WEL DEGELIJK GEDWONGEN VACCINATIE

femacampPolitie-draaiboeken spreken duidelijke taal * Minister Ab Klink loog voor de kamer * Griep-hype is de grootste overheids-zwendel uit de geschiedenis * Ongekende media-propaganda in binnen- en buitenland * Beatrix cs. zwijgen nog immer * Ook in Nederland ‘FEMA-concentratiekampen’? * DAMAGE-CONTROL OSTERHAUS *

Als Pauw & Witteman de boel zo extreem belazeren als in het geval van paniekviroloog Ab Osterhaus -pogingen zijn geloofwaardigheid overeind te houden zijn belangrijker dan de feiten- dat weet je: er is iets heel erg mis. Bij NRC Handelsblad al precies hetzelfde:  Marc Chavannes, nota bene ‘professor in de journalistiek’, heeft geen enkele boodschap aan de feiten en moet door zijn eigen lezers worden gecorrigeerd. Als hij wordt exposed smijt hij bijna kotsend van angst de hoorn op de haak. [chavannes]. Maar het bedrog gaat naar alle waarschijnlijkheid nog hoger op, tot vaccinatie-minister Ab Klink aan toe. Hij antwoordde op 19 augustus op kamervragen (zie vraag 5) dat de vaccinatie tegen N1H1 ‘altijd zal gebeuren op vrijwillige basis’.  Echter, uit politie-draaiboeken die her en der op internet circuleren valt een geheel andere conclusie te trekken. Onder 1.1.2 (‘Feitelijke Situatie’) wordt duidelijk en expliciet geanticipeerd op een overheids-oekaze over te gaan tot massa-vaccinatie van de gehele bevolking: Door de ministers van VWS en BiZa is op ? te ? uur besloten dat er in (gedeelte van het land of hele land)

overgegaan dient te worden tot vaccinatie van de hele bevolking. De vaccinatie zal op ? te 08:00 uur een aanvang nemen. Gelet op de nu beschikbare informatie zal het RCC (Regionaal Controle Centrum) vanaf ?? uur operationeel zijn.  Blijkbaar is bij de ordehandhaving al bekend dat deze oekaze eraan zit te komen, alleen het tijdstip is nog open. Naast dit -ongedateerde- politie-draaiboek circuleren er ook enkele -gedateerde- regionale draaiboeken op internet die ook een alarmerend beeld schetsen. Bijvoorbeeld het draaiboek voor de provincie Groningen van augustus 2009. Onder 4 (Vaccinatie-strategie) lezen we ondermeer: de voorbereiding op grootschalige vaccinatie met een pandemisch vaccin is gericht op het volledig vaccineren van de bevolking. Dit draaiboek ademt in elk opzicht de sfeer van een militaire operatie, net als het politie-draaiboek (zwaar accent op ordehandhaving, inzet mobiele eenheid en justitie) en laat weinig twijfel open over wat ons land de komende weken te wachten staat. Een website van een medische groothandel heeft een groot aantal van deze draaiboeken verzameld, volgens een woordvoerder om ‘de mensen te waarschuwen voor wat er werkelijk staat te gebeuren’.

‘FEMA-KAMPEN’ IN NEDERLAND?
Het alarmerende hierbij is dat deze aanpak naadloos aansluit bij wat we lezen over andere landen (met name de VS) waardoor de theorie van de mondiale samenzwering alleen maar aan kracht wint. Recent kwamen beelden uit Nederland op YouTube over een soort kamp in de Amsterdamse haven dat sterke gelijkenis vertoont met de Amerikaanse ‘FEMA-concentratiekampen‘. Let vooral op de extreem beveiligde ijzeren draaideur (‘turnstiles‘), de zendmasten, de hekken met prikkeldraad en de camera’s.  Ook dit is weer een aanwijzing dat er wel degelijk gedwongen zal worden gevaccineerd waarbij de weigeraars worden afgevoerd als zijnde een ‘risico voor de volksgezondheid’.

ROL VAN DE MEDIA
chavannesReeds aan de orde kwam de ongekende mate van lezers- en kijkersbedrog bij Pauw & Witteman en NRC Handelsblad (foto: ‘professor in de Journalistiek Marc Chavannes). In de VS weten ze ook van aanpakken: de NYT kopte gisteren Swine Flu Vaccine Reaches an Anxious Nation waarin wordt beschreven hoezeer het volk ‘smacht’ naar vaccinatie. CNN erkent weliswaar dat een meerderheid van de Amerikanen tegen vaccinatie is, maar voert evenzogoed een arts ten tonele om een stevig pro-vaccinatie pleidooi te houden. Het meest opvallend is de totale blackout op vaccinatie-kritische journalistiek binnen de MSM hoewel er incidenteel iets ‘doorheen sijpelt’.  Conclusie: de MSM opereert geheel in dient van de Staat en de macht die op hun beurt weer worden aangestuurd door de NWO en de Bilderbergers op wiens conferenties de media overigens steevast in groten getale aanwezig zijn om te worden geinstrueerd over hoe ze dienen te berichten. Ook NRC Handelsblad nam deel aan de Bilderberg-conferentie toen de krant nog een factor was.

ROL VAN DE POLITIEK
Reeds aan de orde kwamen de kamervragen van lid Thieme aan minister Klink. Ook de PVV heeft zich (Fleur Agema) geroerd inzake de kwestie-Osterhaus hetgeen zelfs heeft geleid tot een ‘debat’. Geconcludeerd moet echter worden dat het hier niets meer betreft dan (slecht geacteerde) operette-voorstellingen. Vrijwel de gehele kamer heeft de stukken over de werkelijke belangenverstrengelingen van Osterhaus toegestuurd gekregen maar niemand heeft gereageerd. Net als de media zit ook de gehele politiek tot aan de nek in het vaccinatie-complot.

HET HUIS VAN ORANJE
amalia1Deze website begon enige maanden geleden met de serie Beerput Oranje mede om het koninklijk huis te dwingen positie te kiezen in de vaccinatie-kwestie. We hebben nog altijd niets van Oranje over de Mexicaanse Griep mogen vernemen. Wel over tal van andere zaken zoals vakantievilla’s in Afrika, belastingontwijking en processen tegen de media. Feit is dat Beatrix via haar aanwezigheid op alle Bilderberg-conferenties volledig op de hoogte is en zelfs ook mede architect moet zijn van de NWO-vaccinatie agenda. Dat maakt haar compleet medeplichtig aan mogelijke genocide als die het gevolg is van de (gedwongen) vaccinatie. Tevens vormt de bemoeienis van Oranje een logische verklaring voor de totale afwezigheid van politieke oppositie tegen het ‘griep-beleid’ van het kabinet-Balkenende.  Time is running out, people! Het zijn de laatste ‘gewone’ weken uit ons leven die we nu meemaken!

Print Friendly, PDF & Email
Share