WORDEN WE VOORBEREID OP BLUEBEAM ?

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Are We Being Set Up For Project Bluebeam or Alien Wars at the 2012 Olympics? | in5d Alternative NewsDe wereldwijde Elite gebruiken meerdere invalshoeken, zodat er meerdere mogelijke rampen neer kunnen dalen tijdens Olympische Spelen van 2012. Van de traditionele terroristische groeperingen tot een valse vlag invasie van buitenaardse wezens kunnen dit jaar het eindspel een stap dichterbij brengen bij het vormen van een wereldregering. We gaan aan de hand van documenten en videomateriaal uitleggen waarom de Olympische Spelen het ideale evenement voor de Elite is om de NWO zijn definitieve intrede te laten doen.


Het PDF-bestand(gepubliceerd in 2010) genoemd in bovenstaande video kun je hier vinden (op pagina 34). 11 juni, 2012 – In recente nieuwsartikelen, waarschuwde Nick Pope dat de olympische spelen van 2012, die gehouden worden in Londen, een verleidelijk doelwit zouden kunnen zijn voor Ufo’s en hun buitenaardse bezitters. Dit komt gelijktijdig met de waarschuwing van Dr. Werner von Braun, die zei dat ‘de laatste kaart’ een, door de overheid in scene gezette, alien-invasie zal zijn.

Are We Being Set Up For Project Bluebeam or Alien Wars at the 2012 Olympics? | in5d Alternative News

Wat is ‘Project Bluebeam?

project Bluebeam is een vier-stappen process, met als eindresultaat één regering voor de hele wereld. Misschien heb je opgemerkt dat de meest recente oorlogen, oorlogen waren met landen die geen banden hadden met het Rothschild bankiers systeem, de wereld bank. Dit is geen toeval en word gedaan om één globale valuta te creëren welke door de Nieuwe Wereld Orde beheert wordt.

Speculaties veronderstellen dat George H.W. Bush’s vrouw, Barbara Bush de dochter zou zijn van Aleister Crowley, satanist en 33e graad vrijmetselaar. De afkomst zou wel logisch zijn, speciaal door zoon George W. Bush. Hier is een interresant  artikel daarover.

De vier stappen van ‘Project Bluebeam’

Stap één:Stap een vereist een ineenstorting van alle archeologische kennis. Dit zal waarschijnlijk bewerkstelligd worden door aardbevingen te faken op zeer precieze locaties over de wereld. Neppe ‘nieuwe ontdekkingen’ op deze locaties “zullen eindelijk de fout, van al de fundamentele religieuze doctrines, duidelijk maken aan de mensheid. En dan specifiek de fout in de christelijke- en moslim doctrine.

Stap twee: Stap twee impliceert een gigantische ‘ruimte show’, waarin drie-dimensionale holografische laser projecties over de hele wereld zullen stralen – en dit is waar Blue Beam werkelijk begint. De projecties zullen de vorm aannemen van de meest belangrijke god, en zullen in alle talen spreken. Aan het einde van de lichtshow zullen alle goden samensmelten tot één god, de antichrist.

Stap drie: Stap drie is “telepathisch elektronische tweerichtings-communicatie.” Dit houd in mensen laten denken dat hun god tot hen spreekt door middel van telepathie, die in ieders hoofd geprojecteerd wordt door middel van extreem lage frequentie radiogolven.

Stap vier: Stap vier heeft drie onderdelen:Are We Being Set Up For Project Bluebeam or Alien Wars at the 2012 Olympics? | in5d Alternative News
1. De mensheid laten geloven dat een alien invasie op het punt staat om in elke grote stad plaats te vinden;
2. De christenen laten geloven dat de ‘opname van de gemeente‘ gaat gebeuren;
3. Een mengeling van elektronische en bovennatuurlijke krachten, die de bovennatuurlijke krachten laten reizen door glasvezel, kabel, stroom en telefoonlijnen om zo al de elektronische apparatuur, die tegen die tijd allemaal voorzien zijn van een speciale chip, binnen te dringen.

Dan zal de chaos uitbreken, en zullen mensen eindelijk toestaan – misschien zelfs wanhopig zijn – dat de nieuwe wereld orde er komt. “De technieken die gebruikt worden en de vierde stap zijn eigenlijk dezelfden die gebruikt zijn in de USSR om de bevolking te dwingen het communisme te accepteren.”

David Icke noemt dit process de “Totalitarian Tiptoe” waar civiele vrijheden geleidelijk aan weggenomen worden in ruil voor overheid ‘bescherming’ tegen problemen die de overheid zelf creërde/ Bijvoorbeeld, na 9/11, VS-bevolking schreeuwde naar haar overheid voor bescherming. Dit resulteerde in de “Patriot Act”, die op haar beurt burgers verscheidene burgerlijke vrijheden ontnam, onder de schuilnaam; ‘veiligheid’. Dit breidde zich uit tot de “national defense authorization act”, die geschreven werd zodat elke vs-burger niet alleen vastgehouden en verhoord kan worden zonder daarvoor een dwangbevel te hebben, maar ook zomaar doodgeschoten mag worden. Dit werd geschreven onder het mom van bescherming tegen ‘terroristen’.

Het is geen toeval dat onze lucht wordt toegetakeld met chemtrails, die barium niobaat bevatten. Barium niobaat is een uiterst belangrijk element dat gebruikt wordt in de 3D technologie voor de creatie van hologrammen en het werd uitdrukkelijk genoemd in het ‘U.S. Army’s Research Lab Adelphi Report’ van november 1996 t/m augustus 1997 getiteld, “3D Holographic Display Using Strontium Barium Niobate”, Accession Number ADA338490, gepubliceerd in februari 1998.

Are We Being Set Up For Project Bluebeam or Alien Wars at the 2012 Olympics? | in5d Alternative News

Het logo van de ‘2012 Olympics’ kan ook gezien worden als “Zion”:

2 = Z
1 = I
0 = O
Op zijn kant gezette 2 = N

Wanneer je de wortels opspoort van wie er eigenlijk eigenaar zijn van de ‘mainstream’ media, evenals die van zo ongeveer ieder lid van het Amerikaanse kabinet, zul je zionisten vinden, die minder dan 3% van de bevolking uitmaken in de Verenigde staten. Is het mogelijk dat hierachter een agenda zit?

In het uittreksel voor deze publicatie staat het volgende: “An innovative technique for generating a three dimensional holographic display using Strontium Barium Niobate (SBN) is discussed.” [Er wordt een innovatieve techniek besproken die Strontium Barium Niobaat gebruikt voor het genereren van een driedimensionale holografische voorstelling]

Contrails (condensatiesporen) versus Chemtrails

Er is een reden waarom je nooit een ‘chemtrail’ zag in een foto of een film van voor 1980… dat is namelijk omdat die toen niet bestonden. Een ‘contrail’ is de normale uitlaatstof van een vliegtuig. Contrails zien eruit als een korte, witte wolk stoom die snel oplost.

‘Chemtrails’ zijn chemisch opgewekte sporen die oorspronkelijk door de regerig afgedaan werden als contrails, maar waarover later wel toegegeven moest worden dat ze gebruikt werden in weermodificatie projecten. Een chemtrail begint op dezelfde manier als een contrail, behalve dat de chemtrail niet oplost. In plaats daarvan blijft het in de atmosfeer en breidt het zich uit, daarbij bewolking veroorzakend.

Een van de hoofdingrediënten in chemtrails is barium, in verschillende vormen, zoals aangetoond in talloze watermonsters. Zoals gezegd, is barium een hoofdingrediënt in de holografische technologie.

De laatste kaart

Dr. Carol Rosin waarschuwde ons over de bewapening van de ruimte vanuit haar beroepsmatige contact met de ex-Nazi wetenschapper Dr. Wernher von Braun, die Rosin waarschuwde over de volgende externe bedreigingen die als een ‘false flag’ [nepaanval] gecreëerd zouden worden door de Amerikaanse regering:

“Zij zijn vijanden aan het uitvinden, zei hij (Von Braun), tegen wie zij dit ruimtewapensysteem gaan bouwen—de eerste waren de Russen, waarmee de ‘vijandschap’ toentertijd bestond. Dan zouden er terroristen zijn, vervolgens derdewereldlanden, die wij nu schurkenstaten noemen of zorgwekkende staten. Dan zouden er asteroïden zijn. En vervolgens, herhaalde hij alsmaar weer tegen mij ‘en de laatste kaart, de laatste, de laatste kaart zou zijn de buitenaardse dreiging’…je zult zien dat er een verhaal komt dat er een vijand wordt gevonden tegen wie wij ruimtewapens moeten bouwen en we zouden dat nu dan moeten verwachten.”

Ruimtewapensysteem: Reagan’s Star Wars Program.
Terroristendreiging: 9-11
Dreiging door derde wereldlanden: Noord-Korea
Dreiging van asteroïden: Elenin (hoewel niet geclassificeerd als een asteroïde, zouden de klaarblijkelijke ‘psyops’ van de regering Elenin gelijkstellen aan deze categorie onderbrengen
Buitenaardse dreiging: de Olympische Spelen van 2012?

Tupac Hologram

In andere recente nieuwsberichten verscheen de overleden Tupac Shakur bij het festival ‘Coachella’ als een hologram en in een explodeerde hij in een sensationele finale, op het podium in het niets. Als de (mainstream) media Tupac zo echt kunnen laten lijken, wat kunnen ze dan nog meer doen, zoals bijvoorbeeld het creëren van nep-gebeurtenissen die nooit plaatsvonden?

De volgende toekomstige dode beroemdheid die getoond zal worden als een hologram zal Elvis Presley zijn.

Zoals hierboven aangetoond wordt deze holografische technologie al gebruikt door de mainstream media.

Rik Clay’s fenomenale onderzoek naar de Olympische Spelen van 2012

Wijlen Rik Clay schreef uitvoerig over de Olympische Spelen van 2012 / Zion / False Flag event [nepgebeurtenis]. Het volgende is een kort stukje van Rik’s webpage:

Moeten wij geloven dat de Olympische Spelen van 2012 in Londen de implementatie van Zion gaan mogelijk maken? Zion – het ‘Nieuwe Jeruzalem’? Om William Blake’s gedicht ‘Jerusalem’ voor te dragen:

And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England’s pleasant pastures seen?

And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic mills?

Bring me my bow of burning gold:
Bring me my arrows of desire:
Bring me my spear: O clouds unfold!
Bring me my chariot of fire.

I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England’s green and pleasant land.

Nederlandse Vertaling:

“Liepen die voeten in oude tijd
op Engeland’s groene bergen?
En was het heilige Lam van God
gezien op de aangename weiden van Engeland?

En scheen het Goddelijke gelaat
voort op onze bewolkte heuvels?
En werd Jeruzalem hier gebouwd
tussen deze donkere satanische molens?

Breng me mijn boog van brandend goud:
Breng me mijn pijlen van verlangen:
Breng me mijn speer: O wolken ontvouw!
Breng me mijn wagen van vuur.

Ik zal niet ophouden met deze geestelijke strijd,
nog zal mijn zwaard slapen in mijn hand
Totdat we Jeruzalem hebben gebouwd
In het mooie, groene Engeland.

Olympische Lampen zijn een eerbetoon aan het Oog van Horus

Are We Being Set Up For Project Bluebeam or Alien Wars at the 2012 Olympics? | in5d Alternative NewsNiet per ongeluk of bij toeval zullen de lampen rondom het Olympisch Stadion het Oog van Horus tonen in de top van de piramide, een openlijk en duidelijk illuminati gebruik van symbolisme.

“Het Alziende Oog was een afbeelding van de alwetendheid van Horus, de Zonnegod.”
Magic Symbols, by Frederick Goodman, p. 103, Satanic symbols book

“Onder de naam ‘mal ochio’ (evil eye), wordt dit object door alle satanisten beschouwd als het symbool van Lucifer.”
William J. Schnoebelen, James R. Spencer Whited Sepulchers, p. 20

“In de Egyptische Mythologie IS Horus Lucifer.”
Voormalig Satanist, William Schnoebelen, Masonry: Beyond The Light, p. 197

“Oog van Horus: Volgens de Egyptische legenden was Osiris vermoord door Set en was Set gedood door Horus die daarbij een oog verloor, vandaar het Oog van Horus. De 33e graad-Vrijmetselaar en Zwarte Adel (Black Nobility) president Franklin Delano Roosevelt heeft dit symbool vanaf 1933 op het een-dollar-bankbiljet laten drukken. Het was een symbool van geheime genootschappen in Europa lang voordat iemand ook maar hoorde van de Verenigde Staten en het is vol van Vrijmetselaarssymboliek en symboliek van geheime genootschappen welke teruggaat tot de oude tijden.”
David Icke

Oog van Horus en/of Buitenaards wezen zijn de Officiële Mascottes?

Eye of Horus and/or Alien Extraterrestrial are the Official Mascots?

Door World unites online against London’s Olympic mascots :

“…organisatoren van de Spelen van 2012 in Londen stelden woensdag hun Olympische mascottes voor aan de wereld… Ontmoet Wenlock en Mandeville, eenogige wezens door bekende ontwerpers in Groot-Brittannië onmiddellijk “betuttelende rotzooi” genoemd… Wenlock en Mandeville hebben allebei een groot oog, dat een camera lens voorstelt zodat ze opnames kunnen maken van wat ze zien.”

Merk op, dat van het (ene) oog van deze bizarre op aliens gelijkende creaties wordt gezegd dat ze lijken op “een camera lens zodat ze kunnen opnemen wat ze zien”. Is dat een sluwe erkenning van een openlijke verbinding met het satanische symbool van het “alziende oog van Horus”…zoals dat op de achterkant van het een-dollar-bankbiljet van de VS

Ook heeft het enge gedrocht links het 2012 logo op zij borst, en heeft het een piramidevorm op zijn hoofd met een “W” in het midden die op een vreemde manier gelijkenis heeft met de op het dollarbiljet staande alziende oog/piramide symboliek van de “novus ordo seclorum” [nieuwe orde van de eeuwen].

Operatie Osiris

Op 7 september 2003 namen alle hulpdiensten en leden van de London Underground (Metro) deel aan Operatie Osiris bij het station ‘Bank Tube’. Het hypothetische scenario was een chemische aanval op de Metro.

News link

Waarom zouden ze uit alle mogelijke namen de naam “Operatie OSIRIS” hebben genomen?

Osiris was een Egyptische god, normaal de god van het Leven na de Dood genoemd. Osiris is een van de oudste goden waarover verslagen zijn gevonden; een van de oudst bekende bewijzen van zijn naam is die op de Palermo Steen van rond 2500 voor Chr. Zijn aanbidding was wijdverbreid tot de onderdrukking van de Egyptische godsdienst gedurende het Christelijke tijdperk. De familieband die het meest beschreven is die waarin Horus de zoon van Isis en Osiris is.

Operation Osiris

Zowel Horus als Osiris werd, na te zijn gedood door Set de slechte broer van Osiris, weer tot leven gewekt door Isis met de hulp van Thoth. In de ene legende is het lichaam van Osiris in stukken gesneden en over heel Egypte uitgestrooid, waarna Isis erop uit ging om de stukken te zoeken. Zij was in staat om 13 van de 14 delen te vinden en in elkaar te zetten, maar zij was niet in staat het 14e en belangrijkste deel te vinden, zijn penis. In plaats daarvan maakte zij een “fallus uit goud” en zong een lied rondom Osiris tot hij weer levend werd. Op deze wijze was Osiris opgewekt en zo was het dat Isis in verwachting raakte van Horus. Door deze ervaring werd Osiris de Heer van de Doden, en het Leven na de Dood.

source

Toe Osiris gedood was, werd zijn lichaam in stukken gedeeld. Isis vond alle delen behalve zijn seksuele orgaan, waarop zij een afgietsel van zijn opgerichte penis maakte en dit naar alle tempels in Egypte stuurde. Isis beval dat in Egypte alle tempels het mannelijke seksuele orgaan van Osiris in opgerichte staat op een prominente plaats in de tempel moesten tentoonstellen. Dit is de reden waarom jullie heden ten dage torens op jullie kerken hebben.

De obelisk is een afspiegeling van de opgerichte penis. Het staat voor de macht, of de potentie, van de viriele man.

De farao’s van latere dynastieën richtten hun obelisk oprichtende affectie op Osiris; God van de aarde, vegetatie en de overstroming van de Nijl, die leven gaf aan heel Egypte; God van wedergeboorte; God ook van de Onderwereld, het Laatste Oordeel en Leven en Dood.

De obelisk in het Vaticaan is omgeven door een cirkel. Deze obelisk is het punt binnen de cirkel, afspiegeling van de vereniging van Osiris en Isis. Na de oprichting van Caligula’s obelisk op het Sint Pietersplein in 1586, dreef Paus Sixtus V de duivel eruit, wijdde het en overwon het met een Heilig Kruis.

‘For the record’, de obelisk van het Washington Monument is de grootste obelisk ter wereld. Het is 6666 inches hoog en 666 inches breed aan iedere kant onderaan. Deze getallen zijn geen toeval.

200.000 Lijkzakken op Stand-by?

Volgens infowars.com, heeft “een undercover journalist met het pseudonym ‘Lee Hazledean’ de ‘klok geluid’ met verbijsterende verhalen over hoe hij de G4S infiltreerde – het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de veiligheid bij de Londense Olympische Spelen – en hoe hij schokkende plannen heeft ontdekt voor de evacuatie van Londen, met 200.000 ‘lijkzakken’ op stand-by, alsook over geknoei met veiligheidsprocedures waardoor de Spelen geheel blootstaan aan aanvallen.”

Gaf een Reclamefilmpje van British Airways een vooruitblik op de Illuminati Kaart, “Combined Disasters” (Gecombineerde rampen)?

Are We Being Set Up For Project Bluebeam or Alien Wars at the 2012 Olympics? | in5d Alternative NewsDe Illuminati Speelkaarten hebben veel gebeurtenissen voorspeld, inclusief ‘9-11’. In de “Combined Disasters” kaart kan men duidelijk de Big Ben zien vallen terwijl op de voorgrond een groep mensen de kleuren van het Olympische symbool laten zien, blauw, groen, rood, zwart en geel. De man met het gele shirt wordt voorgesteld als een zombie-achtige verschijning.

Liks van de vallende Big Ben, wordt een pilaar getoond die valt. De pilaar wordt ook prominent in beeld gebracht in de British Airways reclame.

Als je gaat uitzoeken wie de eigenaar is van alle mainstream media zul je zionisten aan de top van de berg vinden. Niet alleen dat, maar President Obama’s kabinet bestaat uit zionisten. Bedenk, dat het kabinet geselecteerd is, niet gekozen. Zowel Obama als Vice president Joe Biden is Zionist.

De corruptie vloeit ook naar de muziekindustrie. In video hierboven zul je een huwelijk zien van zowel audio- als visuele symboliek verwijzend naar een geweldig grote gebeurtenis tijdens de 2012 London Olympics.

Moet men nog vragen waarom ‘London calling’ van ‘The Clash’ was gekozen voor deze specifieke reclame?

Laten we eens naar de tekst kijken:

London calling to the faraway towns
Now that war is declared-and battle come down
London calling to the underworld
Come out of the cupboard, all you boys and girls
London calling, now don’t look at us
All that phoney Beatlemania has bitten the dust
London calling, see we ain’t got no swing
‘Cept for the ring of that truncheon thing

CHORUS
The ice age is coming, the sun is zooming in
Engines stop running and the wheat is growing thin
A nuclear error, but I have no fear
London is drowning-and I live by the river

"Except for that one with the yellowy eyes"

London calling to the imitation zone
Forget it, brother, an’ go it alone
London calling upon the zombies of death
Quit holding out-and draw another breath
London calling-and I don’t wanna shout
But when we were talking-I saw you nodding out
London calling, see we ain’t got no highs
Except for that one with the yellowy eyes

Waarom werd dit specifieke liedje gekozen, terwijl er honderden positieve liedjes gebruikt hadden kunnen worden voor deze reclame?

National Geographic gebruikt de ‘Alien Invasion’ Mind Control voor eigen gewin

Zomaar uit het niets toverde het National Geographic Channel een onderzoek tevoorschijn waarin gesteld wordt, dat 65% van de Amerikanen liever Obama dan Mitt Romney hebben om om te gaan met een invasie van buitenaardsen. De tijd loopt door! Een ‘false flag’ gebeurtenis van een dergelijke aard en Obama zal de Amerikaanse verkiezingen opschorten en de Wereldregering-agenda erdoor drukken bij de Verenigde Naties.

Wat nu?

Of deze gebeurtenis nu komt bij de Spelen van 2012 of op een ander moment in de nabije toekomst, het plan blijkt voort te gaan.

Terwijl Project Bluebeam een fascinerende “show” zou zijn voor hen die weten waar het allemaal over gaat, zal het eindresultaat niet zo mooi zijn als het geheel wordt toegepast, resulterend in een wereldregering, wereldleger, wereldbanksysteem en wereldgodsdienst.

Zoals verklaard door talloze militairen van hoge rang gedurende het ‘ Disclosure Project’, zijn er vele welwillende buitenaardsen die over ons waken en de planeet beschermen tegen deze soorten van tirannie en verdrukking.

Het is ook mogelijk dat er niets zal gebeuren en dat al het materiaal hierboven gebruikt werd om een gevoel van wereldlijke eenheid omver te werpen door angst in een periode waarin alle naties samenkomen in het algemeen belang van de sportiviteit.

Tenslotte: ik denk niet dat Project Blue Beam ooit tot ontplooiing zal komen door de buitenaardse hulp die wij krijgen, maar voor hen die de voortgang ervan in de gaten houden: het is nog steeds op koers om in de nabije toekomst onthuld te worden. Alleen al het enkele naar buiten brengen van dit materiaal zou voldoende kunnen zijn om plannen af te schrikken of te voorkomen dat zij gebeuren. In het geval dat er iets groots gebeurt zul je in ieder geval begrijpen waarom het gebeurt en zul je een integraal onderdeel zijn van het ontmaskeren van het eindresultaat voor een Nieuwe Wereldorde. Een plan dat onvermijdelijk zal mislukken.

BRON:

Door Gregg Prescott, M.S.
www.in5d.com
www.maya12-21-2012.com
www.HolisticCancerResearch.com

VERTALING:

Anti-Zion2012 OlympicZion.nl

Print Friendly, PDF & Email
Share