VERPLICHT INTERNET NAZI ID-PONSKAART

(Crimi)Neelie Smit-Kroes-Peper-Paarlberg-en weer Kroes is het meer dan zat!

Omdat de laatste tijd de één na de andere onthullende vaststellingen over de handel en wandel van “koningshuis”, slaafse politici, het geldpers- en drugskartel boven water komen, moet er snel en hard worden ingegrepen.

Men wil een “INTERNET ID-KAART”  verplicht stellen voor iedereen die gebruik maakt van het internet.

Tot voor kort werden nog drogredenen als kinder-porno en terrorisme-bestrijding gehanteerd, nu moet iedereen, van jong tot zeer bejaard er aan geloven. Zij, die de staatsgecontroleerde massa-media niet geloven en noodgedwongen zelf op onderzoek uit moeten, worden tevens gedwongen om hun complete doopceel te lichten. Al eerder spraken we hier over het KRAKEN VAN HET VRIJE INTERNET, blijkbaar wordt het de “boven ons gestelden” nu te gortig en worden er pogingen gedaan paal en perk te stellen aan een grondrecht: de vrijheid van informatie-voorziening.

Neelie Kroes staat in nauw contact met het Nederlandse illegale staatshoofd. Enerzijds door hun gezamenlijke zitting in het Plan Comité van de Bilderberg Club en anderzijds door het op haar afdeling in Brussel functionerende prinz Tijntje van Amsberg, de zo uitmuntend van de tongriem gesneden “internet deskundige” die zelf niet weet wat Twitteren is en van wie Facebook eigenlijk is. Gezien de onthullingen die al jaren aan de gang zijn omtrent dit zogenaamde “koningshuis” en de povere tegenwerpingen die zo nu en dan door de RVD worden gemaakt, moet de nood zeer hoog zijn gestegen.

“Misery greets people”, dat wil zeggen, dat ze allemaal in hetzelfde gammele watermakende schuitje zitten. Vooral de connectie Neelie Kroes en Jan Dirk Paarlberg zijn levensgevaarlijk en daarmee is tegelijkertijd de link met het “koningshuis” gelegd. De mysterieuze aanslag op prinz Friso van Amsberg en het lamleggen van zijn vrouw Mabel wegens haar criminele en chantabele verleden, is al evenzeer een probleem dat nog maar nauwelijks in bedwang is te houden. Een staatshoofd die op de foto gaat met de top van Justitie, welke consequent in verband wordt gebracht met pedofiele netwerken, de Amsterdamse Zedenzaak, Baybasin en talloze onopgeloste moorden en verdwijningen, spreekt boekdelen. De liquidatie-rondes in de criminele onderwereld worden in verband gebracht met Holleeder, Paarlberg en narcotica en mega-witwas circuits. De moord op Maarten van Traa wordt in verband gebracht met de IRT affaire, de Amsterdamse wethouder Pauline Krikke, die te pas en te onpas met de kreunprinz, het staatshoofd en aanverwanten op de foto staat.

Het vrije internet heeft een massale stortvloed van criminele feiten opgeleverd, rechtstreeks in verband met het “koningshuis”, de onderwereld, heroïne en cocaïne trafieken, net als 200 jaar geleden in praktijk gebracht door koopman koning Willem I met de NHM. Voortdurend worden connecties blootgelegd, niet slechts door documentatie maar ook door onverklaarbare gebeurtenissen te koppelen aan de werkelijke gang van zaken in een bananen-monarchie. Onophoudelijke publicaties over de MAFFIA-STAAT, over de NARCO-STAAT, over het ORANJE-SYNDICAAT en over de volstrekte overbodigheid van alles wat er in en rond de KRAAK-PALEIZEN onder de tegels is te vinden. Overal waar het “koningshuis” ter sprake wordt gebracht is wat aan de hand. De RVD kan de stroom niet meer kanaliseren en waarschijnlijk zullen direct betrokkenen het niet meer kunnen aanzien en de eed van trouw aan dat soort criminelen verbreken en gaan melden wat er fout zit. De eerste voortekenen bedriegen niet. De verhalen versterken zichzelf en alleen geschreeuw kan de vloedgolf niet meer stoppen, er moet nu wat anders gebeuren.

Censureren van de vrijheid van meningsuiting en het discrimineren van staatsburgers. Artikel 7 en Artikel 1 van de Grondwet worden om zeep geholpen door een ongekozen verzameling criminelen en illegalen. Onder aanvoering van Neelie Kroes, met hulp van Tijntje van Amsberg wordt het staatshoofd op haar wenken bediend, anders, zo vreest men komt er nog veel meer rotzooi boven water en dat is dan het einde van het staatsbestel. Om dat te voorkomen dient dus eerst en vooral de rechtsstaat om zeep te worden gebracht: Internet-censuur, opgelegd vanuit Brussel nota bene!

CONCLUSIE

Als we ons op de laatste twee artikelen van de Grondwet niet meer kunnen beroepen door toedoen van ongekozen door criminelen gekochte randverschijnselen als Kroes, een illegaal staatshoofd en door inteelt geteisterde en door criminelen gekochte politici, moeten we ondergronds. Want niet vrijheidslievende Republikeinen zijn volks- of staatsgevaarlijk, maar de zelfbenoemde heersers die zijn verworden tot psychopaten. Men laat het dun door de broek lopen van wat hen allemaal nog meer te wachten staat.

BRON: HERSTELDEREPUBLIEK.WORDPRESS.COM

Print Friendly, PDF & Email
Share