Wie zijn onze leiders zegt u??!

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Wowwwwww… Wat zijn er enorm veel schokkende zaken in de wereld gaande, als je ogen en je focus je toestaan dit te zien! Schokkend, verbijsterd, beangstigend, triest, machteloos en onbegrijpelijk zijn woorden ofwel emoties, die mijn gedachte voorbij komen wanneer ik het (ware) nieuws dagelijks  voor me heb. Oorlog, honger, misbruik, geldzucht, vergiftiging, schulden, opsluiting zonder rechtvaardigheid, vrij rondlopen zonder rechtvaardigheid, corruptie, etcetc.. Letterlijk overal om je heen en veroorzaakt door enkele machtige mensen in de wereld.

Waarom ziet bijna niemand dit en wat is de reden dat mensen zo in en in slecht kunnen zijn? Zijn wij als mens gewoonweg een slecht ras en hebben wij dit alles aan ons zelf te danken? Hebben de mensen op de aarde met het stemrecht dat we in veel landen hebben, zelf gekozen voor het falen van de overheid op bijna alle vlakken?

NEE! Wij zijn niet allen schuldig aan de huidige maatschappij! Mensen zien zaken niet, omdat ze onwetend worden gehouden door: voetbal, soaps, werk/stress, reclame die oproept tot materialisme, tv die oproept tot mooi en slank moeten zijn en de politiek. De politieke macht in Nederland (in hoeverre we daar nog van kunnen spreken), wordt inderdaad door ons gekozen en dit is dan ook een reden voor mensen om te denken dat wij, als bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking, incompetente politici zelf gekozen hebben en dus zelf schuldig zijn aan het falen van deze overheden. Toch zie ik het anders..

Overheden komen simpelweg de beloftes niet na en dit maakt dat de partij die we gekozen hebben, niet echt een partij is waarvoor we gekozen hebben. We kiezen toch voor een partijprogramma en niet voor één of ander idool die zijn mooie glimlach verkoopt? Elke vier jaar wordt de begroting overschreden en stapelen de schulden zich op. Hoe en op welke verstandige basis is dit mogelijk? Politici (de grote en al decennia aanwezige partijen) richten zich vooral op het bereiken van een zo breed mogelijk publiek en maakt het onmogelijke mogelijk voor de mensen. De korte termijn gedachte van de burger zegt: ik wil meer en niet minder. De korte termijn gedachte bij de burger wordt vooraf ingeprent met de media als hulpmiddel. Om de gladde praatjes zo doeltreffend mogelijk te verkopen hebben ze hulp van grote multinationals die (letterlijk) een duit in het zakje doen zonder verdere eigen belangen. Want, dat zou immers belangenverstrengeling betekenen.. Multinationals geven naast geld ook nog eens wijze raad en deze wijze raad komt op globaal niveau voor een groot deel van de Bilderberg Group, mede opgericht door onze “eigen” Prins Bernard.

De Bilderberg Group bestaat dus uit multinationals maar daarnaast ook uit andere mensen die wereldwijd sleutelfiguren zijn voor de gevestigde wereldmacht. We denken vaak dat een minister president dé macht heeft in Nederland. De positie van een minister president ligt verre van de eerste plek als we het hebben over macht. Dit zijn namelijk de 200 machtigste mensen van Nederland. Ik zie het koppie van Rutte nergen tussen staan. U wel? De top is óf deelnemer van de Bilderberg Group geweest óf heeft een lidmaatsschap bij NAVO, VN, IMF, European Round Table of andere soortgelijke (terroristische) groeperingen. De top in Amerika, kent bijvoorbeeld ook nog The Trilateral Commission of The Council on Foreign Relations.

Kort samengevat, zonder hier al te diep op in te gaan: intellectueel en écht intrinsiek KIEZEN we dus niet. We zijn slimmer en wijzer dan dit. We denken: we hebben het toch goed?? Wij zijn toch één van de rijksten in de wereld? Zo slecht gaat het toch niet? Dit is dan ook de grootste denkfout of gemakzuchtige fout die we maken! Schulden stapelen zich op en er is geen weg terug (echt niet). Het probleem wordt telkens vooruit geschoven en wordt alsmaar groter. We hebben schulden die niet meer weg te werken zijn, onze schijnwelvaart brokkelt steeds verder af en we hebben geen grondstoffen in Europa om op economische vlak een herstart te maken. Ondertussen wel een grote bevolkingsdichtheid die te allen tijde gevoed wenst te worden. Onderzoek het. De feiten liggen er, we moeten ze alleen zien en willen zien!

De macht.. We leven ondertussen al een tijd in een officieuze wereldorde. Een club als Bilderberg maakt (met nog wat anderen) de dienst uit in de wereld. Zij kiezen bijvoorbeeld voor een oorlog of een Euro als munt. Denk niet dat macht nog voortkomt uit individuele landen. Het zijn de rijksten en machtigsten in de wereld die bepalen wat en hoe zaken zullen lopen. Zo zijn bijvoorbeeld een T. Blair en B. Clinton op de jaarlijkse Bilderberg meeting geweest, het jaar voor ze president werden. Toeval? Tegenlicht liet in een documantaire zien dat Shell een brief naar T. Blair had gestuurd. Deze werd onderschept. Er stond in stellende vorm in, hoe Blair, tijdens een staatsbezoek aan Libie een gesprek met Gadaffi in moest gaan (oliedeal). Presidenten zijn net als wij, simpelweg de belangrijke “tools” van de Elite.

Wie zijn deze Elite dan en waarom gaan deze vaak oudere mensen niet lekker met hun bergen geld op het eigen eilandje liggen met een cocktail in de hand? Nou, naast de drang naar nog meer geld is het een feit te noemen dat er een dubbele agenda aanwezig is. Macht corrumpeert en maakt mensen ziek. Hoe meer macht, hoe zieker de persoon wordt! Enkele voorbeelden: prison experiment stanford, hitler en de occult

De huidige Elite is niet anders. Sterker nog, alle menselijke of humane grenzen worden overschreden. Pure satanisme, mishandeling, machtsmisbruik en kindermisbruik is hen niet vreemd en lijkt aan de orde van de dag. Kijken we naar de bezoekers van de Bilderberg Group, andere grote machtsgroeperingen en onze helden en voorbeelden van TV, dan zien we dat deze zieke geesten duidelijk aanbidders zijn van het kwaad. Naast de crises die totaal onnodig was, lijkt dit en andere ellende gewoonweg in de planning te liggen. Voorbeelden van leden van de machtselite:

We zien Prins Bernard aan tafel met de Orde van Malta en vele bekende gezichten die zeggen dat ze Christen zijn of verkondigen dat ze van vrede en bloemetjes houden. De foto’s vertellen in mijn ogen een ander verhaal.

Na enkele foto’s kan ik mij voorstellen dat u het idee kan hebben: “dat is vast gefotoshopped” Misschien dat een aantal video’s tot meer overtuiging kan leiden.

Bill Gates Depopulation

Rockefeller Zegt: 13000 doden bij olympische spelen 2012

H. Kissinger NWO

Beatrix “Aanslag”

Brits koningshuis William

Bohemian Grove  Grove, leden, interview lid (presidentieel adviseur clinton en Bush Sr en Jr)

Elite en kindermisbruik Misbruik, C.I.A

Ja, de paus is hier ook onderdeel van.. Dit wil niet zeggen dat ik het Christelijke geloof verwerp. Sterker nog, ik ben overtuigd Christen sinds een lange zoektocht maar besef me daarnaast ook dat de paus niet een man van God is. Hij is de man voor een andere God, die op zijn beurt absoluut niet die van mij is!

We leven in een zieke wereld en voor wie denkt dat het een “ver van mijn bed show” is.. Ik adviseer u eens in te lezen wat het doel is, van deze Elite. De crises is slechts één van de stappen, waarvan een grote wandeling al lang geleden begonnen is.  Ze lopen nu de laatste meters. Ik verzeker u, wij zijn bij de “glorieuze” intocht echt niet uitgenodigd..

LEES OOK:

Een scholier die het snapt

Print Friendly, PDF & Email
Share