WESTENBERG CHANTEERDE ZIJN PRESIDENT

“ALS IK GEEN GELD KRIJG, HANG IK ALLE VUILE WAS BUITEN, DAN KNOOP IK IEDEREEN OP” * LIEGENDE RECHTER WORDT JANKENDE RECHTER * TELEGRAAF LIJKT OM: EINDELIJK DE WAARHEID, OOK IN ZAAK-DEMMINK * JOHN VAN DEN HEUVEL STAAT VOOR LUL

Kort na het voor hem verwoestende tussenarrest van het Haagse Hof -waarin werd vastgesteld dat Westenberg inderdaad had gebeld met Hugo Smit- vond er een gesprek plaats tussen Westenberg en zijn president Frits Bakker. Bakker gaf daarin aan, dat Westenberg zou worden geschorst door de Haagse rechtbank als hij zou doorprocederen. “De andere mogelijkheid is dat we aansturen op het stopzetten van de procedure (royement).” Hierop zei Westenberg -volgens stukken in het strafdossier op basis van telefoontaps-: “Dan wil ik een riante vergoeding. Als ik die niet krijg procedeer ik door en hang ik alle vuile was buiten, knoop ik iedereen op.”
Deze verbijsterende gang van zaken werd door Chipshol-directeur Peter Poot voor de voeten van de rechters en het OM gesmeten tijdens de strafzaak gisteren in Utrecht tegen Westenberg en Kalbfleisch -waarbij het OM overigens nog probeerde hem het spreken onmogelijk te maken. Zoals bekend beschikt Chipshol over het complete strafdossier. Uit deze poging tot chantage van Westenberg blijkt niet alleen het intens verdorven karakter van deze ‘liegende rechter’,


Westenberg zweert de eed tijdens de Chipshol-verhoren in november 2010. Door deze eed op deze foto -die niet gemaakt mocht worden- pleegde Westenberg de meineed die hem nu noodlottig wordt, en met hem Kalbfleisch. De twee criminele rechters dreigen daarbij de gehele rechterlijke macht in Nederland in hun val mee te slepen.

Ook wordt bevestigd dat de rechtbank te Den Haag -en het Hof- een stinkende beerput is van fraude en corruptie, wat deze site al lang wist. Hiermee is de geloofwaardigheid van onze rechterlijke macht definitief verwoest.
Opmerkelijk is dat De Telegraaf omgeslagen lijkt te zijn, zowel wat betreft de verdediging van de corrupte rechters als die van Demmink. Vandaag komt de krant op pagina twee met een enorm artikel dat zeer belastend is voor beide rechters. Ook komt hierin duidelijk naar voren dat de ex-vrouw van Kalbfleisch, Ernie Becking, zich een enorm probleem op de hals heeft gehaald door haar poging haar eerdere verwoestende verklaring voor de rechters in te trekken. Ze was duidelijk bewerkt en geintimideerd. Toen we haar dit recht op de man af vroegen, rende ze panisch van angst weg. Becking verklaarde voor de Rijksrecherche -de band werd op de zitting afgespeeld- dat Westenberg en Kalbfleisch echte ‘huisvrienden’ waren en dat Westenberg vaak bij hen kwam eten. Cruciaal, omdat beide rechters eerder onder ede hadden verklaard dat er op geen enkele wijze sprake was van ‘vriendschap’ en dat ze maar een keer bij elkaar thuis waren geweest op een housewarming. Op de zitting probeerde ze deze verklaring terug te trekken, althans te nuanceren zodat ‘veelvuldig bezoek’ zou worden ‘regelmatig bezoek’. Het mocht niet baten: de rechters wilden er niets van weten en door deze terugtrekkende beweging maakte ze het zelfs alleen nog maar erger voor beide corrupte rechters die nu ook nog eens de verdenking aan zich hebben kleven van het bewerken van getuigen, een strafbaar feit. De Telegraaf schreef zelfs: met haar terugtrekkende beweging riskeert ze te worden opgepakt wegens meineed.

Tenslotte wordt in menig medium melding gemaakt van het feit dat Westenberg in janken uitbarstte toen hem werd gevraagd of hij achteraf gezien geen spijt had de procedures tegen Smit en Kat begonnen te zijn. De liegende rechter wordt aldus de jankende rechter. Overigens bleef Westenberg ook gisteren ontkennen dat hij heeft gebeld met Smit waarmee hij opnieuw meineed pleegde.

Print Friendly, PDF & Email
Share