Website om juristen in de gaten te houden

PAUL RUYS BEGINT CONSUMENTEN-SITE VOOR JURIDISCHE DIENSTEN

Vanaf vandaag is de website courtwatch.nl in de lucht. Op deze site kunnen consumenten hun ervaringen spuien met advocaten, notarissen en rechters maar ook met dekens en tuchtrechters. De site is een initiatief van de bekende ‘juridische klokkenluider’ Paul Ruys die naam maakte als criticaster van tal van misstanden in de juridische wereld zoals advocaten met dubbelbelangen die hun client op het moment supreme keihard laten vallen, partijdige rechters met conflicerende belangen en een falende tuchtrechtspraak die blunderende advocaten steevast de hand boven het hoofd houdt. Op de site zijn tal van voorbeelden te lezen van dergelijke misstanden. Ruys publiceerde enige jaren geleden het boek ‘Wij Zien U Wel In De Rechtszaal’ waarin ook tal van juridische misstanden de revue passeerden.

Op de nieuwe website kunnen ‘gebruikers’ van juristen hun ervaringen kwijt op verschillende criteria zoals betrouwbaarheid en declaratiegedrag. De lancering van de site gebeurt in een tijd dat de juridische wereld meer en meer onder vuur komt te liggen wegens fundamentele en structurele misstanden. Dit zijn de voornaamste misstanden:

*De rechterlijke macht is in ons land een kaste geworden die elk contact met de samenleving heeft verloren. Het dienen van de eigen belangen prevaleert boven het dienen van het recht. Zo worden dubbelbelangen en belangenverstrengelingen niet aangepakt en wordt falende rechters (zoals Hans Westenberg) steevast de hand boven het hoofd gehouden. Als het gaat om alledaagse bread and butter-zaken, vindt er zeker nog wel goede rechtspraak plaats in Nederland, maar zodra er ‘hogere belangen’ (zoals de reputatie van een VIP) op het spel staan blijkt de rechtterlijke macht zeer beinvloedbaar door de ‘heersende klasse’ waartoe zijzelf ook behoort.

*De advocatuur is een industrie geworden met als voornaamste produkt: geld voor de advocaten en de kantoren. De belangen van de client zijn volstrekt uit beeld geraakt en clienten worden zonder talmen bij het grofvuil gezet als een andere, beter betalende client zich aandient of als kantoor niet met client wil worden geassocieerd. In high profile-zaken waar politieke belangen spelen zoals bij Edwin de Roy van Zuydewijn of Fred Spijkers worden advocaten geintimideerd om hun client te laten vallen. Daar komt nog bij dat grote, dure en machtige kantoren het recht en de feiten naar hun hand kunnen zetten omdat ze verregaand zijn geinfiltreerd in rechtbaken via rechter-plaatsvervangers en in organen van wet- en regelgeving. Hiermee is de primaire functie van het recht, het beschermen van de maatschappelijk zwakkere tegen willekeur door de maatschappelijk sterkere, verloren gegaan. Het recht is thans een intimidatie-middel in handen van de machtigen om de zwakkere onder de knoet te houden.

*Notarissen zijn verregaand in de greep gekomen van de onderwereld. Zonder enige gene of controle passeren ze akten van criminelen om geld wit te wassen via onroerend goed of om schimmige venootschappen op te richten waar hun criminele vermogens in moeten worden ondergebracht. Zelfs binnen de eigen beroepsgroep wordt de noodklok geluid over de ineenstorting van normen en waarden en de teloorgang van een complete beroepsgroep.

Dit was een globaal en summier overzichtje van de voornaamste misstanden in juridisch Nederland. Op de website van Paul Ruys kunnen Nederlanders die aan den lijve hebben ondervonden hoe het juridische systeem werkt hun opmerkingen vanaf nu kwijt.

Print Friendly, PDF & Email
Share