Het beslag leggen op alle rekeningen van Kat nadat ze hem eerst hebben bestolen en bedrogen

Het is nu zaak SUBIET over te gaan tot het schrappen van Moszkowicz en Vissers van het tableau.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share