VERPLICHT TOT SABOTAGE VAN ‘HET VIERDE RIJK’

GASTCOLUMN VAN EMINENT HISTORICUS DIE IN DEZE DAGEN VAN ‘PERSVRIJHEID’ EN ‘VRIJHEID VAN MENINGSUITING’ ANONIEM WENST TE BLIJVEN * OVER PIM FORTUYN, FRANS TIMMERMANS, MARINE LE PEN, KONING WILLEM, HET FASCISME EN DE PEDO-NETWERKEN: CONNECTING THE DOTS OP KLOL

JUNCKER

Ooit werd het Rusland van de tsaren smalend de “gevangenis der volkeren” genoemd. Goed beschouwd was het niet de enige gevangenis der volkeren: Spanje, Oostenrijk vóór 1849 en het Ottomaanse Rijk konden evenveel aanspraak op die titel maken. Steeds meer dringt het besef door dat ook de “Europese Unie” in wezen een gevangenis der volkeren is. Zit je er eenmaal in, dan kom je er nooit meer uit. Dat geldt op dit moment alleen nog voor de volkeren als geheel, de staten dus, maar het is onvermijdelijk dat het straks ook zal gelden voor afzonderlijke personen. Afgelopen maandag 5 januari heeft de Europese Commissie, bij monde van een woordvoerder nog eens laten weten dat een staat die eenmaal de Euro heeft ingevoerd, nooit meer de gemeenschappelijke Europese munt zal kunnen vervangen door een ander monetair stelsel. Het staat blijkbaar in de kleine lettertjes onder het Euro-contract, die natuurlijk door niemand worden gelezen, en al helemaal niet door de argeloze burgers van de Europese lidstaten.

Het is dus met de Euro net als met de islam: eenmaal erin kom je er nooit meer uit. Want wie zich eenmaal tot de islam heeft bekeerd, kan er volgens de regels van de organisatie alleen uit als hij dronken is of gek. En een mohammedaan die de islam de rug toekeert, tekent onherroepelijk zijn doodvonnis. Misschien is deze overeenkomst tussen de Euro (en de “Europese Unie”) en de islam wel de verklaring waarom overal in de EU moslims een Voorkeursbehandeling genieten.

De verklaring van de Europese Commissie is het zoveelste bewijs dat de “Europese Unie” in diepste wezen een totalitaire staat is, waar het individu niet telt en waar burgerrechten niet bestaan. De EU is een politiestaat waar de burgers, gereduceerd tot “consumenten” en “belastingbetalers” (70 à 80% van elke verdiende euro verdwijnt naar de belastingdienst) uitsluitend bestaan ten gerieve van een handvol transnationale ondernemingen, en die wordt bestuurd door een kliek van gewiekste, gewetenloze, omhoog gevallen, halfgeletterde pennelikkers en Winkelbedienden. De Junckersen, Tusken, Barrosos, Timmermansen en Van Rompuys van deze wereld. Zij vullen hun zakken en u, geachte lezer, is degene die dat mogelijk maakt. Toch heeft u nooit op iemand van die mensen gestemd. U zult zich vast niet kunnen herinneren dat u ooit iets gevraagd is. Ja, één keer, namelijk in 2005 in de vorm van een “niet-bindend” referendum over de “Europese Grondwet.” U zei massaal NEE (61,5%), maar die grondwet is er toch gekomen en heet nu “Verdrag van Lissabon.” Behalve de Nederlanders, mochten ook de Fransen hun mening geven. Ook hier was de meerderheid (55%) tegen. Op basis van deze enige twee referenda is de conclusie gewettigd, dat de bevolking van de EU-lidstaten in meerderheid tegen de EU is. En tegen de Euro. Maar vooral tegen de kliek van schurken (m/v) die door het leven gaat als de Europese Commissie (EC). Met democratie heeft dat allemaal niet heel
veel te maken. Vandaar dat de EC bij elke gelegenheid juist zo sterk benadrukt dat Europa een bolwerk is van “democratie”.

Pim Fortuyn had niet veel op met de “Europese Unie”. Hij werd doodgeschoten en zijn officiële moordenaar is op vrije voeten. Jörg Haider had ook niet veel op met de EU. Haider kreeg een auto-ongeluk. Net als Fortuyn en Haider worden Geert Wilders, Filip De Winter en Marine Le Pen door de gelijkgeschakelde pers in Europa uitgemaakt voor halve fascisten. Maar ondertussen zijn in de Oekraïne échte fascisten aan de macht geholpen door een staatsgreep die mede door de EU werd gesteund. Maar daarover houdt het hele gelijkgeschakelde perswezen wijselijk zijn mond. Wiens brood men eet, diens word men spreekt, tenslotte.

JUNCKER2

Op 26 juli 1581 verklaarden de Nederlandse gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Gelre, Zutphen, Brabant, Mechelen en Vlaanderen zich onafhankelijk van hun soeverein, de Spaanse Koning Filips II. De Nederlandse opstandelingen beriepen zich erop, dat hun traditionele vrijheden en rechten systematisch en met opzet werden geschonden en dat zij daarom het recht hadden het gezag van Filips af te wijzen. Op grond van precies die overwegingen die in het Plakkaat van Verlatinghe worden genoemd, heeft u, hebben wij, hebben alle bewoners van de EU-lidstaten het recht om het gezag van de EU af te wijzen.

Volgens dezelfde overwegingen heeft u, hebben wij het recht om het gezag van de usurpator Willem Alexander en zijn vrouw af te wijzen. Niet dat Willem-Alexander zélf een usurpator is, dat was Willem I, de avonturier die in 1815 het “Koninkrijk der Nederlanden” uitriep. Deze schandalige en vernederende gebeurtenis zal dit jaar met veel vertoon, maar geheel op UW kosten, worden “gevierd.”

Zoals Maarten Harpertszoon Tromp ooit (1653) een bezem in zijn mast voerder ten teken dat hij de zee schoon wilde vegen van Engelsen, zo zijn er ook nu bezems nodig om Nederland schoon te vegen. Nederland heeft een regering die weliswaar in zekere zin gekozen is, maar die absoluut niet handelt in uw belang, in het belang van de kiezer, de Nederlandse burger. De regering doet dat wel in naam, maar voert in werkelijkheid slechts de bevelen uit van de Europese Commissie. Om ervoor te zorgen dat alle neuzen van ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren steeds dezelfde kant op wijzen, om te garanderen dat niemand uit de school zal klappen, moet iedereen chantabel zijn. Het is daarom dat ze allemaal (actief of als toeschouwer) moeten meedoen aan pedofiele sessies. Wij desondanks zijn mond open durft te doen, wordt onschadelijk gemaakt, zoals Henk Krol. Wie niet chantabel is, mag nooit aan de macht komen, vandaar dat Fortuyn uit de weg is geruimd.

Het parlement heeft (geheel in tegenstelling tot wat de grondwet stipuleert) helemaal niets te vertellen: meer dan 80% van alle regels, wetten, besluiten en decreten wordt genomen in Brussel. Door de Europese Commissie, de Europese Raad van Ministers en in een enkel geval door het “Europese Parlement,” dat ongeveer net zoveel macht heeft als indertijd het parlement van de USSR.

Het is de hoogste tijd dat hier een einde aan komt. Nederland en de andere EU-lidstaten moeten weer een fatsoenlijk bestuur krijgen, van mensen die verantwoording moeten afleggen voor hun daden. Het is zaak, de EU op alle mogelijke manieren actief en passief te saboteren. Als maar genoeg mensen hieraan meewerken zal het met de EU gauw zijn gedaan. Er is in ieder geval hoop, omdat de Grieken, Spanjaarden, Fransen, Duitsers, Hongaren, Portugezen, Italianen en Bulgaren de EU meer dan zat zijn.

Nu leven wij nog in een gevangenis der volkeren. Als we de Europese Commissie haar gang laten gaan, zal het alleen maar erger worden. Goed beschouwd is iedereen verplicht tot sabotage en verzet tegen het “Vierde Rijk” (de EU), maar ook tegen de corrupte kliek die Nederland namens dat Vierde Rijk bestuurt. Denk aan de Akte van Verlatinghe uit 1581 en bedenk dat deze onafhankelijkheidsverklaring model heeft gestaan voor de Declaration of Independence van de VS in 1776, van de verklaringen van onafhankelijkheid van de Spaans-Amerikaanse republieken (1810-1828), maar ook van andere dergelijke verklaringen op basis waarvan in de 20ste eeuw tal van volkeren in Azië hun koloniale onderdrukkers het land hebben uitgewerkt. Ook voor de volkeren van Europa is nu het moment gekomen om hun onderdrukkers eruit te gooien.

Print Friendly, PDF & Email
Share