WEES JE BEWUST VAN JE AFKOMST

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is *STEM DE VRAGEN OMHOOG OP VRAAGHETDENHAAG, JE KUNT ELKE DAG STEMMEN!*

Ingezonden door Hessel F.N. den Boer

Het gebruik van namen

In de tijd van het Oude Testament ofwel de Tenach was het gebruikelijk dat namen bewust werden gegeven vanwege de specifieke betekenis ervan. Wat meer recent hebben mijn ouders mij ‘Hessel Folkert Nicolaas’ genoemd. Deze namen hebben alle een bepaalde en opmerkelijk genoeg vrij specifieke betekenis. Mijn eerste voornaam geeft een identiteit weer, de tweede een positie c.q. functie, de derde datgene waartegen ik vooral de laatste jaren waarschuw. Wat ik vooral opmerkelijk vind, is dat de specifieke betekenissen zeer actueel zijn in mijn (en als gezin ons) leven.

Deze betekenissen zijn volgens de internet pagina Mijnbabypagina:

1. Hessel: Van hoge afkomst. Afgeleid van Hendrik. Germaans.
2. Folkert: De sterke onder het (krijgs)volk. Germaans. Op een andere website zag ik als uitleg ‘de waarschuwer van het volk’.
3. Nicolaas: Overwinnaar van het volk. Grieks. (Grieks: ‘Nico’ is overwinnen, ‘laos’ is het gewone volk).

Toeval of niet, maar ik ben iemand van hoge afkomst (een schepsel van God) die sterk wil zijn – hoewel dat zonder enige twijfel afhankelijk is van de mogelijkheden die God beschikbaar stelt – en mensen wil waarschuwen. De valkuil recht voor mijn neus en datgene waarvoor ik waarschuw is ‘Nicolaas’. Mensen die zich verheffen boven het gewone volk en dat willen beheersen, overheersen en uitbuiten. Een specifieke contextualisering dus van namen met een specifieke betekenis.

Saillant detail: Eigenlijk hadden mijn ouders afgesproken mij Hessel Folkert te noemen. Maar onderweg naar het gemeentehuis voor een geboorteaangifte besloot mijn vader (genaamd Hessel) er toch ook nog maar de naam Nicolaas bij te doen.

Saillant detail: In eerste instantie werd ik door mijn ouders Hessel genoemd. Rondom mijn 17e levensjaar heb ik deze roepnaam echter veranderd naar Nico. Het was een periode waarin ik mijzelf wenste te verheffen ten opzichte van andere mensen. Achteraf besef ik dat een dergelijke houding erg slecht is. Verdorven zelfs. Daarom betreur ik deze actie achteraf ten zeerste. Evenwel heeft mij dit geleerd dat een geboortenaam niet hetzelfde is als een roepnaam. En dat roepnamen kunnen veranderen. In Tsjechië is het zelfs gebruikelijk dat iemand aangesproken wordt met een voornaam die afhankelijk is van de context.

Het is goed om te beseffen van welke afkomst we zijn. Ook is het verstandig om ons te realiseren dat een strijder op de allereerste plaats strijdt tegen (zondige) gedachten waar mensen mee rondlopen. En wanneer de strijd dan losbarst, dan is het van belang dat we vanuit de juiste drijfveer ofwel motivatie en met het juiste doel de strijd aangaan. Het verhaal van David en Goliath maakt dat duidelijk:

1 Samuël 17:26 David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: ‘Wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen!’

1 Samuël 17:45 ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt.‘

30-08-2012, door Hessel Folkert N. den Boer,
een strijder met een missie, die zich bewust is van zijn afkomst

Print Friendly, PDF & Email
Share