YEHUDI MOSZKOWICZ EN DJ THE FLEXICAN

EXTRA: LEES HIER HET COMPLETE DEMMINK-DOSSIER VAN DEZE WEEK IN VRIJ NEDERLAND; HIER DE ANALYSE

DE CASUS ‘DJ FLEXICAN’ GEEFT EEN ONTLUISTEREND BEELD VAN DE PRAKTIJKVOERING VAN YEHUDI MOSZOWICZ * MICHA GAAT IN HOGER BEROEP TEGEN DE INFAME EN ABJECTE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN DISCIPLINE IN DE KLACHTZAAK TEGEN VISSERS & MOSZKOWICZ * HET EINDE VAN DE MOSZKOWICZ-DYNASTIE IS AANSTAANDE

door Andre Vergeer

Na mij nog eens verder te hebben verdiept in de aanhouding van DJ Flexican kwam ik (zoals Micha altijd zegt) nog veel meer tegen. Want waar gaat het hier eigenlijk ook weer om?

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 juli jl. kwam DJ The Flexican (Thomás Goethals) samen met zijn collega MC Sef (Yousef Gnaoui) nogal hardhandig in aanraking met de politie. Volgens The Flexican was er een politieauto zonder enige reden over zijn voet gereden en volgens die agenten had hij daarop op de auto geslagen en zelfs doodsbedreigingen aan hun adres geuit. The Flexican liep, door het hardhandige optreden van de politie, diverse verwondingen op aan gezicht en lijf.

Een min of meer toevallige getuige, Ingrid Lukken, bekend van “Themashoots” had het incident van dichtbij meegemaakt en liep op die, uit de hand gelopen situatie toe. Direct daarop werd zij – met draaiende camera van haar mobieltje – door een politieman tot driemaal toe o.a. met een wapenstok zeer hardhandig op haar borst geslagen, tegen de muur gedrukt, geboeid en aangehouden en die nacht ‘achter de deur gezet’. Achteraf door mogelijk negatieve uitlatingen van omstanders maar zeker niet door haarzelf, wat haar filmpje dus naadloos had kunnen bewijzen. Die ochtend daarna werd zij zonder strafrechtelijke gevolgen (!) weer vrijgelaten maar de beelden op haar camera waren inmiddels door de politie gewist. Hetgeen later ook door de politie Eindhoven is erkend.

Opmerkelijk genoeg kopte De Telegraaf op zondagmiddag 29 juli om 16:48 uur al dat advocaat mr. Yehudi Moszkowicz de verdediging van The Flexican ter hand had genomen. Hij verscheen direct in allerlei nieuwsrubrieken en de aankondiging van zijn grote woorden staan nog steeds op zijn site: http://www.vissers-moszkowicz.nl/#/media-publicaties/dj-the-flexican-gaat-aangifte-mishandeling-doen-tegen-politie-eindhoven , hoewel hij zijn verdediging enkele dagen later al weer had neergelegd!

Inmiddels is duidelijk geworden dat mr. Yehudi die zondag zelf contact heeft gezocht met DJ Flexican en vermoedelijk ook met de Telegraaf. Ook heeft hij zijn diensten aangeboden aan Ingrid Lukken. Oké, mr. Yehudi heeft blijkbaar een groot ego, is ‘gevestigd’ media-advocaat en was naarstig op zoek naar een zaak met ‘grote exposure’. Maar wat schetste mijn verbazing toen ik alles nog eens herlas? Reeds op donderdag 2 augustus meldde o.a. Omroep Brabant en het AD dat mr. Yehudi zich al als advocaat had teruggetrokken van DJ The Fexican vanwege “mogelijke belangenverstrengeling”!

Nog geen aangifte

Volgens een politiewoordvoerster heeft noch Ingrid Lukken, noch dj The Flexican aangifte gedaan van mishandeling. Twee agenten deden zelf wél aangifte tegen Goethals, respectievelijk voor geweld en voor bedreiging.

Volgens Lukken zal haar advocaat binnen enkele dagen aangifte doen van buitensporig geweld door de Eindhovense politie. Het te herstellen filmpje zou dan dienen als bewijslast.

Ook Goethals gaf al eerder aan dat hij nog aangifte wil doen. The Flexican moet wel op zoek naar een nieuwe advocaat; Yehudi Moszkowicz staat hem niet meer bij vanwege ‘achteraf gebleken mogelijke belangenverstrengeling’. Op welke belangenverstrengeling de advocaat dan doelt, is niet bekend.

Maar goed, ook dit kan door mij uiteraard weer even verkeerd zijn ingeschat. Mr. Yehudi heeft ooit een diender uit Eindhoven vertegenwoordigd zodat hij de verdediging van DJ Flexican en zijn aangifte wegens ‘disproportioneel handelen van de politie’ op of rond 2 jl. augustus heeft moeten neerleggen vanwege “mogelijke belangenverstrengeling”. Maar klopt dit dan eigenlijk wel met het volgende bericht van 7 augustus jl.?:

EINDHOVEN – De Eindhovense Ingrid Lukken heeft dinsdagochtend aangifte gedaan voor een ambtsmisdrijf en mishandeling door een politieman. Een agent van het korps Brabant Zuid-Oost wiste bewijsmateriaal van haar telefoon terwijl Lukken in de cel zat. Hij ontkende dat eerder, maar gaf vrijdag toe Lukkens filmpje van de arrestatie van dj The Flexican in Eindhoven te hebben gewist.
Haar advocaat Yehudi Moszkowicz bevestigt dat er aangifte is gedaan tegen de agent. “Wij hebben aangifte gedaan wegens verduistering van bewijs”, zo laat hij Omroep Brabant weten. Ook is er aangifte gedaan voor mishandeling
.

Jammer wellicht voor mr. Yehudi, maar nu wordt het wel heel precair. Reden waarom ik eerder grote vraagtekens had geplaatst bij deze “mogelijke belangenverstrengeling”. Het bericht dat een advocaat zomaar zijn cliënt kan laten vallen als het hem even niet goed uitkomt was blijkbaar ook nog eens gebaseerd op onwaarheid. Als de aangiften immers waren gericht op die dienders uit Eindhoven, hoe kon hij in deze zaak dan wèl voor Ingrid Lukken en niet voor DJ Flexican optreden?

Uit diverse bronnen is mij namelijk gemeld dat mr. Yehudi aan de kant is gezet door DJ Flexican zèlf. Niks belangenverstrengeling dus, gewoon opnieuw een leugen. Sterker nog, mr. Yehudi heeft mij, blijkbaar na ‘grondig onderzoek’ van zijn kant, er zelfs van beschuldigd dat IK zijn voormalige cliënt (DJ Flexican) en diens management herhaaldelijk lastig zou hebben gevallen met lasterlijke e-mails. Waardoor ik door hem zowel in strafrechtelijke- als in civiele zin zou kunnen worden gedaagd met grote dwangsommen als gevolg. Nu begrijp ik ineens ook waarom ik zijn mailtje aan mij hier niet mocht publiceren. Hij is blijkbaar ook bevreesd voor mijn tegenaangifte tegen hem…


Op de foto’s bij dit stuk zien we de complete familie Moszkowicz: vader en vier zonen. Hierboven de vader van Yehudi die geldt als de grootste crimineel uit de geschiedenis van de Nederlandse advocatuur. Echter, hij is ook de meest begaafde jurist van het span en haalde op de universiteit de hoogste cijfers

Om meerdere redenen heb ik dus grote twijfels over het gedrag van mr. Yehudi als advocaat. Hij mag blijkbaar zijn cliënten zèlf benaderen om hen a.u.b. te mogen vertegenwoordigen vanwege de grote (media)exposure, hij mag de Telegraaf daar direct van op de hoogte stellen om nog meer reclame te genereren voor zijn kantoor en hij mag onware berichten op zijn eigen site laten staan hoewel ze al ruim 8 weken zijn achterhaald. En hij heeft blijkbaar ook geen enkel bewijs nodig om personen als ik, die daarover berichten, in rechte te betrekken met gigantische dwangsommen als gevolg.

Tot slot. Voor mijn eigen nieuwsgierigheid geldt zijdelings nog het volgende. Als DJ Flexican op 29 juli al na enkele uren door Yehudi werd ‘vertegenwoordigd’, vraag ik mij serieus af of er door hem toen ook al een schriftelijke opdrachts-overeenkomst is getekend hetgeen een absolute voorwaarde zou zijn voor het kantoor van mr. Yehudi. Zo nee, dan ken ik nog wel een andere zaak waar dit dan tot nog meer problemen zou kunnen leiden voor mr. Yehudi…

Print Friendly, PDF & Email
Share