VESTIA DEAL IS RESULTAAT AFPERSING

Wij van KLOL willen nog wel wat verder gaan dan Pieter Lakeman. Het hele gebeuren rondom deze deal is slechts een toneelspel geweest om tot deze voor de burger WAARDELOZE deal te komen. De bank liep namelijk risico om onder druk van het volk een deel van die 2 miljard euro te moeten teruggeven. Deze 2 miljard euro is door deze WAARDELOZE deal veilig gesteld. U weet toch ook wel dat de ROVERHEID niet voor u werkt, zij zijn namelijk een verlengstuk van de banken, zij werken voor die banken, door dit opgezette toneelspel heeft u minder snel door dat het uiteindelijk de bank is die u via hun instrument genaamd ROVERHEID beroofd. De ROVERHEID steelt uw geld ook al onder de noemer belasting, en van deze belasting vloeit 50% onder de noemer “rente” (= net woord voor diefstal) naar de bank. Tevens is de hele derivatenmarkt ONTWORPEN als een paard van Troje, als u dit product eenmaal op de balans heeft, komt u er alleen nog vanaf als u uw complete eigen vermogen inlevert. WORD WAKKER AUB en “schop op z’n IJSLANDS” deze kliek inclusief aanhang terug naar de duisternis waar ze zijn uitgekropen!

ONDERSTAAND HET PERSBERICHT VAN PIETER LAKEMAN

De overeenkomst van Woningcorporatie Vestia en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met de banken waarbij de banken 2,0 van de 2,5 mrd. winst definitief hebben ontvangen is mogelijk het resultaat van afpersing.

Vestia en het Waarborgfonds hebben maandenlang voet bij stuk gehouden in hun geschil met de banken over de verkoop van rentederivaten. Om de kans op faillissement te verminderen had Vestia haar vastgoed aan het Waarborgfonds in onderpand gegeven. Het was ook een effectief middel om de banken te laten inbinden. De deal van 19 juni doet geen recht aan de eerder ingenomen posities. De rentederivaten waarvan Vestia bij komende rentestijgingen had kunnen profiteren worden omgezet in leningen waardoor Vestia niet meer kan profiteren van komende rentestijgingen. Daarmee hebben Vestia en het Waarborgfonds definitief een winst van 2 miljard euro naar de banken toegeschoven. De banken hebben slechts afgezien van een winst van 500 miljoen euro. Vestia heeft slechts het recht behouden civiele claims in te dienen wegens fraude, omkoping of grove schuld maar niet wegens tekortschieten in de zorgplicht. Door deze bepaling te accepteren hebben Vestia en het Waarborgfonds afgezien van reële mogelijkheden om de schade op de banken te verhalen.

Deze voor Vestia en het Waarborgfonds zeer ongunstige deal kan volgens SOBI-voorzitter Pieter Lakeman maar één oorzaak hebben: het recente dreigement van de banken dat rente op toekomstige leningen aan corporaties verhoogd wordt wanneer Vestia en het Waarborgfonds niet toegeven.
Omdat het Waarborgfonds onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt en SOBI niet uitgesloten acht dat de Nederlandse staat indirect is afgeperst zijn deze conclusies en vermoedens ook aan de Tweede Kamer gemeld.

Hoogachtend,

Pieter Lakeman,
Voorzitter SOBI
WEBSITE: WWW.SOBI.NL

Print Friendly, PDF & Email
Share