DE SOEVEREINE MENS VAN VLEES EN BLOED

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is *STEM DE VRAGEN OMHOOG OP VRAAGHETDENHAAG, JE KUNT ELKE DAG STEMMEN!*

Hier kan aan de wereld kenbaar gemaakt worden dat je je soevereiniteit als vrije mens op deze wereld claimt en niet langer een pion wilt zijn in het machtsspel van de elite der aarde. We zijn je graag van dienst met een reeks van handleidingen hoe je dit bereiken kunt. De oogst: ware soevereiniteit en vrijheid. 

Wil je weten waarom je naam in HOOFDLETTERS gescheven staat op post van onder andere Justitie (bekeuringen), Bank (afschriften) en Belastingdienst? Kijk dan eerst deze presentatie waarin stap voor stap duidelijk wordt uitgelegd waarom jou naam op je geboorteakte anders geschreven staat dan op de meeste officiele papieren van eerder genoemde instanties.

Heb je na het bekijken van deze presentatie ineens de onbedringbare behoefte om ook je naam te claimen en daarmee een Soeverein Mens van Vlees en Bloed te worden in plaats van een ‘staatsburger’ te blijven? Klik dan hier voor de richtlijnen om je naam te claimen. Daarna is het mogelijk om via deze link je gegevens in te voeren en daarmee automatisch de benodigde brieven te genereren die nodig zijn om een Vrij Mens te worden.

Bron: IKCLAIMMIJNNAAM.NL

 

Kennisgeving

Hierbij willen wij u te kennen geven dat per 2 september 2012 (LET OP: Deze datum is uitgesteld!) een stuk land van 9 hectare geclaimd gaat worden door de Verenigde Staten van Wonderland. De claim wordt gedaan door en in naam van enkele Soevereine Mensen van Vlees en Bloed die in de Verenigde Staten van Wonderland participeren door middel van hun respectievelijke Staten/Landen. Deze Soevereine Mensen hebben door middel van legale middelen hun natuurlijke/geboorte rechten terug geclaimd van de Nederlandse Staat. Om hun goedheid te tonen aan de regerende Koningin van Nederland en haar Ministers, hun daaromtrent naar behoren te informeren en daarmee per 2 september 2012 rechtmatig het land terug te claimen uit de administratie van de Nederlandse Staat. Alle ‘alternatieve’ media zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze claim en de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Wonderland. Alle MSM zijn uitgesloten, aangezien ze overduidelijk een verborgen agenda hanteren en deze situatie waarschijnlijk verkeerd zouden weergeven/voorstellen. Enkele nederlandse websites hebben al te kennen gegeven dat ze aanwezig zullen zijn met een camera en de informatie beschikbaar zullen stellen aan de wereld. Indien je ook graag aanwezig wilt zijn of op de hoogte wilt blijven, neem dan contact op met: [email protected]

We zijn zeer zeker bereid onze kennis te delen met andere mensen van over de gehele wereld om hun in de zoektocht naar vrijheid te faciliteren. In het geval een ander Soeverein Mens van Vlees en Bloed in contact wenst te komen, verdragen wil sluiten of een bondgenootschap aan wil gaan, neem dan contact op met de huidige Assistent van Anderlandse Zaken: [email protected]

Een soevereine peuter, de wereld in kruipend.…

Naar deze Vrijbrief is door velen halsreikend uitgekeken vanwege de “Wonderland-Special” die in de wandelgangen en op recente presentaties over de Soevereine Mens al aangekondigd werd.

*) Project “Wonderland” is de naam van de oplossing van een aantal Vrije Mensen op de snel verergerende financiële, economische en politieke crisis in Nederland. Geconstateerd werd dat geen oplossing verwacht kon worden van de politiek, die akkoord gegaan is met Fractional Reserve Banking en met miljoenenbonussen binnen een schaamteloze graaicultuur. Met onze nationale soevereiniteit ging het al niet beter. In september 2008 schond koningin Beatrix als Staatshoofd van de Nederlandse regering haar ambtseed door in samenspanning met de Eerste en Tweede Kamer het Verdrag van Lissabon te ratificeren. Ondanks dat wij burgers ons in meerderheid via een referendum tegen deze Europese Grondwet hadden uitgesproken! Maar onze politieke “volksvertegenwoordigers” legden dit standpunt naast zich neer en zo werd Nederlands soevereiniteit grotendeels weggegeven aan een ongekozen Europese Commissie in Brussel. Juni 2012 stemde de Staten Generaal ook in met het Europees Monetair Steunfonds (EMS). Hiermee werd nota bene ons parlementaire budgetrecht (de zeggenschap over de Nederlandse inkomsten en uitgaven) overgedragen aan “Brussel”.

Dit demoNcratische beleid van minachting voor de burger/kiezer laat de groeiende beweging van Vrije Mensen geen andere keuze dan steeds nieuwe stappen te zetten. Daarom is op 31 augustus, zoals vastgelegd in claim nr. 13 uit de Verklaring van Begrip en Intentie (in de procedure bekend als Stap 3) een grondstuk geclaimd bij de Staat der Nederlanden. Het is 9 hectare groot, gelegen aan De Voortweg tussen Zutphen en Brummen. We gaan daar een soevereine samenleving stichten met plaats voor ca. 36 woningen in een op de Permacultuur gebaseerde groene omgeving en volledig zelfvoorzienend qua energievoorziening. De naam van die samenleving: de Verenigde Staten van Wonderland en de structuur zal erop gericht zijn, zoals de naam al zegt, om als overkoepelende paraplu te fungeren voor meerdere grondclaims van Vrije Mensen elders in het land en die te bundelen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de Basisregels (“statuten”) en de Onafhankelijkheidsverklaring. Omdat de Verenigde Staten van Wonderland in harmonie met Nederland en alle overige 193 landen op Aarde wil samenleven, zullen er uitnodigingen voor vriendschappelijke betrekkingen verstuurd gaan worden. Gelukkig is nu de website www.projectwonderland.nl in de lucht en daarop zal de komende weken uitgebreider te lezen zijn, over wat hier in telegramstijl vermeld wordt. Om al dit werk juridisch waterdicht neer te zetten ziet de tijdsplanning er ongeveer als volgt uit:

Week 35: juridische voltooiing diverse papieren.
Week 36: inventarisatie beschikbare menskracht en (bouw)materialen/overleg met leveranciers en donateurs.
Week 37: bouw van een gemeenschappelijke verblijfsruimte annex vergaderruimte.
Week 39: Onafhankelijkheidsverklaring, feestelijke viering van het hijsen van de eigen vlag.

Elke vorm van is hulp welkom. Of heb je overtollige bouwmaterialen, tent/caravan, gereedschap of ander nuttigs, laat het ons weten via het mailadres: [email protected]

*) Hypotheekdrama.nl: De (kostbare) software om iedereen die zich daar geregistreerd heeft, zelf op (het besloten deel van) de site hun eigen verhaal te laten schrijven en update te houden, is zo goed als geïnstalleerd. Stichting De Hoogste Tijd heeft zich garant gesteld voor de kosten en biedt juridische ondersteuning bij het aansprakelijk stellen van banken, deurwaarders en notarissen om zo hun meedogenloze praktijken een halt toe te roepen. Ken jij mensen in betalingsproblemen met de hypotheek? Maak ze dan attent op de website en de mogelijkheid tot registratie. Het betreft inmiddels meer dan 73.000 huishoudens! Die willen we graag bundelen tot 1 grote beweging, die collectief orde op zaken gaat stellen in die door de huidige politiek beschermde wereld van criminele zelfverrijking.

*) Ik maak Bezwaar.net krijgt steeds meer inhoud: Het oude rijmpje “Lang gewacht, niet gedacht, stil gezwegen, toch gekregen” doet weer eens opgeld. Ondanks het wat Spartaanse uiterlijk staat er al meer info op en meer voorbeeldbrieven van WOB-verzoeken en bezwaarschriften . De politieke plannen om kritische burgers hun recht op de WOB naar bestuurlijke willekeur te beperken, zijn in strijd met het Verdrag van TomsØ (2009), dus kansloos!

*) Tussenstand Claim je Naamprocedure: De registerpagina telt nu 654 mensen in de procedure. Ca. 110 hebben stap 3 gezet. Ongeveer 70 daarvan hebben de termijn van 6 weken doorlopen zonder dat er een bezwaar of tegenclaim ingediend is door het staatshoofd. Tien natuurlijke personen hebben zich gevestigd ten kantore van de Reünie van Vrije Mensen op de Cremerstraat in Utrecht; 3 vestigingen zijn in procedure. Vijf natuurlijke personen hebben hun eigen bankrekening opgezegd en gebruiken de collectieve bankrekening van de Reünie voor de (nog) noodzakelijke financiële transacties.

Agenda. 7 september, Scharwoude, 19.30 uur: Vrije Menspresentatie. Aanmelden via: [email protected] 12 september: Tweede Kamerverkiezingen; doe wat je hart je in geeft. ? 14 september (onder voorbehoud!): 19.30 uur, Niburu, Soest, Vrije Menspresentatie. 29 september: Tweede Brainstormmiddag voor mensen in/door de procedure; samen creatief ontwikkelen van nieuwe plannen en tussendoor gezellig bijpraten/kennismaken. Een centraal gelegen locatie volgt z.s.m. 12 t/m 15 oktober: Festival “Vier de Overvloed” in Heumen/Overasselt: afstand nemen van angst voor schaarste en armoede, ons ingepraat door een decennia oude dogma’s. “Wij” zijn daar ook van de partij. Voor meer info hou je de website van Hoederschap v/d Aarde in de gaten.

Print Friendly, PDF & Email
Share