VVDer Joris Demmink is een Oorlogsmisdadiger

Ingezonden door John Dees

Kut voor Joris Demmink. Recent heeft zich bij de rechtbank Amsterdam een kort geding afgespeeld tussen LoketBJZ.nl en Bureau Jeugdzorg Rotterdam. Op de website van LoketBJZ werd melding gemaakt van een aangifte tegen Jeugdzorg Rotterdam en de medewerkers in verband met een conglomeraat aan strafbare feiten. LoketBJZ wilde voor de kort geding rechter niet bewijzen dat het gelijk had dus werd het veroordeeld tot het plaatsen van rectificatie. Joris Demmink is met naam en toe naam genoemd tijdens de aangifte op het bureau van de politie met daarbij twee rechercheurs en een opneemapparaat in opdracht van het openbaar ministerie. Bij het benoemen van de WIM-misdrijven van de secretaris-generaal van de VVD, knikte de rechercheur toen de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak als oorlogsmisdaad gekwalificeerd werd. Het is vooral het lidmaatschap van de VVD wat de SG corrumpeert, en zijn sleutelrol in verband met de Wet op de Jeugdzorg en de bijpassende protocollen. Die imponeren als gebruiksvoorwaarden voor het pedo-paradijs waarvan André Rouvoet ook een lidmaatschapskaart in bezit heeft. De voormalig minister van Jeugd en Gezin hoort finaal uit te halen naar de verwijsindex gerelateerd aan de belangen van jeugdigen. Beleid en strategie in verband met jeugdzorg is dusdanig ingericht dat Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming niet aan waarheidsvinding doen en toch mensen, te weten jeugdigen, gedwongen uit huis plaatsten. Die techniek is direct na de bevrijding afgeschaft. Voor sommige is één plus één twee. De klachten van de Bakker Schut Stichting over Joris Demmink krijgen extra gewicht door de Wet op de Jeugdzorg en de uitvoering ervan. Daar wist het HIK-team nog niks van in 1994. Het heeft er alle schijn van dat VVD secretaris-generaal Joris Demmink sleutelrollen vervuld in een internationaal opererende netwerk organisatie met cellen op ambtelijk en politiek ambtelijk niveau. Voorts neemt Joris Demmink deel aan de oorlogsmisdaden van zijn VVD in Irak en is hij in zijn rol van secretaris-generaal commando verantwoordelijk in verband met de genocide die middels de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak gepleegd wordt. Micha Kat in de cel is een zinloze aangelegenheid. Met géén mogelijkheid wordt daardoor de strafvervolging van de secretaris-generaal voorkomen. Niemand in Nederland kan ongestraft deelnemen aan oorlogsmisdaden, ook de VVD secretaris-generaal van het ministerie van veiligheid en justitie niet. Feitelijk is Joris Demmink supercorrupt omdat hij op alle niveaus van zijn ambtsbediening faalt. De wijze waarop Joris Demmink de belangen van de Staat benadeelt, en de openbare orde voor problemen stelt, getuigt van een sterke criminele en zelfs terroristische wil. Joris Demmink zal in ieder geval met de VVD mee ten onder gaan. Ook als zijn betrokkenheid bij kindermisbruik niet bewezen wordt ligt het in de lijn der verwachting dat de secretaris-generaal aan dezelfde schandpaal genageld wordt als zijn collega oorlogsmisdadigers van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

LEES OOK:

DE JORIS DEMMINK-PEDO’S REGEREN DIT LAND

NIBURU.CO

Amerikaans Congres eist onderzoek naar Joris Demmink

NEDERLAND TEN ONDER DOOR DEMMINK

Print Friendly, PDF & Email
Share