WAAROM NU DE HOLOCAUST?

DE VOLGENDE STAP IS NU DAT WE MASSAAL OM BEWIJS VOOR DE GASKAMERS MOETEN GAAN VRAGEN BIJ HET NIOD (FOTO: NIOD-MAN BARNOUW) * NIOD WEIGERT VRAGEN TE BEANTWOORDEN OVER DE GASKAMERS, LATER MEER

OPROEP AAN AL ONZE LEZERS: BEL BARNOUW EN VRAAG OM DE BEWIJZEN!

De honderden reacties op onze Holocaust-stukken bewijzen dat we een gevoelig, nee een cruciaal onderwerp aansnijden waarover nergens op een open en eerlijke wijze mag worden gediscussieerd. Alleen dat al maakt deze exercitie tot een boeiend avontuur over -hoe gek het ook klinkt- voornamelijk nog onbetreden paden. Maar hieronder zal ik, om deze discussie nog verder te kunnen verdiepen, precies uiteenzetten waarom ik deze delicate stap heb genomen. Fasten your seatbelts!

Op deze site volgen we een groot aantal actuele dossiers. Dat doen we op een hard core onderzoeks-journalistieke werkwijze waarbij we maar een uitgangspunt hebben: de waarheid. In de precies acht jaar dat deze site bestaat hebben we unieke resultaten geboekt, met name wat betreft onze onthullingen over de juridische wereld die hebben geleid tot de grootste crisis in de geschiedenis van onze rechtstaat waarin nu reeds twee voormalige toprechters zijn ontmaskerd als criminelen en hun hoogste baas, Joris Demmink, als een sadistische kinderverkrachter. Al deze feiten zijn onomstreden. Dit zijn de belangrijkste dossiers: 1. Joris Demmink; 2. Chipshol/Westenberg/Kalbfleisch; 3. Marianne Vaatstra; 4. Killer Cop; 5. Banken/Economie; 6. Monarchie; 7. Onze eigen strafzaak; 8. Big Farma.

Gaandeweg landde bij ons het besef dat het weinig zinvol meer is nog inhoudelijk op deze dossiers verder te gaan. De bewijsvoering is rond maar steeds lopen we te pletter tegen dezelfde muur: een machtsbolwerk dat de leugen heeft verheven tot een religie en niet bereid is ook maar een millimeter af te wijken van de eigen rampzalige koers van list, leugen, bedrog en manipulatie. Op dit punt aangekomen kun je twee dingen doen. De handdoek gooien en zeggen: dit bolwerk is te groot, te machtig, te ‘versteend’ in de eigen rampen-koers, of de genoemde dossiers ‘overstijgen’ en een directe, frontale aanval inzetten op het systeem als geheel!

Het definitieve duwtje om te kiezen voor die laatste weg kwam toen ik op de site van Alex Jones een stuk las waarin wordt aangetoond dat de hele ‘koude oorlog’ een hoax was: nooit hebben de Russen de beschikking gehad over een arsenaal aan kernwapens die ze konden afschieten op New York, Londen, Parijs en Berlijn. Is allemaal bedacht door het Amerikaanse ‘militair-industriele complex’. Toen viel bij het definitief het kwartje: alles waar de wereldpolitiek op is gebaseerd -9-11, de ‘Europese Eenwording’, de ‘Mexicaanse griep’, de Koude Oorlog zijn leugens en daar hoort de Holocaust ook bij! Ik schreef naar aanleiding van deze ‘ontdekking’ dit artikel met als kop: mundus vult decipi, de wereld wil bedrogen worden.

Om terug te komen op de genoemde acht dossiers waar deze site aan werkt kwamen we dus tot de conclusie dat het geen ‘toeval’ is dat we steeds te pletter lopen tegen diezelfde muur van leugens en intimidatie en dat dit niets te maken heeft met Nederland. Nee, dat komt omdat de wereld als geheel en onze hele cultuur en ons zogenaamde stelsel van ‘normen en waarden’ is opgebouwd uit leugens! En toen kregen we een nog dieper inzicht, een bijna religieuze ervaring van transcedentie: precies deze constatering is de verklaring dat de westerse wereld thans aan het instorten is! Want je kunt best een samenleving bouwen op leugens, list en bedrog maar slechts tot op zekere hoogte want er komt altijd een moment dat de fundamenten zullen instorten omdat de leugens niet langer houdbaar zijn en dat moment maken we nu mee!

Onze samenleving is dus aan het crashen omdat de fundamenten totaal verrot blijken te zijn. Een van die rotte fundamenten is het verhaal over de ‘Holocaust’. Als we dus de aanval willen inzetten op het systeem als geheel, kunnen we dat het beste en het meest effectief doen door ons te richten op het fundament dat het ‘heiligste’ en en als het meest ‘onaantastbare’ wordt gezien: de Holocaust.

Om een nieuwe, gezonde samenleving te kunnen opbouwen moeten dus de fundamenten worden vervangen. Maar voordat zulks kan gebeuren moet eerst het hele ‘gebouw’ worden neergehaald: er staat een diepe, fundamentele crisis voor de deur die de wereld zal doen trillen op zijn grondvesten. Dat is het proces van het ‘vervangen van de fundamenten’. Zo’n fase gaat altijd gepaard met een orgie van geweld en miljoenen doden omdat de oude, corrupte machthebbers -die van de verrotte fundamenten- zich tot het uiterste zullen verzetten. Deze fase omschrijf ik als de ‘nieuwe Holocaust’ waarin de oude corrupte machten zullen proberen zo veel mogelijk vernieuwers de dood in te jagen. Hierover schreef ik dit artikel met als kop Holocaust continued, it’s coming. De ‘Hitler’ die deze ‘nieuwe Holocaust’ zal aanvoeren is Barack Obama. Lees hier een briljant en profetisch artikel over Obama van Hans Vogel uit 2008 -direct na zijn verkiezing- waarin reeds precies wordt beschreven wat voor vlees we hier in de kuip hebben. Precies een vergelijkbaar moment in de wereldgeschiedenis was aan de orde tijdens de val van het Romeinse Rijk en de opkomst van het Christendom. Ook toen waren de fundamenten van Rome compleet doorgerot om uiteindelijk te worden vervangen door een compleet nieuw maatschappelijk ‘paradigma’, maar voordat dat gebeurde kwam er eerst een ‘Holocaust’ op gang tegen de Christenen. Thans zijn ook hun fundamenten dus weer doorgerot. Maar deze oude ‘Christo-Judeische macht’ zal net als de Romeinen destijds ten onder gaan in een orgie van bloed en geweld. We zien het nu dagelijks om ons heen gebeuren.

Om dus een nieuwe, gezonde samenleving te kunnen opbouwen moeten de rotte fundamenten dus worden vervangen. Weg met de Europese Unie, de globalisering, big farma en de andere mega-corporations! Weg met de ‘Holocaust’ die net als de drie daarvoor genoemde fundamenten voor zo veel ellende heeft gezorgd in de vorm van doden en onderdrukking. Want blijkt niet de intrinsieke verdorvenheid en verrotheid van de Holocaust als fundament alleen al hieruit, dat de ‘moord op de zes miljoen’ is gebruikt door een ‘nieuwe elite’ om opnieuw miljoenen mensen over de kling te jagen? Dat de ‘Holocaust’ zoals David Cole ook zegt een fundament van haat is geworden, een altaar waarop honderdduizenden onschuldigen Arabieren en andere ‘terroristen’ zijn geofferd om de onlesbare bloeddorst en wraak van de Joden te lenigen?

En zo kom ik op mijn eigen persoonlijke geschiedenis. Ik heb deze hysterische haat vanaf de eerste dag dat ik leefde aan den lijve ondervonden en altijd geweigerd me daarbij neer te leggen! Een oom uit Israel die op bezoek kwam toen ik een jaar of 13 was zei met een dikke sigaar in zijn mond: Palestijnen zijn kakkerlakken die je met de zool van je voet moet vertrappen. Hij zei ook: De oorlog was de mooiste tijd van mijn leven en ik verlang er nog dagelijks naar terug. DAT IS DE REALITEIT VAN HET JODENDOM IN NEDERLAND EN IN DE REST VAN DE WERELD: DE OORLOG IS DE GROOTSTE ZEGEN GEWEEST VOOR DE JODEN, DE KUS VAN JAHWE ZELVE EN HUN DUIVELSE MACHTSOVERNAME VAN DE WERELD IS LOUTER EN ALLEEN OP DE HOLOCAUST-LEUGEN GEBASEERD! Hoe kan mijn oom zeggen dat de oorlog ‘de mooiste tijd van zijn leven is geweest’ als er zes miljoen Joden zijn vermoord? Maar reeds vroeg in mijn leven ontdekte ik dat er veel meer zaken rond de ‘Holocaust’ niet klopten. Hierover schreef ik dit artikel met als kop Micha Kat en de Holocaust-hoax.

Tot de laatste, pathetische pogingen van de oude machten het duivelse Holocaust-fundament te behouden behoort het ‘strafbaar stellen’ van het ontkennen ervan en het afkondigen van een ware heksenjacht op ‘Holocaust-ontkenners’. Deden de Romeinen destijds niet precies hetzelfde: het strafbaar stellen van het ontkennen van het oude Pantheon?

Print Friendly, PDF & Email
Share