CHAOS ROND YEHUDI GROTER EN GROTER

YEHUDI: VEROORDEELD WEGENS DIEFSTAL EN INTIMIDATIE VAN EEN MEDEWERKER, AAN HET HOOFD VAN EEN SCHIMMIG ADVIES-IMPERIUM, NEGEERT REGELS VAN DE ORDE EN VERZOEKEN VAN DE DEKEN, BESTEELT EN PLUNDERT CLIENTEN: WANEER WORDT ER INGEGREPEN?

HERSTEL EN AANVULLING: YEHUDI AL VANAF AUGUSTUS 2008 ACTIEF MET EIGEN ‘SCHADUWKANTOOR’ NAAST VISSERS & MOSZKOWICZ ADVOCATEN WAARVAN HIJ MEDE-EIGENAAR IS * WIE ZIJN DE ‘ADVISEURS’ VAN ‘MOSZKOWICZ JURIDISCH ADVISEURS‘? * NOG NOOIT MEEGEMAAKT: EEN ADVOCAAT ANNEX NAME PARTNER VAN EEN KANTOOR DIE DAARNAAST NOG EEN EIGEN ADVIES-KANTOOR RUNT * HIERONDER MEER

DE VEROORDEELDE CRIMINEEL YEHUDI MOSZKOWICZ BEGINT EEN NIEUW EIGEN KANTOOR ONDER DE NAAM MOSZKOWICZ JURISTEN * ALS EEN PARASIET EN EEN PROSTITUE PROBEERT HIJ DE NAAM MOSZKOWICZ TE GELDE TE MAKEN * HIJ VERLOOR VRIJWEL AL ZIJN PROCEDURES

Nadat we recent konden berichten dat Yehudi Moszkowicz en zijn moeder Marjolein Vissers op ramkoers liggen met de Utrechtse Orde van Advocaten, blijkt Yehudi thans in een soort laatste wanhoopsdaad -een zwanenzang- de boer op de gaan met een nieuw soort kantoor onder de naam Moszkowicz Juristen. Hier de website. Wij waarschuwen iedereen met klem niet met deze charlatan en veroordeelde zwendelaar in zee te gaan. Het is alsof de manke neef van Johan Cruijff een voetbalschool begint onder de naam Cruijff Soccer Academy. Mensen, help deze meelijwekkende stakker uit zijn lijden! DEZE ZWENDEL MOET STOPPEN EN WEL ZO SNEL MOGELIJK!

VERVOLG VAN HET HERSTEL EN DE AANVULLING

NOG MEER BEDROG VAN YEHUDI MOSZKOWICZ?

Dit lezen we op de site van Moszkowicz Juridisch Adviseurs: opdrachtgever (Yehudi) verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met het feit dat MJA geen advocatenkantoor is. Wat krijgen we nou? We hebben hier te maken met een advocaat met een eigen kantoor -Vissers & Moszkowicz Advocaten- die daarnaast een juridisch adviesburo runt dat geen advocatenkantoor is? We hebben veel gezien, mensen, maar dit nog nooit. Daarnaast blijkt dat er geen sprake is van andere adviseurs/juristen die zijn verbonden aan Moszkowicz Juridisch Adviseurs. Uit de hyves-pagina en de geschiedenis-pagina van het adviesbureau blijkt dat het is het voortgekomen uit een ander Yehudi-initiatief, Student Juridisch Advies. Het heeft er alle schijn van dat Yehudi reeds direct na zijn afstuderen is begonnen clienten te adviseren. Omdat hij zich toen nog geen volwaardig advocaat mocht noemen -dat mag je pas na het voltooien van een driejarige stage-periode onder leiding van een ‘patroon’- moest hij dat doen in een andere vorm onder een niet-beschermde titel ‘juridisch adviseur’. Of dit illegaal dan wel onrechtmatig is weten we zo direct niet, maar het druist in elk geval flagrant in tegen de regels van de Orde die het immers onmogelijk maken direct na je studie zelfstandig clienten te bedienen. We hebben dit nog niet eerder gezien in Nederland. We vragen ons bovendien af wie in deze periode de wettelijk voorgeschreven patroon van Moszkowicz was en of en waarom deze dit dan allemaal goedkeurde. We kunnen op grond van dit alles opnieuw concluderen dat Yehudi heeft gezwendeld. Dat hij een gedegen opleiding heeft gemist blijkt bovendien uit de kwaliteit van zijn werk anno 2012: beneden elk nivo. Hij heeft al zijn zaken van enige betekenis verloren. Tenslotte: waarschijnlijk is Yehudi thans niet meer actief met zijn bureau Moszkowicz Juridisch Adviseurs en diende dat uitsluitend om inkomsten te genereren de eerste drie jaar na zijn afstuderen. Maar in dat geval had hij de websites moeten sluiten.

HET WORDT ALLEMAAL NOG ONDUIDELIJKER EN ALARMERENDER ALS WE PENETREREN IN DE DOOLHOF VAN YEHDUI

Het wordt nog onduidelijker als we dit lezen op de website van Moszkowicz Juridisch Adviseurs: mr. Yehudi Moszkowicz, de initiator van Moszkowicz Juridisch Adviseurs, is vanaf heden (?; geen datum) werkzaam als advocaat bij MDMV Advocatuur en Mediation. MDMV is de voorloper van Vissers & Moszkowicz Advocaten. Dit wijst erop dat Yehudi minimaal een bepaalde periode zowel advocaat is geweest bij MDMV/Vissers & Moszkowicz als ‘adviseur’ bij Moszkowicz Juridisch Adviseurs. Tevens lijkt onder Moszkowicz Juridisch Adviseurs nog een andere rechtspersoon te hangen, Moszkowicz Music Counseling met een eigen website. Met deze ‘onderneming’ adviseert Yehudi muzikanten –als niet-advocaat!– op tal van terreinen zoals mediarecht, IE, auteursrecht, portretrecht en royaltykwesties.

Print Friendly, PDF & Email
Share