WESTENBERG EN KALBFLEISCH UPDATE

VANDAAG VERLIEP DE TERMIJN VOOR DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK TE REAGEREN OP DE SOMMATIE VAN MICHA’S ADVOCAAT * CIVIELE CLAIM HUGO SMIT TEGEN DE STAAT GESABOTEERD * RECHTER DIE SMIT LIET VERLIEZEN IN ROTTERDAM GEPROMOVEERD TOT PRESIDENT DEN HAAG * STAAT PROBEERT STRAFZAAK TEGEN MEINEEDRECHTERS VAN TAFEL TE SPELEN VIA DE CIVIELE BAND


Minister Ivo Opstelten heeft zich nog nimmer willen uitspreken over de zaken Westenberg en Kalbfleisch. Hier zien we hem naast zijn vrouw, vice-president van de rechtbank te Den Bosch. Hij gaat wel naar het Faceboek-dorp Haren.

De Raad voor de Rechtspraak met de corrupte voormalige Haagse rechtbankpresident Frits Bakker heeft geweigerd te reageren op de sommatiebrief van Micha Kat om te komen tot een regeling in de zaak-Westenberg. Eerder reageerde de advocaat van Westenberg (en Beatrix) wel, zij het uiterst afwijzend. Hier leest u de stukken. Dat betekent dat thans de dagvaardingen worden klaargemaakt. Het is pervers dat de zwarte mafia het opnieuw zover laat komen: weigeren de waarheid en de feiten te erkennen en de zaak in rechte uitvechten in de zekerheid dat opnieuw corrupte rechters gehakt zullen maken van de ‘vijanden’ van de rechterlijke macht die deze sekte ‘proberen te demoniseren’. Zo wordt het van kwaad tot erger: om corrupte rechters wit te kunnen wassen zijn natuurlijk weer meer corrupte rechters nodig die dan ook weer moeten worden beschermd door nog meer corrupte rechter en binnen no time

-dat zien we nu dus gebeuren- is het hele systeem verziekt als een zich pijlsnel uitzaaiend kankergezwel. We zien precies dit proces zich ook afspelen in de rechtzaken die advocaat Hugo Smit tegen de Staat heeft aangespannen in de Westenberg-zaak. Hoewel over deze rechtsgangen niets naar buiten komt horen we van insiders dat de corrupte Amsterdamse rechters bezig zijn met een offensief in opdracht van Arnold Croiset van Uchelen de zaak tot in het oneindige te rekken door Westenberg toe te staan een eindeloze reeks getuigen te laten oproepen -die vervolgens natuurlijk een voor een verklaren dat Westenberg de beste rechter van Nederland is en Smit een door haat en rancune voortgedreven desperado. Dit is geen grap, mensen, dit gebeurt echt! Dat belooft nog wat voor mijn procedures maar ik kan de zwarte mafia een ding beloven: we gaan erin ‘met gestrekt been’ om in voetbaltermen te spreken en als we geen goede deal krijgen zetten we alles op alles om de rechterlijke macht maximale schade toe te brengen, net als Chipshol nu aan het doen is met de zaak-Demmink. Intussen wordt ook duidelijk dat de rechterlijke macht de zaak van Smit zal laten stranden omdat ‘toch niet wettig en overtuigend kan worden bewezen’ dat Westenberg heeft gebeld -al moeten ze daartoe 89 getuigen laten verklaren. Vervolgens wordt dit dan weer gebruikt om de strafzaak wegens meineed te laten stranden.

De corrupte Demmink-promotiemachinerie draait intussen ook weer op volle toeren. Den Haag heeft een nieuwe president: Maarten van de Laarschot (foto). Verdomd: dat was de rechter die Hugo Smit in eerste aanleg heeft laten verliezen van Westenberg in Rotterdam. Beloond voor zijn hand- en spandiensten aan het corrupte systeem net als Frits Bakker die na zijn machinaties anti-Chipshol in Haarlem -waarover hij meineed pleegde- werd gepromoveerd naar Den Haag en toen het hem daar te heet onder de voeten werd een goudgerande positie kreeg bij de Raad voor de Rechtspraak.

Print Friendly, PDF & Email
Share