EMSTER LIEGT OVER WESTENBERG

BRAM MOSZKOWICZ: KOM ER MAAR IN! * MINISTER OPSTELTEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE LEUGEN VAN ERIK VAN DEN EMSTER * POLITIEKE BLOKKADE VOOR DE VERVOLGING VAN WESTENBERG * WAT ZIJN DE BANDEN VAN ERIK VAN DEN EMSTER MET HET PEDO-NETWERK?

Is er altijd meer? Beste mensen, wij schatten in dat we hier op deze site nog geen 30% van de gigantische Justitie-beerput hebben blootgelegd! Maar laten we rustig blijven zoals altijd. We kregen een brief toegespeeld van de hand van Erik van den Emster, als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak een van de key players in juridisch Nederland, aan RTL in reactie op vragen over misdragingen door en sancties tegen rechters. Van den Emster beschrijft de zaak-Westenberg (29 september) aldus:

In een casus is betrokkene als getuige gehoord in een door hem aangespannen zaak tegen een advocaat. Na ontslag op eigen verzoek ontslag. [het staat er zo echt, blijkbaar kreeg de woede Van den Emster bij het schrijven in zijn greep] (vervroegd pensioen) is aan hem een financiele vergoeding toegekend van 75.000 Euro.

Deze woorden zijn niet zozeer alarmerend als poging de redactie van RTL te bedriegen -de criminele feiten over Westenberg zijn algemeen bekend- maar des te meer omdat ze blijk geven van een structurele staat van verstandsverbijstering binnen de mafia van de zwarte toga’s, een fundamentele weigering de feiten te erkennen en als klap op de vuurpijl een onrechtmatige en zelfs strafbare weigering de corrupte en meinedige rechter te vervolgen. Als de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak de geschiedenis op deze wijze meent te kunnen herschrijven, hoe moet het Parket in Utrecht dan reageren op de brief van Bram Moszkowicz die namens Chipshol informeert wanneer Westenberg nu eindelijk eens voor de rechter wordt gebracht? Geachte heer Moszkowicz, van vervolging kan geen sprake zijn nu de heer Westenberg louter als getuige is gehoord in een zaak tegen een advocaat en op eigen verzoek vervroegd met pensioen is gegaan. Wij verwijzen hierbij naar een schrijven van de heer E. van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, aan RTL Nieuws d.d. 29 september 2011. In het licht van uw schrijven zou het u passen excuses aan te bieden aan de heer Westenberg.

Maar er is meer. Opnieuw. Want we krijgen nu ook gerichte informatie binnen over de rol van Erik van den Emster in het netwerk van in toga gehulde kinderverkrachters. Het kan ook moeilijk anders. Van den Emster begon zijn loopbaan in Breda (1975 – 1998) en zat daar op de troon van vice-president toen pedofiel Ed Nijpels burgemeester was en samen met Ernst Hirsch Ballin, Piet Hein Donner en Joris Demmink seksclubs bezocht [backgrounds]. Een bron zegt van Van den Emster toen niet was getrouwd, maar opeens in het huwelijksbootje stapte met zijn werkster toen hij in 1998 naar Rotterdam werd overgeplaatst om daar president te worden (2000). Zou het? Hij heeft in elk geval drie kinderen. Maar het meest alarmerende en bijna bewijs voor pedo-betrokkenheid van Van den Emster is natuurlijk zijn krankzinnige houding in de zaak-Westenberg: hij blijft de criminele rechter maar betalen, hij blijft de waarheid maar negeren. In wiens opdracht? Zou degene die hier aan de knoppen zit soms toevallig -we bedenken maar wat, hoor- Joris Demmink kunnen heten? Een volgende brisante passage van de tipgever leggen we thans in zijn geheel aan u voor:

Erik van den Emster heeft er voor gezorgd dat Carla Eradus, ongeacht haar hele slechte staat van dienst, is gepromoveerd tot president van de rechtbank Amsterdam. Een toppositie in de rechterlijke macht in Nederland.

Carla Eradus was getrouwd met de inmiddels overleden psychiater Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont. En Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont is alle jaren de vaste psychiater geweest van “prins” Johan Friso.

Want Johan Friso heeft Dagelijks zijn vaste psychiater nodig gehad en kon en kan niet zonder die psychiater functioneren.

En misschien is Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont ook de psychiater geweest van Beatrix zelf en haar zusters Irene, Margriet en Christina, gezien hun afwijkende seksuele gewoonten.

Verder nog: Erik van den Emsters moeder was een Brenninkmeijer en daardoor is hij ook familie van Nederlands Nationale Ombudsman.

The plot keeps thickening! Dat Carla Eradus, door Micha Kat ontmaskerd in 2004 in twee artikelen in HP/de Tijd als corrupt monster, relaties onderhoudt met het pedo-netwerk hebben we altijd geweten. Eradus was net als Pieter Kalbfleisch immers lange tijd familierechter en plaatste aldus wellicht honderden kinderen bij misbruikers thuis. En dan hebben we daar weer Prins Friso die volgens een andere bron aanwezig was bij de rituele moord op Marianne Vaatstra. Het wordt heet. Heel heet. Meer in 2012. Want, mensen, er is altijd meer, nooit minder!

Print Friendly, PDF & Email
Share