WIE WAS DE VADER VAN JORIS DEMMINK?

TIPS EN LEADS: DE KOMEET-ACHTIGE CARRIERE VAN JORIS DEMMINK EN HET TERZIJDE SCHUIVEN VAN ALLE BELASTENDE INFORMATIE ZOU TE MAKEN HEBBEN MET DE STATUS VAN ZIJN VADER * GEMEENTE LAREN GEEFT INFO NIET VRIJ * WIE WEET MEER?

demmink.moeder
De moeder van Demmink werd op haar honderdste verjaardag bezocht door maar liefst twee burgemeesters: die van Blaricum en van Huizen

Er zijn concrete aanwijzingen dat Joris Demmink op meerdere wijzen is verbonden met de Koninklijke familie, dus niet alleen via zijn wetenschap van mogelijke pedofiele activiteiten van Prins Claus. Fascinerend is dat de familie ‘Demminck’ reeds in de negentiende eeuw banden had met het KH. Op 1 december 1850 treedt Gerrit Demminck in dienst bij Koning Willem III en wordt in december van 1853 benoemd tot hofjager (…) Op 6 maart 1870 wordt hij -wegens door hem veroorzaakte moeilijkheden met andere leden van het hofpersoneel- als hofjager ontslagen en moet hij het door hem bewoonde huis op Het Loo verlaten. Hem wordt een jaarlijks pensioen toegekend van fl. 532,- Het gerucht gaat binnen de familie dat hij een conflict kreeg met de koning wegens een (vermeende) relatie tussen koning Willem III en een van de dames (echtgenote of dochter) uit het gezin van Gerrit Demminck. Gezien de reputatie van koning Willem III is dit zeer aannemelijk (…) De enige vraag is eigenlijk welk vrouwelijk gezinslid hierbij betrokken was. Was het Gerrits echtgenote Aaltje Nusink? Dan zou Gerrit Andries Demmink (1870-1911) wel eens door Willem III verwekt kunnen zijn, en niet door echgenoot Gerrit. Maar gezien de voorliefde van Willem III voor jonge dames lijkt het waarschijnlijker dat Christina Magdalena degene was die het onderwerp was van de belangstelling van Willem III. Onze Joris zou dus zomaar van ‘koninklijke bloede’ kunnen zijn. Verklaart dat zijn bizarre opkomst waarbij alle verwoestende berichten en verklaringen over zijn perverse levenswandel terzijde werden geschoven om hem op de hoogste troon te kunnen hijsen van de Nederlandse rechtstaat, uiteraard om vanuit die positie de belangen te behartigen van de perverts van Oranje?

Maar er is meer. Veel meer. Want wie is de vader van Joris Demmink? Zou dat ook een lid van het KH kunnen zijn? En hoe komt Demmink aan advocaat Harro Knijff die steeds weer opduikt als troubleshooter voor het Koninklijk Huis waarmee hij zelf ook weer -net als andere advocaten van het ‘koninklijke’ De Brauw Blackstone Westbroek- warme banden onderhoudt? En hoe dienen we de rol van Piet Hein Donner te duiden als degene die de benoeming van Demmink doordrukte en tegelijkertijd geldt als een van de voornaamste agenten van Oranje -net als zijn vader en grootvader reeds waren? Handelde Donner in 2002 in directe opdracht van Beatrix? En bovenal: zouden Demmink’s banden met Oranje niet de enige min of meer ‘logische’ verklaring vormen voor het bizarre gedrag van Opstelten die blijkbaar op geen enkele wijze mag nadenken of zinspelen op de mogelijke schuld van Demmink? Wie biedt?

Print Friendly, PDF & Email
Share