Waxine-zaak: conflict over camera

CONFLICT MET HAAGSE RECHTBANK OVER FILMEN VAN HISTORISCHE WAXINE-ZAAK * OPSTAND TEGEN MAFIA-KONINGSHUIS MAG NIET OPENBAAR WORDEN * WE GAAN UITERAARD GEWOON FILMEN * KOMT ALLEN MET CAMERA’S NAAR DE HAAGSE RECHTBANK (13:00 UUR)

Afgelopen vrijdag heeft JDTV een verzoek gedaan aan de rechtbank Den Haag om de zitting van de waxinewerper vast te mogen leggen. Wij hopen dat Erwin L. geen bezwaar heeft tegen onze aanwezigheid, zodat er geen verdere belemmeringen zullen zijn om dit te kunnen doen. Zal er ook deze keer weer een overmacht aan politie zijn om de toehoorders op te drijven en te arresteren?

Hier het antwoord van de Haagse rechtbank:

Geachte heer Donk,

In antwoord op uw mailtje deel ik u mee dat ik vanochtend contact heb gehad met de voorzitter van de MK die deze zaak behandelt. De voorzitter geeft u geen toestemming voor het maken van audiovisuele opnamen tijdens de behandeling van deze zaak, omdat u niet behoort tot de reguliere media. Voor de reguliere media geldt overigens een poolregeling.

Met vriendelijke groet,

Paula Keuning
voorlichting rechtbank ‘s-Gravenhage

Internetjournalistiek is helaas voor sommigen nog altijd een nieuw fenomeen. Hierdoor worden burgerjournalisten, die voor bijvoorbeeld voor JDTV of We Are Change “werken”, vaak nog altijd als minderwaardig gezien. Ondanks het feit dat Nederland een vrij land is zijn er steeds meer verontrustende incidenten die door journalisten gemeld worden, zoals ook te lezen is in de Persvrijheidsmonitor 2010 Dit is natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg, nog elke dag worden er burgers geïntimideerd door machtmisbruikende ambtenaren die niet willen dat hun familie en vrienden zien wat voor verschrikkelijk vies werk ze doen. Zal er ooit een dag komen dat mensen zoals agent Gerard en de stadstokkiesvan Haarlemmermeer bestraft zulllen gaan worden voor het hinderen van burgerjournalisten?

Bekijk de complete serie over persvrijheid in Nederland, via de playlist van JDTV Afl.22 in negen delen

Micha Kat voegt hier nog aan toe:
De weigering van de Haagse rechtbank onze camera toe te laten mag verbluffend worden genoemd na de dubbele wraking die aan de orde is in de strafzaken tegen mij en Eric Donk juist om deze reden. Het geeft aan dat de rechterlijke macht totaal wereldvreemd is en geen enkele lering trekt uit gebeurtenissen. Met name het feit dat Keuning -net als rechter Puite in onze zaak- het evident onrechtmatige argument gebruikt -nu zelfs zwart op wit- dat wij niet behoren tot de ‘reguliere media’ mag een blunder worden genoemd van Fukushima-achtige proporties. We herhalen het nog maar eens een keer: er zijn openbare zittingen en besloten zittingen. ‘Half-openbare’ zittingen waar niet mag worden gefilmd bestaan niet. Desondanks is het in bepaalde situaties denkbaar dat een president camera’s weigert, bijvoorbeeld in strafzaken als de verdachte er duidelijke en gemotiveede bezwaren tegen heeft. Echter, als de verdachte in een strafzaak zelf nadrukkelijk wenst dat er wel gefilmd wordt, dient de camera alleen al om die reden te worden toegelaten! De verdachte heeft immers recht op maximale openheid van zijn zitting zoals ook in tal van verdragen is vastgelegd. Er zijn veel meer argumenten die we ook hebben geuit in de zaak tegen mij en Eric.

Print Friendly, PDF & Email
Share