VROUW OPSTELTEN OOK PEDO-RECHTER

ONGEKEND SCHANDAAL: VROUW MINISTER -EN DAARMEE MINISTER ZELF- DIEP IN PEDO-COMPLOT * IS ER MEER? IS HET ERGER? JA, ALTIJD! * RECHTSSTAAT NEDERLAND DIZZY VAN SMERIGHEID EN CORRUPTIE * IVO OPSTELTEN IS 100% DE MAN VAN JORIS DEMMINK

Hierboven zien we de vrouw van minister Opstelten, Mariette Opstelten-Dutilh, vice-president van de rechtbank in Den Bosch. Lees hier meer achtergronden over de Opsteltentjes van wie trouwens ook minimaal een dochter lid is van de zwarte mafia. Lees hier nog meer verbijsterende info over deze Rotterdamse kakkers-familie en over het functioneren van Mariette als… kinderrechter! Net als haar Amsterdamse collega Carla Eradus blijkt Mariette betrokken te zijn bij enkele smerige en hartverscheurende ‘leveranties’ van kinderen ter misbruik aan het pedo-netwerk. Hier volgt een gedetailleerde tip die we vandaag binnen kregen:

Mevrouw Opstelten! In 2009 behandelde ze een zaak over een minderjarig jongetje van destijds 6 jaren. Een jongentje wat een jaar daarvoor had gemeld dat hij hele rare dingen had meegemaakt met vreemde mannen die bij zijn vader kwamen. Grof misbruik tijdens de omgangsuren waar mannen zich verzamelden in een woning in Helmond met drank en drugs (volgens de buurtbewoners en bekende uit de straat) en een klein onschuldig jongetje die telkens weer verplicht werd om naar zijn vader te gaan, alleen zonder begeleiding van betrokken instanties. Dit terwijl de Kinderbescherming duidelijk in 2009 had aangegeven dat het jongetje absoluut niet alleen naar zijn vader mocht, omdat zijn vader ontoerekeningsvatbaar was en zijn kind niet zonder toezicht aan hem was toevertrouwd. De rechtbank in Den Bosch stond het gewoon toe dat het jongetje zonder begeleiding in de weekenden naar zijn vader mocht onder de hoede van de uitspraken/beschikkingen van mevrouw O. Dit terwijl er geen omgang was in 2007 en door familie van het jongetje bij de politie in verschillende plaatsen aangifte was gedaan en ook bij Jeugdzorg aan de alarmbel was getrokken over deze zaak. Bij Jeugdzorg vond de bespreking over vermoedelijk misbruik uit het verleden plaats op 15 oktober 2007. Er waren bandopnames van de uitspraken van het jongetje over wat daar plaats had gevonden in de jaren daarvoor toen er nog wel omgang was. De bandopnames werden ter beschikking gesteld van bureau Jeugdzorg en de politie. Er waren grote zorgen aangezien dit jongetje ook nog bij vader flink gevallen was en bont en blauw terug keerde van de omgang. Ook reed vader regelmatig dronken rond met kinderzitje achterin volgens de politie. Tevens was vader bekend bij de politie en had hij in 3 jaar tijd 41 delicten gepleegd, dit was ook bekend bij de kinderbescherming die onderzoek had verricht naar de vader in 2006 en had gemeld dat nimmer omgang zonder begeleiding gegeven was, gezien het gewelddadige en onvoorspelbare karakter van de vader. Dit werd allemaal gemeld bij BJZ in dezelfde woonplaats als vader eind 2007 met het verzoek om te onderzoeken of er inderdaad sprake was van geweld en langdurig misbruik in de voorafgaande jaren in de omgang met nog 2 ander personen als getuige, een familielid en een medewerkster van stichting de Combinatie Eindhoven. Vervolgens werd na dit gesprek de politie bezocht in dezelfde plaats. Beide instanties konden niets betekenen volgens hun verklaring. De BJZ-medewerkster zei dat ze maar een administratiekantoor waren en niets konden doen met deze informatie en de politie zou het rapporten, maar zag een onderzoek niet zitten.

Na dit gesprek vonden er zeer vreemde dingen plaats. De BJZ-medewerkster nam een maand later onverwacht ontslag en verdween uit beeld. De medewerkster van de Combinatie verdween een half jaar later uit beeld en nam ook ontslag. In de tussentijd werd er een andere medewerkster aangesteld die per direct het jongetje uit de veilige omgeving van zijn moeder onttrok door een aanvraag onderzoek Kinderbescherming voor een uithuisplaatsing. De reden was onduidelijk. De kinderbescherming vond een uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling prima zonder een degelijke reden. En over de verklaringen van het jongetje die ook nog bij de huisarts had verklaard dat hij niet naar zijn vader wilde en bang was omdat er tussen zijn billen werd gezeten en dit pijnlijk was, werd niet meer gepraat. Door zowel BJZ en Kinderbescherming werd dit totaal genegeerd en ineens was moeder ongeschikt na de melding, terwijl daarvoor geen sprake was van een bedreiging of een mogelijke uithuisplaatsing. Met man en macht werd gewerkt om het jongetje zo snel mogelijk uit huis te plaatsen. Dit lukte de eerste keer niet in Den Bosch. De zitting vond plaats op 20 oktober 2008 en de rechter vond het volslagen onzin om het jongetje uit huis te plaatsen of onder toezicht te stellen. Beide eisen werden afgewezen. Over de toestanden omtrent mogelijk misbruik werd met geen woord gerept voor de rechtbank door BJZ en Kinderbescherming. In 2009 vond een evaluatie plaats van de situatie bij de rechtbank te Den Bosch onder leiding van mevrouw O. Mevrouw plaatste alsnog het jongetje uit huis en onder toezicht met als reden dat de moeder een uithuisplaatsing in de toekomst niet bij voorbaat zou accepteren en dat moeder niet meewerkte met BJZ aan een uithuisplaatsing. Nee allicht niet, dat hoefde moeder ook niet, dat was immers een jaar daarvoor afgewezen. Er was ook geen hulpvraag en geen zorgen vanuit thuis. Ook op school waren geen zorgen en waren geen meldingen van zorgen. De aangifte van misbruik werd wederom genegeerd.

Een voogd zou worden aangesteld. De voogd kwam maar niet en in het eerste weekend van onbegeleide omgang bij vader en in het contact met moeder kwam het jongetje ontdaan met trieste ogen aan. “Het was afschuwelijk, mamma, pappa had het de hele tijd over sex en ik heb de hele nacht niet geslapen, zo erg was het”. Het jongetje had dit gemeld bij de pleegouders en bij zijn moeder. Beide hebben dit aangegeven bij BJZ aan de medewerker S.M. Waarop er later een andere voogd kwam die dit niet de moeite waard vond om een gesprek over te hebben of met het jongetje te praten of een onderzoek aan te vragen. Wederom volgde er een gesprek met de politie door de moeder en de politie werd op de hoogte gebracht van meldingen van grensoverschrijdend gedrag en zorgen, zonder directe beschuldigen zonder onderzoek te uiten. Vervolgens kwam vader dronken zijn kind ophalen volgens de plaatselijke politie met veel geweld bij de pleegouders die dit meldden bij de politie en jeugdzorg. Beiden deden niets en de omgang moest doorgaan. Daarna bleek dat er in de omgangs-weekenden volgens buurtbewoners zich vele mannen schaarde in de woning en het luidruchtig er aan toe ging. Er waren zorgen die geuit werden door omstanders en bekenden en er gebeurde niets na meldingen bij BJZ. Volgens de voogd moest het jongetje niet zo aanstellen, er werd niets bedoeld met de opmerkingen over sex en dat er gebeurtenissen waren waarbij zijn vader ontkleed in kamer stond. Zo werd het jongetje gemanipuleerd om vooral niet te praten en vooral niet te moeilijk te doen. Het ging slecht met het jongetje op school. Hij zat heel slecht in zijn vel. Hij wilde maar 1 ding naar huis, naar zijn moeder, naar de veiligheid van thuis. Zijn moeder besloot dit te overleggen met de rechter in Den Bosch. Wederom was mevrouw O. de behandelend rechter in 2010. En wederom besloot mevrouw O. de uithuisplaatsing en onderzichtsstelling per direct te verlengen. De vader van het jongetje verkeerde inmiddels in detentie omdat hij zijn buurman met de dood had bedreigd, nadat de buurman kenbaar had gemaakt dat er vreemde dingen in de woning gebeurde en dat hij dit niet accepteerde. Mevrouw O. was op de hoogte van de situatie. Maar volgens de instanties en de pleegouders was vader op vakantie. Wederom werd er met geen woord gerept over de omgang bij vader en de gebeurtenissen. Het jongetje mocht nu ineens zijn moeder niet meer zien en spreken en de moeder werd bij indienen van een klacht geattendeerd op de mogelijkheid dat ze nu ook het gezag wel eens kon verliezen. Eigenlijk meer gedreigd in een terloopse opmerking over het verliezen van het ouderlijk gezag bij bespreking omtrent de klacht op kantoor bij BJZ. Vanaf dat moment besloot moeder niet meer in bespreking te gaan met BJZ. Inmiddels was medewerker nummer 4 bezig met de zaak van BJZ wat nu 2 jaar speelde. Vanaf dat moment werkten de pleegouders de omgang tegen, vader hield wel gewoon zijn omgang uit detentie en moeder sprak nimmer meer haar zoon. Mevrouw O. sprak uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling uit met de argumentatie dat het slecht was dat moeder haar zoontje beloofde dat ze altijd uit haar hart haar zoontje thuis wilde hebben en alles zou doen om dit te bewerkstellingen. Dit was n.l. slecht voor de hechting in het pleeggezin voor het jongetje. Het contact werd verbroken tussen moeder en zoon na de zitting bij mevrouw O. Niet lang daarna werd school op de hoogte gesteld per mail dat moeder het gezag zou gaan verliezen door de medewerker van BJZ in de zomer van 2010. Een jaar later werd zij in Den Bosch inderdaad het gezag ontheven, omdat moeder zich zou verliezen in de strijd met BJZ (terwijl moeder niet meer met BJZ wilde praten) en dat vader en moeder ruzie zouden maken, terwijl vader en moeder al 8 jaar bij de geboorte van hun zoon uit elkaar waren gegaan en elkaar niet meer hadden gezien en gesproken. Moeder was doodsbang voor vader die volgens de politie bij kinderbescherming een zware gewelddadige en onberekenbare man was en vele mensen hadden onverwacht problemen met hem gehad.

De rechtbank wist heel goed dat men geen reden had voor een uithuisplaatsing en ontheffing gezag en dat vader en moeder geen contact hadden over een periode van jaren. Maar men moest iets om het gedrag te rechtvaardigen. In de tijd dat de tweede uit huis plaatsing speelde, werd ook nog door de burgemeester uit het dorp onverwacht het inkomen van de moeder stop gezet. Later werd moeder ook nog beschuldigd van allerlei zaken, die pas een jaar later ingetrokken werden omdat ze volgens de gemeente zelf ongegrond waren. De desbetreffende burgemeester bleek later een nevenfunctie te hebben bij Stichting de Combinatie in het bestuur, waar samengevoegd was tot 1 onderdeel met BJZ. Toeval?

Ondertussen wacht een lief jongetje op de dag dat hij vrij zal zijn en zijn moeder zal zien die hij al heel lang heeft moeten missen. Zijn moeder droomt over de dag ze haar zoon in haar armen kan sluiten. Het mocht tot op heden niet baten , maar we geven niet op! Die dag die komt! Zeker dankzij degene die besluiten om NIET MEER TE ZWIJGEN!

Print Friendly, PDF & Email
Share