WOB-vragen over Demmink aan Albayrak

albayrak.jpgMinisterie weigert antwoorden op WOB-vragen van journalist Biesemaat

Tijdens een officieel werkbezoek aan Turkije in juni 2008 zijn zowel staatssecretaris Albayrak als ook minister Hirsch Ballin op de hoogte gebracht van de affaire-Demmink. Eind oktober 2008 werd er voor de derde maal aangifte gedaan tegen de pedofiele SG, ditmaal door een Turkse jongen met steun van een Turkse advocaat en de Turkse overheid. Deze aangifte wordt overigens door het OM in een hele diepe la gestopt, zoals deze site eerder berichtte waarbij de aangever zelfs is geintimideerd. De betrokkenheid van de Turken bij de affaire-Demmink is groot. Advocate Adele van der Plas verklaarde reeds eerder voor JDTV dat Albayrak tijdens dit werkbezoek uitgebreid over Demmink heeft gesproken met de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali (die ook de belangrijkste Demmink-bron vormde voor Zembla) en zelfs ook dossiers in ontvangst heeft genomen (zit dit filmpje, tussen 2:30 en 3:50).  Volgens Van der Plas is ook minister Hirsch Ballin op de affaire aangesproken door zijn Turkse collega. Deze informatie is van groot belang in het licht van de kamervragen die de PVV recent aan de minister heeft gesteld over de Demmink-zaak. Als de informatie van Van der Plas klopt, is het eens te meer schandalig dat de Minister alles wat met Demmink te maken heeft blijft ontkennen en negeren. Een belangrijke aanwijzing dat de informatie van Van de Plas inderdaad juist is, is dat WOB-vragen van journalist Ton Biesemaat over het gesprek van Albayrak met Kazmali onbeantwoord blijven. Lees hieronder een recent schrijven van Biesemaat aan het ministerie:

From: Ton Biesemaat

To: [email protected]

Sent: Friday, January 23, 2009 11:42 AM

Subject: WOB-verzoek

Aan Ministerie van Justitie

ter attentie van D. van de Riet

Centraal Registratiepunt Wob-verzoeken

Den Haag, 23 januari 2009

Uw kenmerk 5581158/08/CRW

Ons kenmerk Baybasin-098

Op 24 november 2008 richtte ik per brief een WOB-verzoek aan mw. mr. N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie, betreffende haar gesprekken in Turkije met de journalist Burhan Kazmali. De conceptbrief stuur ik als bijlage onder filenaam Albayrak WOB 24 november 2008.doc mee.

In een brief gedateerd 23 december 2008 schrijft A.M.E. Stordiau-van Egmond, directeur Voorlichting van het Ministerie van Justitie, mij dat een beslissing over mijn WOB-verzoek in verband met de feestdagen met vier weken wordt verdaagd. De beslissing, zo schrijft A.M.E. Stordiau-van Egmond mij, betreffende mijn WOB-verzoek zou voor 20 januari (2009) kenbaar gemaakt worden.

Tot op heden heb ik echter geen beslissing aangaande mijn WOB-verzoek ontvangen. Kunt u mij informeren en motiveren waarom zulks nog niet is geschied? Kunt u mij de datum noemen wanneer ik op de hoogte wordt gesteld van de beslissing over mijn WOB-verzoek?

Hoogachtend,

T.G. Biesemaat

[adres weggehaald]

Print Friendly, PDF & Email
Share