WESTENBERG OP PAYROLL HOUTHOFF BURUMA

BEERPUT ROND LIEGENDE EN JANKENDE RECHTER DIEPER EN DIEPER * ER KOMT NOG VEEL MEER * BIZARRE ACCELL-ZAAK DE SLEUTEL?

Hans Westenberg liet zich -naast al zijn andere bijbanen en nevenfuncties- betalen door een top-advocatenkantoor, Houthoff Buruma. En niet zo’n beetje ook: in het strafdossier werden stukken gevonden ten bedrage van 64.855 Euro. Jan Poot maakt melding van deze explosieve bijbaan van de voormalig toprechter in een advertentie in Trouw van 24 oktober. Als wederdienst zouden ‘cursussen’ zijn gegeven. Hier is sprake van een extreme en bizarre vorm van corruptie die niemand in Nederland voor mogelijk had gehouden, zij het dat er recent een vergelijkbare casus boven tafel kwam in de persoon van de Amsterdamse fraude-officier (ressortsparket) Matthieu van Sint Truiden die zelfs naast zijn functie als magistraat bij een advocatenkantoor bleek te werken. Zo ver ging Westenberg dan nog net niet, al behelst het bedrag wel

twee tot drie jaarsalarissen van een politieman of docent. Helemaal alarmerend is de betaling door Houthoff Buruma aan Westenberg in het licht van de bizarre Accell-zaak (de Friese beursgenoteerde fietsenfabriek) waarover hij mocht adviseren van Pieter Kalbfleisch in zijn hoedanigheid van NMa-voorzitter. Deze zaak is een van de grootste mededingingszaken ooit in Nederland gevoerd met enorme belangen. De advocaten van Accell zaten -onder aanvoering van Bas Le Poole (foto)- bij Houthoff Buruma. Le Poole is ook weer de advocaat van De Telegraaf.

Print Friendly, PDF & Email
Share