VAN DUBLIN NAAR WEXFORD VOOR VICTORIA

NEDERLANDSE VROUW IN IERLAND SLACHTOFFER VAN BIZAR MACHTSMISBRUIK VAN PEDO-MAFIA * WERKEN BUREAU JEUGDZORG EN DE IERSE HSE SAMEN? * VICTORIA HEEFT TWEE JONGE KINDEREN VAN TWEE IERSE POLITIEMANNEN WAARVAN EEN INSPECTOR * KLACHTEN BIJ IERSE POLITIE-OMBUDSMAN WEGENS MACHTSMISBRUIK AGENTEN * OOK HET VERHAAL VAN VICTORIA ZOU EIGENLIJK NIET MOETEN WORDEN VERTELD OMDAT NIEMAND HET GAAT GELOVEN, ECHTER: ALLES IS FEITELIJK ONDERBOUWD EN BEWIJSBAAR

BREAKING: IERSE JEUGDZORG HOUDT MICHA TEGEN TE RAPPORTEREN OVER HET BEZOEK VAN VICTORIA AAN HAAR KINDEREN * WE HEBBEN ECHTER EEN AFFIDAVIT VAN EEN SOLLICITOR DAT ER GEEN LEGAL GROUNDS ZIJN MICHA TE WEREN: CONFRONTATIE MET IERSE JEUGDZORG-MAFIA AANSTAANDE

Gisternamiddag in Dublin op de bus gestapt naar Wexford. Niet om de schitterende stad en de al even schitterende omgeving te bezoeken, maar voor een moeilijke en zeer emotionele missie: de acces (het bezoekuur) van Victoria aan het twee kinderen Boris van 3 en Lucy van 3 maanden. We kwamen om half 9 ’s avonds aan in het donker en ik merkte dat Victoria het steeds moeilijker kreeg naarmate we Wexford naderden. In deze stad wonen twee kinderen van haar waarvan de vaders Ierse politiemannen in Dublin zijn. Een ervan heeft een hoge rang. Gisteren bezochten we het kantoor van de Garda Ombudsman (de instelling die klachten behandent tegen politieagenten) waar Victoria klachten heeft ingediend tegen beide vaders. Een klacht is reeds admissible verklaard, of de andere klacht in behandeling wordt genomen hoort ze maandag als ze zal worden gehoord inzake de klacht tegen de andere vader. Het machtsmisbruik van de beide agenten tart elke beschrijving en gaat elk Nederlands begrip te boven. Enkele elementen uit de klachten:

De vader van het meisje, de agent met de hoge rang, heeft Victoria willen dwingen tot het slikken van abortus-pillen. Dat deed hij nadat hij haar onder druk had gezet door twee agenten op haar af te sturen die haar gingen bedreigen met een EAB, Europees Arrestatie Bevel. Hij nam haar mee naar een pub in Dublin en daar gaf hij haar de eerste pil die bedoeld is om de baby te doden. Hij dwong haar die te slikken maar Victoria veinsde de consumptie ervan. De agent keek haar daarbij in de mond. De vier ‘vervolgpillen’ -om de baby af te drijven- dienden de dagen daarop ook in zijn aanwezigheid te worden doorgeslikt. Ze werd hierbij gechanteerd met haar paspoort dat in het bezit was gekomen van de Immigratiedienst van de Politie die inmiddels beweerde dat Victoria illegaal was. Victoria wist de consumptie van de vervolgpillen af te weren. Voorafgaand aan de horror met de pillen had de agent Victoria reeds bedreigd met AIDS: hij vertelde haar dat hij op de Wallen in Amsterdam AIDS had opgelopen. Dat leidde bij Victoria tot een ernstige crisis. Op de dag van de bevalling bleek gelukkig dat de agent gelogen had. Rond diezelfde tijd meldde deze agent Victoria dat hij een vriend had die priester is die als Victoria de baby zou houden een vloek zou uitspreken over haar zoontje -die van de andere agent met wie Victoria inmiddels na drie jaar een hechte band had opgebouwd: ze waren onafscheidelijk. Last but not least wist deze agent te vertellen dat Victoria zou bevallen ‘in de gevangenis’ en dat haar zoontje naar Amsterdam zou worden overgebracht naar een pedo-pleeggezin waar hij zou worden verkracht. Hij schreef Victoria: hope your son won’t have sore bum when he gets new foster parents in Holland hahaha Het betreft hier dus een Ierse agent met de hoge rang van inspecteur. Beide kinderen bevinden zich thans zoals gezegd in Wexford op een geheim adres bij een pleeggezin. Victoria mag ze vandaag zien op een andere locatie.

Over de andere agent is nog veel meer te vertellen. Hij gaf Victoria een grote some geld om in Engeland abortus te laten plegen. Tevens is vast komen te staan dat deze agent een seks-monster is die ondermeer jonge meisjes en moeders op het politiebureau dronken voert om ze te kunnen misbruiken. Hierover verscheen een uitbebreid artikel in The Sunday World van 26 juni 2011 onder de kop officer faces probe after a gang of youngsters runs amok in Garda staion. Er is tot dusver geen enkele disciplinaire maatregel genomen tegen deze agent. Volgens Victoria is deze agent nog steeds een groot gevaar voor de Ierse samenleving.

Vanmiddag ziet Victoria haar twee ‘politie-kinderen’ dus in Wexford. Met de oudste, de jongen, heeft ze een zeer hechte band, maar met de jongste kan ze niet echt hechten omdat deze haar werd afgenomen 20 minuten na de geboorte. Hiertoe bedacht de Ierse Jeugdzorg een misdadig plan waarbij ook haar zoon werd afgepakt op het moment dat Victoria in het ziekenhuis was voor een check up inzake de naderende geboorte van haar dochter. Micha is met Victoria meegegaan om verslag te doen van dit bezoek maar de HSE reageerde reeds direct als door een wesp gestoken: niet alleen werd Micha te toegang tot het bezoek ontzegd, ook werd gesteld dat Victoria geen toegang zal krijgen tot haar kinderen als ze Micha uberhaupt durft mee te nemen. Hierop zijn wij in Dublin naar een sollicitor (advocaat) gegaan in diens hoedanigheid van commissioner of oath om een affidavit te laten opstellen waarin staat dat er geen enkel juridisch beletsel kan zijn Micha toe te laten bij de acces van Victoria. Dat wordt vanmiddag dus een grote confrontatie met de Ierse pedo-mafia.

Victoria is bang dat deze beide kinderen uiteindelijk toch in Nederland zullen belanden via de machinaties van de zwarte EU-mafia die haar reeds eerder bestookte met een Europees Arrestatie bevel dat werd uitgegeven op de verjaardag van Joris Demmink. We zullen binnenkort meedere filmpjes presenteren rond deze zaak.

Print Friendly, PDF & Email
Share