Waarom komen trollen altijd met ongefundeerde kritiek? Domheid..?

Door André Vergeer

Wij (w.o. Wim Dankbaar en Micha Kat), van het Team-Vaatstra denken zeer sterke aanwijzingen te hebben gevonden van een doofpotonderzoek in deze moordzaak. Daartoe hebben wij alle openbare bronnen geraadpleegd, de ouders van Marianne bij herhaling gesproken (en hun dagboek mogen lezen) en tientallen getuigen gevraagd naar hun belevenissen van april/mei 1999. We kunnen zelfs bewijzen dat de verkeerde verdachte in Istanbul is aangehouden (tot driemaal toe door De Telegraaf en later door EenVandaag bevestigd), en dat de foto van de echte verdachte met Photoshop is bewerkt om zijn sporen te maskeren. Getuigen hebben tegenover ons verklaard dat die èchte verdachte dat weekend al weggesluisd is via Schiphol. Daarnaast hebben wij Justitie betrapt op vele tientallen leugens en verdraaïngen en op de intimidatie en beïnvloeding van evenzovele, zeer kwetsbare getuigen.

Op brieven en mailtjes van ons aan Justitie wordt niet gereageerd en dus mogen wij aannemen dat onze bewijzen daar een zekere ‘pijn’ doen. Belangrijke getuigen in deze zaak (waarover door andere getuigen een heel ander verhaal wordt verteld), duiken weg of verhuizen zelfs uit Kollum zonder commentaar te durven geven op onze vragen. Ook hier lijkt angst de enige drijfveer. Journalisten, die zich door ons hebben laten informeren, steken hun kop in het zand en de opmerking : “daar doen we nog even niets mee”, is dan nog de meest ‘positieve’ reactie. Als spreekbuis van Justitie heeft de Leeuwarder Courant al tot tweemaal toe een leugenachtig verhaal gebracht van één van die doodsbange getuigen waarbij wederhoor van onze kant opnieuw achterwege bleef. En dat, ondanks een berisping van de Raad voor de Journalistiek van vorig jaar.

De uitzending van Peter R. de Vries van 20 mei jl. was zelfs zo intelligentie-beledigend dat twee wetenschappers mij onafhankelijk van elkaar benaderden om erop te wijzen dat ‘het DNA-verhaal’ van Peter R. (Justitie dus) was gebaseerd op aperte leugens. Hierbij werd de statistiek gebruikt als drager van ‘de waarheid’ terwijl je met je boerenverstand kunt zien dat je wordt belazerd. Ook het door Peter R. gepresenteerde ‘bewijs’ van die eenzame fietser (bekende van een bekende van Marianne), kon slechts gestand worden gedaan door weer een andere getuige aantoonbaar te beïnvloeden. Onnodig te melden dat ook PRDV geen antwoorden had op onze kritische vragen. Voor wie die uitzending gemist heeft:

In de wetenschap, in de journalistiek en zelfs in het sociale verkeer kom je anno 2012 niet meer weg met “wat je zegt ben je zelf” of opmerkingen als: “je spreekt onzin”. Niet meer met de huidige technologische mogelijkheden van internet; zelfs een kind van 8 jaar zal je om de oren slaan met zijn kennis. Het is zelfs al bij de (huis)arts gebruikelijk dat de patiënt zich al op Google heeft voorbereid op de anamnese en op de prognose van zijn aandoening. Wanneer overheden als Justitie, artsen en journalisten (of bloggers) zich dus verschuilen achter stilzwijgen op je vragen en aanwijzingen of je zelfs belachelijk proberen te maken, is de kans zeer groot dat je de juiste vragen hebt gesteld. Dat is voor hen namelijk nog de enige manier om de discussie te ontlopen en niet direct door de mand te vallen. Dat brengt mij op het onderwerp ‘trollen’.

Ik ‘publiceer’ al zo’n 6 jaar op diverse blogs. Was het eerst over de Deventer moordzaak (eerdaags behandeld bij de Hoge Raad), en nu dan over de zaak Vaatstra. En ik heb me altijd verwonderd over het grote aantal ‘trollen’ die er een onvermoeibaar genoegen in schijnen te hebben om de ‘boodschapper(s)’ aan te vallen zonder op de inhoud van die boodschap in te gaan. De makkelijkste categorie is die van personen die zich om de haverklap achter een andere nickname verschuilen en maar wat aanroepen om aandacht te krijgen voor hun eigen ellende. Mag je van mij direct wegstrepen als gefrustreerde, wat ziekelijke personen die altijd aan hun ‘handschrift’ herkenbaar blijven. De tweede categorie is die van de ‘meelopers’. Dit is gemiddeld genomen toch een zeer grote groep personen die zelf geen eigen mening heeft en dan maar een ‘idool’ kiest die zijn onderbuik-gevoelens het best vertegenwoordigt. De Henk en Ingrid van internet, zeg maar. In het dagelijks verkeer zijn zij volledig onbelangrijk en ‘nutteloos’ en hebben een ‘leider’ nodig die hen af en toe wat (hooghartig) erkenning geeft op hun dagelijkse portie afhankelijkheid. Geert Wilders is dus zo gek nog niet…

De laatste categorie noem ik die van de ‘leiders’. Daaronder bevinden zich dus Geert Wilders en o.a. ‘journalisten’ en andere gefrustreerden die zichzelf allang niet meer serieus nemen (o.a. Gerlof Leistra, H.J. Korterink, enz.) en ‘bloggers’ die zich wellicht om weer heel andere redenen willen profileren om zichzelf nog enige status te geven buiten hun eigen, grijze bestaan om. De veiligste manier om dat te doen is door kennis van zaken te veinzen zonder nadere onderbouwing, ‘het overheidsbeleid’ kritiekloos te vertolken en de woordvoerders te citeren waardoor hun ‘mening’ over anderen kan worden gestaafd bij het ANP en in De Telegraaf. Zij laven zich dagelijks aan de steunbetuigingen van die ‘meelopers’ en dromen intussen bijna hardop van hun pensioen…

Eén van die ‘leiders’ lijkt ene Barracuda van Barracudanis.blogspot.nl. De afgelopen dagen werd ik gewezen op zijn/haar blog omdat mijn naam daar zou zijn genoemd:

http://barracudanls.blogspot.nl/

Zijn/haar thema belooft nogal wat: “Barracuda bestrijdt onzin- en domdenken in de (alternatieve) media met mondsnoerende logica”. Kom daar tegenwoordig nog eens om zou ik zeggen; vooral om die ‘mondsnoerende’ logica. Maar niets bleek echter minder waar. In zijn/haar artikeltje van 21 mei jl. (http://barracudanls.blogspot.nl/2012/05/coma.html) staat het volgende, onhoudbare en zelfs niet eens onderbouwde standpunt, laat staan de weerlegging van het door ons geleverde bewijs:

Details over lekke banden van fietsen, vage bandensporen, al dan niet vermeende greepsporen, schouderbandjes en ander multi-interpretabele omstandigheden, zijn hooguit relevant voor de reconstructie van de laatste fatale minuten.

Het gaat erom dat sperma dat op haar lichaam is aangetroffen moet matchen met een dader. En dan wordt het verhaal eigenlijk heel simpel”. [….] “Waarschijnlijk lag Vergeer in een diepe coma voor de buis”.

Mondsnoerend? Ja. Ik was zelfs met stomheid geslagen. Beetje dom dacht ik eerst, misschien alleen maar ondoordacht, totdat ik nog even verder las:

http://barracudanls.blogspot.nl/2012/07/speurhond.html

“Sinds hij ook door Peter R. de Vries als een complotdenker is weggezet, probeert Vergeer ongeveer alles dat De Vries in zijn recente uitzending over Vaatstra ter berde bracht te ontkrachten. Dat gaat hem niet goed af. Eerst voert Vergeer hoogleraar Peter de Knijff op, die gezegd zou hebben dat het haplotype (DNA profiel) van de verdachte juist niet in Nederland voorkomt. Dat klopt niet. De Knijff vermoedde wel degelijk een West-Europese afkomst. Diens onderzoek aan het Vaatstra-DNA was nou juist de aanleiding om niet langer te rechercheren op asielzoekers”.

Alle respect voor de verwijzing van ene ‘Barracuda’ naar andere links maar dan weer niet voor de minachting naar zijn eigen lezers door de boodschap uit die link volledig te verkrachten. Zo is een haplotype geen synoniem voor één DNA-profiel en verklaarde De Knijff in 2006 wel degelijk dat dit gevonden DNA-haplotype op Marianne door hem NIET in Nederland was aangetroffen. Letterlijk citaat uit zijn oratie uit 2006:

Het verzoek van de Friese recherche was dus niet zo vreemd. Uiteindelijk ontvingen we DNA-monsters van de sperma-sporen die op Marianne waren aangetroffen. Hiermee konden we een Y-chromosoomprofiel van haar vermoedelijke moordenaar maken. Deze bleek een profiel te hebben welke we niet in Nederland aantroffen, maar wel in midden- en zuid-Duitsland. Echter, het aantal beschikbare profielen was op dat moment niet echt voldoende om b.v. te kunnen zeggen dat het om een Duitser zou kunnen gaan./einde citaat.

Niet alleen verklaarde prof. De Knijff dus nog in 2006 dat hij dat ‘profiel’ (i.c. haplotype) niet in Nederland had aangetroffen maar OOK dat hij er nog niet eens van overtuigd was dat dit haplotype zich zelfs in Duitsland bevond. En vervolgens, inmiddels door Justitie bevestigd, blijkt het ‘gevonden’ DNA-haplotype op Marianne (en op de haar in de aansteker) ook nog eens voor te komen in Irak, Iran en Afghanistan. Er is hier dus sprake van een Irakese verdachte in Noorwegen (mogelijk met een Amerikaanse vader zoals hij zelf beweerde en dus afstammend uit West-Europa), er is bewezen dat die Irakese verdachte in Istanbul niet de ware verdachte was en er is aangetoond dat een onderzoek van Justitie in Noorwegen van A tot Z op leugens gebaseerd is.

Vandaag heb ik – tevergeefs uiteraard – geprobeerd om te reageren op bijgaand artikel bij ene ‘Barracuda’: http://barracudanls.blogspot.nl/2012/08/amateurspeurders.html

Vandaar dat ik mijn reactie hier maar even op KLOL plaats in de wetenschap dat zijn twee aanhangers hier ook lezen. Eén van de kenmerken van ‘trollen’ en van die corrupte journalisten en ‘bloggers’ is namelijk dat je a) slecht toegang hebt tot hun site en b) dat je er net zo snel vanaf gegooid wordt als je al te kritisch bent. En c) dat je nooit meer antwoorden krijgt op je vragen als ze hout snijden. Mijn reactie vandaag:

Wat een knulligheid hier. De ene reactie is zelfs nog dommer dan de andere. De meest domme komt van Barracuda zelf: “Nee Wim, de verdachte is op verschillende afstanden gefotografeerd, dan krijg je dit soort verschillen”.

Hiermee diskwalificeert Barracuda zich op ongeveer alle terreinen. Zowel wiskundig (de verhoudingen in een gezicht blijven altijd gelijk) als fotografisch (inzoomen bijvoorbeeld waardoor de gezichten vergeleken kunnen worden). Kijk anders even bij het NFI v.w.b. gezichtsvergelijking. En dat nog afgezien van de lengte van beiden: de éne verdachte was rond de 1,65 en de andere rond de 1,90 m. lang.

Zo heeft Wim Dankbaar ook nog eens tal van getuigen gepresenteerd die er allemaal van overtuigd waren dat het om twee verschillende personen ging, w.o. Stephanie van R. zelf (aantoonbaar). En zelfs de getuige, die door Justitie wordt opgevoerd als zou hij verklaard hebben dat het om één en dezelfde persoon ging, heeft tegenover mij verklaard dat hij door Justitie zwaar geïntimideerd was om zijn verklaring ‘bij te stellen’. Wij beschikken echter over zijn verklaring tegenover Justitie en daarin staat dan OOK al NIET dat hij beiden als dezelfde persoon aanwees…

De grootste domheid begaat Barracuda wel door rücksichtlos wat ‘intelligents’ te roepen zonder enige inhoud. Zo ook over die ‘arme’ Stephanie. Wij hebben de beschikking over verklaringen van haar beide ouders, de moeder van haar vriendin en van personen die haar die nacht op het laatst hebben gespot met Marianne Vaatstra, èn zonder haar vrienden.

 Als je echte onderzoekers aan de kaak wilt stellen ben je altijd welkom maar dan wel op basis van feiten en argumenten. Je twee aanhangers zullen dat vast willen beamen.. “.

De reactie van ene ‘Barracuda’ hier of op zijn/haar eigen blog zal doorslaggevend zijn voor mijn gelijk. Geeft hij/zij – inhoudelijk – weerwoord of gaat hij/zij weer onzin uitkramen om maar niet door de mand te vallen. Niet ik, maar zijn twee volgers mogen dat van mij beoordelen. Let wel, het zijn niet de antwoorden die je krijgt maar juist het ontbreken daarvan wat bepalend is voor de waarheid. Alleen ‘trollen’ geven nooit antwoord…

Print Friendly, PDF & Email
Share