VERVOLG ZAAK-SPIJKERS, EPILOOG

Op Nrcombudsman staan thans de -verbijsterende- delen 2 en 3 van de serie De Zaak Spijkers, de Epiloog. Tevens kunnen we melden dat in de strafzaak tegen Micha Kat er Eric Donk een hoger beroep tegen het vonnis van de tweede wrakingskamer voorlopig ontvankelijk is verklaard. Dit is -voor zover we kunnen nagaan- nooit eerder gebeurd.

Dit betekent dat er binnenkort een zitting zaal plaatsvinden bij het Haagse Hof over de beslissing van wrakingskamer 2 inzake de wraking van wrakingskamer 1 (Alwin) die bijeengekomen was om te oordelen over de wraking van politierechter Puite. Hier de achtergronden en alles over waxine-rechter Alwin. Normaal gesproken staat er geen beroep open tegen een beslissing van een wrakingskamer behalve als er sprake zou kunnen zijn van zeer grove schendingen van het recht. Dat lijkt nu het geval te zijn inzake de beslissing van de tweede wrakingskamer die bestond uit rechters uit Breda. Om een voorbeeld te noemen: deze rechters hebben geweigerd te kijken naar de pleitnota van onze advocaat. Nog een voorbeeld: ze hebben geen enkele motivering gegeven. Nog een voorbeeld: het beroep op de affaire-Westenberg als argument de onpartijdigheid van de Haagse (wrakings)rechters in twijfel te trekken werd ‘ongerijmd en niet onderbouwd’ genoemd en van de hand gewezen. Het vonnis van wrakingskamer 2 is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder code LJN: BQ6236.

Nu maar hopen dat we bij het Haagse hof niet worden geconfronteerd met de pedofiele [WABEKE-PAPERS] en corrupte raadsheer Jan Wolter Wabeke, want dan zullen we opnieuw tot wraking moeten overgaan:

Print Friendly, PDF & Email
Share