YEHUDI-GATE: DE LEUGENS, DE FEITEN

BINNENKORT DE TUCHTZAAK VAN DE EEUW TEGEN DE TWEE MEEST CORRUPTE EN CRIMINELE ADVOCATEN VAN DE EEUW: MARJOLEIN VISSERS EN YEHUDI MOSZKOWICZ * DE FEITEN, DE FEITEN EN LOUTER DE FEITEN * HOUDT DE ORDE VAN ADVOCATEN HET DUO DE HAND BOVEN HET HOOFD? * YEHUDI TEGEN HET HOSTINGBEDRIJF VAN DEZE SITE: “ER LOOPT EEN STRAFRECHTERLIJK ONDERZOEK TEGEN KAT. IK KAN U HET TELEFOONNUMMER GEVEN VAN DE BETREFFENDE RECHERCHEUR”

Op 15 maart leverden Marjolein Vissers en Yehudi Moszkowicz hun laatste stuk in [dupliek.vissers] in de aanloop naar de tuchtzaak tegen hen van Micha Kat [andere stukken]. Wij vragen ons thans af: wat moet een advocaat doen om uit het vak te worden gegooid? Zijn secretaresse opeten? Een client verkrachten? Dat laatste hebben Marjolein en Yehudi in elk geval gedaan in overdrachtelijke zin door Micha Kat eerst te bestelen, vervolgens te bedriegen, daarna te intimideren en dan, als er een formele klacht ter tafel ligt, stukken in te dienen die van a tot z zijn gelogen.

De eerste mega-leugen is dat Vissers in haar laatste stuk schrijft dat ‘het haar niet duidelijk was dat de zaak-Westenberg voor Kat het centrale punt is in zijn klacht’. Hieruit blijkt eens te meer dat ze de zaak-Westenberg zo klein mogelijk wil maken, juist omdat ze hierin het meest fout heeft gehandeld. Lees het begin van de tuchtklacht en dan blijkt reeds direct dat de hele zaak en het hele conflict uitsluitend draait om de zaak-Westenberg. Als een advocaat schrijft dat ‘het haar niet duidelijk is dat het wetboek van strafrecht gaat over de Nederlandse strafwetten’, is zij dan geschikt voor haar vak?

Maar dan. Hieronder presenteren we de relevante tijdlijn voor de positie van Vissers als advocate van Micha in de zaak-Westenberg met daaronder wat ze schrijft in haar laatste verweer:

24 februari 2011: Graag heb ik nog even overleg met je over de kwestie-Westenberg. Ook voor deze zaak moet een overeenkomst van opdracht worden gemaakt en ondertekend.

8 april 2011: Als je terug bent gaan we de zaak-Westenberg nauwgezet voorbereiden. Naar mijn mening moet er een dagvaarding komen waar geen speld tussen te krijgen is. Ik ben heel blij voor je zoals het nu gaat.

Vissers op 15 maart 2012: Ik zou de contacten met Kat niet als ‘zeer hartelijk’ laat staan ‘vriendschappelijk’ willen kwalificeren. Eerder zou ik de contractuele relatie (?) met de heer Kat moeizaam willen noemen.

23 mei 2011: Micha Kat zendt email naar Vissers als reactie op haar weigering een KG voor hem te voeren tegen de Haagse rechtbank om af te dwingen dat hij zijn eigen strafzaak mag filmen. Als reden gaf Vissers aan dat ‘haar vader was gevallen’. Marjolein, je weet dat ik vecht om mijn voortbestaan. Please, doe wat!

Vissers op 15 maart 2012: Aangezien de heer Kat zich bijzonder wantrouwend over mij had uitgelaten naar aanleiding van de val van mijn vader, was ik op mijn beurt tot de conclusie gekomen dat de heer Kat het noodzakelijke vertrouwen in mij als zijn advocaat miste. NOOT MICHA KAT: VISSERS HEEFT DEZE OVERWEGINGEN OP GEEN ENKELE WIJZE AAN MIJ KENBAAR GEMAAKT OF MET MIJ GEDEELD.

1 junni 2011: Vissers antwoord op bovenstaande email. Ik kan er geen KG bij hebben want mijn vader moet met spoed verhuisd worden. Volgende week ga ik de lopende zaken inplannen. wat mij betreft blijven de niet-spoedeisende zaken staan zoals drie weken geleden met jou besproken.

Vissers op 15 maart 2012: Na 1 juni heb ik uit niets kunnen afleiden dat Kat op mijn bijstand in welke zaak dan ook zat te wachten, ook niet in de zaak-Westenberg. Mijn kantoor wenste dan ook de heer Kat in ieder geval niet meer bij te staan. NOOT MICHA KAT: DUS OP 1 JUNI MELDT VISSERS ZOWEL ‘DE NIET-SPOEDEISENDE ZAKEN BLIJVEN STAAN’ ALS DAT ZE BESLOOT ‘KAT NIET MEER BIJ TE STAAN’. HIERMEE KOMEN HAAR LEUGENS EN HAAR BEDROG TEN VOLLE AAN HET LICHT.

Dan het volgende punt: dat van de intimidaties door Yehudi aan het hostingbedrijf van deze website. Vissers zegt daarover op 15 maart: YM zou intimiderend hebben opgetreden tegen het hostingbedrijf. Uit niets blijkt wat dan wel ‘intimiderend’ zou zijn geweest. Vast staat (!) dat mr. Moszkowicz niet intimiderend is opgetreden.
Wij beschikken over een opname van een gesprek met Rick van het hostingbedrijf Webspace Design. Daarin verklaart Rick ondermeer het volgende:

-Moszkowicz eiste een takedown van de site. In een email schreef hij: ik verzoek u dringend de site per direct uit de lucht te halen.

-Moszkowicz verklaarde dat er een ‘strafrechtelijk onderzoek’ tegen Kat loopt bij het parket in Utrecht. Hij zei daarbij : ik kan u het telefoonnummer geven van de betreffende rechercheur.

-Moszkowicz bracht ‘zijn familie’ in stelling om deze site uit de lucht te krijgen alsmede ‘de tweede wereldoorlog’.

-Moszkowicz heeft ons niet meteen ‘in directe zin bedreigd’; hij eiste een takedown van de site en ‘gaf daarvoor een juridisch argument’.

Ook andere websites die berichtten over de tuchtzaak van Kat zijn door Moszkowicz geintimideerd en bedreigd. Het gaat hierbij om dossierdenhaag.nl en opinieleiders.nl. We kunnen verklaringen overleggen van de webmasters van beide websites.

Print Friendly, PDF & Email
Share