VOLK KEERT ZICH TEGEN POLITIE

EXPLOSIE VAN GEWELD TEGEN EN AANVALLEN OP AGENTEN * POLITIE IS ER NIET MEER VOOR HET VOLK, MAAR VOOR DE BESCHERMING VAN CRIMINELEN, PLUNDERAARS EN PEDOFIELEN EN HET VOLK KRIJGT DAT DOOR * NIEUWE TREND: INRIJDEN OP AGENTEN * FRED BUFFING, KOM ER MAAR IN MET JE DIENSTPISTOOL MET STOPKOGELS!

IN DEN HAAG LEVERDE DE POLITIE SLAG MET 50 BURGERS, WAAR GAAT DIT HEEN?

Nadat we gisteren al een alert plaatsen naar aanleiding van de heftige gebeurtenissen in het Haagse Laakkwartier waar agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk regent het vandaag opnieuw geweldsincidenten tegen dienders. In twee gevallen van het inrijden op politie(voertuigen) worden de verdachten vervolgd wegens poging tot doodslag. Zullen fraaie zittingen worden. Fred Buffing op de eerste rij. De gebeurtenissen in het Laakkwartier waar sprake leek te zijn van een soort opstand worden door de MSM grotendeels verzwegen. Wij kunnen melden dat het gaat om -minimaal- 50 mensen die zich met geweld tegen de politie keerden. Een week eerder was een jonge agente van het korps neergestoken en verkeerde enige dagen in kritieke toestand. Via deze speciale ‘politie-geweldswebsite‘ kunt u alle incidenten volgen. Door de geweldsexplosie neemt de stress onder agenten ook explosief toe; bronnen noemen een getal van 1 op de 3 agenten die

lijden aan stress en er is de laatste jaren zelfs sprake van PTSS bij agenten [duizenden, volgens deze bron], een aandoening die vroeger alleen voorkwam bij militairen die terugkeerden uit oorden als Vietnam, Libanon en Afghanistan. Deze gestresste agenten worden natuurlijk weer steeds onzekerder en dus gewelddadiger waardoor de bevolking weer agressiever wordt, de agenten weer meer stress krijgen en meer geweld gaan gebruiken.. een klassieke vicieuze cirkel. Wie is schuldig aan deze fatale ontwikkeling waar de diender in de straat niets aan kan doen en waarvan hij of zij het te betreuren slachtoffer is?

Steeds duidelijk wordt dat de politie er niet meer is voor de burger. De burger krijgt dat door. De politie beschermt meer en meer de belangen van de elite, van politici, van bankiers, van corrupte staatslieden die hier op bezoek komen op met extreme veiligheidsmaatregelen omgeven ‘topontmoetingen’ waar maar een ding wordt besproken: hoe kunnen we de gewone man fucken, plunderen en naaien! Deze mensen worden door de politie beschermd ten koste van het volk waartoe ook zijzelf behoren! De burger wordt hier terecht woedend en radeloos over, want is het wel hun politie die door hun wordt betaald! Maar het gaat veel verder. De perverse beleidsmakers in Den Haag en binnen Justitie zetten onze politie veel breder in om het volk te sarren en te terroriseren via absurde bekeuringen, allerlei intimidaties en bizarre bonnen-quota. Er is voor de diender te goeder trouw -en dat zijn er gelukkig nog massa’s- maar een enkele oplossing los te breken uit deze noodlottige spiraal van geweld en agressie: kom in opstand tegen Justitie! Weiger nog langer te dansen naar de pijpen van een pervers en crimineel apparaat dat uiteindelijk ook jullie zal opvreten!

Ook in de zaak van Micha speelt deze ontwikkeling een rol.De officier van justitie die Micha vervolgt, Nicole Vogelenzang, geeft leiding aan een speciaal team binnen Justitie dat heet het Team Bedreigde Politici. Later wellicht meer hierover als Micha zelf weer mag schrijven. Maar het bestaan van zo’n team is natuurlijk al te ziek voor woorden. Waarom hebben politici recht op de speciale bescherming van Justitie? Waarom is er geen Team Bedreigde Klokkenluiders? We zullen het u zeggen: dat team is nodig omdat de politici steeds corrupter en crimineler worden en dus meer en meer bloot komen te staan aan de woede van het volk. Dan is de reactie van Justitie niet: laten we eens een team oprichten Bestrijding Corrupte Politici, nee, dan gaan ze die criminele en corrupte politici juist beschermen! En dat allemaal onder leiding van Nicole Vogelenzang die nu ook Micha vervolgt! Foute boel, mensen. Maar daar komen we later dus misschien verder over te spreken als we ook meer info kunnen presenteren over Nicole Vogelenzang zelf. Nu volstaat de constatering dat Vogelenzang en de rest directe mede-verantwoordelijkheid dragen voor de beschreven geweldsexplosie tegen de politie die zij immers opdragen politici te beschermen die ons volk thans aan het leegplunderen zijn en ons land aan het liquideren ten faveure van een demonische Europese superstaat.

Print Friendly, PDF & Email
Share