Wedzinga over de corrupte rechters

Aan het einde van het hardtalk-interview met Ybo Buruma gaat het nieuwe lid van de HR in op de vraag of Kalbfleisch en Westenberg ooit voor de rechter zullen komen. Hij zegt ‘dat dat mogelijk is’ en dat er ‘eerder een rechter is vervolgd, Wicher Wedzinga’. Deze voormalige raadsheer van het Hof te Leeuwarden schreef gisteren een uitstekend stuk over de morele ineenstorting van onze rechterlijke macht. Overigens gaat de vergelijking tussen Kalbfleisch en Westenberg aan de ene en Wedzinga aan de andere kant

volledig mank. Ten eerste: bij Kalbfleisch en Westenberg gaat het om de absolute top van de zittende magistratuur uit de Randstad; Wedzinga was -met alle respect- slechts een ‘onderofficier’ uit de provincie. Ten tweede: de rechterlijke macht had Wedzinga reeds uitgekotst op het moment dat de eerste vervolging plaatsvond. Dit staat haaks op de bescherming die Kalbfleisch en Westenberg tot op de  dag van vandaag genieten, ook financieel. Twee latere vervolgingen [backgrounds] hadden als doel de ex-rechter verregaand te criminaliseren en nog meer ‘op afstand’ te zetten van de rechterlijke macht waarvan hij ooit een prominent lid was. Ten derde: Westenberg en Kalbfleisch spelen een sleutelrol in de grootste civiele zaak uit de Nederlandse geschiedenis met de grootste geldelijke belangen, de Chipshol-zaak. In deze zaak hebben ze hun rechterlijke onafhankelijkheid aan de wilgen gehangen ten dienste van de Staat en de macht. Dit maakt het onmogelijk voor de staat hen te vervolgen. Ten vierde: Kalbfleisch en Westenberg zaten op de rechtbank Den Haag waar tal van cruciale zaken speelden voor de Staat en tal van manipulaties en machinaties plaatsvonden. Dit is ook de rechtbank van de pedo-rechters vanaf de periode dat Cornelis Stolk er als vice-president mede de lakens uitdeelde. Zowel Kalbfleisch als Westenberg -die direct onder Stolk opereerde- moeten kennis hebben van de weerzinwekkende toestanden die zich op de Haagse rechtbank hebben afgespeeld vanaf begin jaren 80.

Print Friendly, PDF & Email
Share