VAN BEN VD BRINK KUNNEN WE VEEL LEREN

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Verslag van de afgeblazen zitting op
11-07-2012 in zaak Ben vd Brink

Normaal gesproken ga je als belangstellende niet naar een rechtbank, als je weet dat de geplande zitting waar je naar toe wilt niet doorgaat. Daar in de zaak Ben van den Brink niets normaal is en gaat, zijn de geïnteresseerden in deze zaak op alles voorbereidt en hebben er zelfs een reisje Amsterdam voor over om na te gaan of de zitting ook echt afgeblazen is. Want in het Jeugdzorg/Kinderrechtcircuit zijn zaken bekend, waarbij een zitting werd afgeblazen en zonder betrokkenen toch gewoon doorging. 

Zo verzamelden zich op de oorspronkelijke zittingsdag 11 juli rond 13.00 uur een vijftal mensen voor de rechtbank Amsterdam. Zij hadden de dag er voor al afgesproken een actie te zullen uitvoeren. Deze vijf waren ‘the prime suspect’ Ben van den Brink, zijn partner Leonie, Ron Nienhuis en zijn partner Judith Leenders en de schrijver dezes. 

Bloedende neus
Voordat we tot de actie overgingen ging ik eerst naar binnen om bij de receptie navraag te doen naar waar de zitting van Ben om 13.30 u zou plaatsvinden. Ik kreeg te horen dat ik me bij balie 1 in het gerechtsgebouw moest melden. Ik ging echter weer naar buiten en Ron en Judith herhaalden daarna dit ritueel. We deden dus net of onze neus bloedde en we niet wisten dat de zaak was afgeblazen. Ron en Judith gingen na bij de receptie geïnformeerd te hebben, meteen door naar balie 1 om daar nogmaals de vraag naar de juiste zittingszaal te stellen. Van een baliemedewerkster kregen zij te horen dat de zitting niet doorging en dat zij dat ook net een paar minuten daarvoor pas hadden doorgekregen. Ron en Judith speelden het toneelstukje verder door teleurgesteld te reageren, vanwege het feit dat ze voor niets naar Amsterdam waren gekomen. 

De actie
Nadat Ron en Judith weer naar buiten waren gekomen, besloten we tot de actie over te gaan. Ben van den Brink had als voorbereiding op deze actie een verzoekschrift opgesteld ter verkrijging van de ontbrekende beschikkingen van de zittingen van 12 december 2011 van de rechtbank Amsterdam, van 5 maart 2012 van de Arrondissementsrechtbank Haarlem zitting houdende te Amsterdam, van 26 april van de Arrondissementsrechtbank Alkmaar zitting houdende te Amsterdam, tevens van de wrakingskamer van 26 april van de rechtbank Amsterdam en ten slotte van de zitting van 24 mei van opnieuw de rechtbank Alkmaar zitting houdend te Amsterdam. Hieronder een afbeelding van het verzoekschrift:

Dit verzoekschrift wilde hij tezamen met een aantal aangetroffen documenten, die hij in zijn inmiddels verkregen onvolledige strafdossier tegenkwam, afgeven bij de balie en een kopie daarvan gestempeld en van ontvangstdatum voorzien mee terugnemen.

Van den Brink had echter geen gelegenheid gehad om het thuis te kopieëren en vroeg of het in de rechtbank kon. Daartoe werden hij en Ron doorverwezen naar een verderop in de gang staand kopieerapparaat. Deze bleek niet te werken, waarna zij zich vervoegden bij de centrale informatiebalie iets verderop. Daar vertelde Ben zijn verhaal en kreeg een hoogst verbaasde reactie te zien van de baliemedewerkster, vanwege het feit dat hij al die beschikkingen niet gekregen had. Dit hoorde volgens haar wel te gebeuren, daar er anders geen verweer mogelijk zou zijn bij volgende zittingen. Bij deze infobalie konden de documenten gekopieerd worden. De documenten werden vervolgens bij eerdere balie 1 afgeleverd en gestempeld. Toen dit gebeurde werd waargenomen dat één van de andere baliemedewerksters, er zaten er vijf, met de Officier van Justitie (OvJ) belde. Er werd toen meegedeeld dat deze naar beneden zou komen om een verdere toelichting aan Ben te geven, betreffende het niet doorgaan van de zitting. Het verslag van de hiervoor gegeven bevindingen heb ik gekregen van zowel Ben van den Brink als Ron Nienhuis.

OvJ
Ben ging daarna naar buiten en niet lang daarna kwam de OvJ naar ons, wachtenden op de gang, toe en vroeg naar Ben van den Brink. Zij was dezelfde OvJ, als die bij de zitting van 24 mei aanwezig was. Daar Ben niet aanwezig was, begon ze haar verhaal aan ons te vertellen. Op zich een opmerkelijk gegeven dat een OvJ aan belangstellenden verteld waarom een zitting niet doorgaat. Daarbij zei ze: “Ik weet niet wie van jullie verantwoordelijk is voor de website waarop vele zaken over Ben van den Brink gepubliceerd worden, maar daarop was onlangs te lezen dat deze zitting niet door zou gaan.” Ik hield mij van den domme en zei niet vaak op het internet te kijken en dat betreffende artikel dus gemist te hebben. Na het gesprek met ons beëindigd te hebben ging de OvJ naar buiten. Even later stond ze achter Ben van den Brink in dezelfde lunchroom waar hij consumpties bestelde voor ons, die daar  ook net waren aangekomen. Ben had haar waargenomen en maakte een opmerking over een verslaggever die bij onze actie aanwezig was, waar zij zichtbaar van schrok. Hij zag haar daarna sms-en. Kort daarop kreeg Ben een telefoontje van zijn advocaat, waar hij al een paar dagen niets van had vernomen. Toeval???

Afzeggingsbrief rechtbank Amsterdam
Kun jij je voorstellen dat een rechtbank een officiële brief, waarin de afzegging van een zitting wordt aangekondigd, in een enveloppe verstuurd met daarop een met een dikke zwarte viltstift geschreven adressering? Dit is echter wel hoe Ben van den Brink zijn afzeggingsbrief voor de zitting van 11 juli van de ‘rechtbank Amsterdam’ ontving. Zie afbeelding:

Hieronder de afbeelding van de ‘rechtbank Amsterdam’, waarin de afzegging van de zitting wordt meegedeeld. 

Dubbele dossiers
In vorige artikelen is meerdere malen het gebruik van dubbele dossiers ter sprake gekomen. Ben van den Brink zag daarvan de bevestiging tijdens zijn detentie in de PI Amsterdam en de Pi Almere. Tijdens zijn bezoek aan het politiebureau Alkmaar kreeg hij ook een bevestiging van de daar dienstdoende wachtcommandant. Wil je echter een nog opzichtiger en duielijker bewijs hebben dan in onderstaande afbeelding van een ID staat wordt weergegeven?

 

Opmerkelijk is natuurlijk dat deze ID staat twee namen op twee verschillende adressen bevat, die aan dezelfde persoon gekoppeld zijn. Eén Bernhard van den Brink, wonende op de Hulstweg 11 te Schoorl en één Bernhard Brink, wonende op de Hulstweg 11 te Bergen. Beiden hebben dezelfde geboortedatum en geboorteplaats. Verder is het zeer opmerkelijk dat bij die Brink in de adressering geen postcode voorkomt. Niet zo vreemd, want bij het nazoeken van de postcode die bij Hulstweg 11 in Bergen hoort kreeg ik geen resultaat op mijn zoekopdracht. Dus de Hulstweg 11 in Bergen bestaat niet. Terwijl bij hetzelfde adres in Schoorl ik de op de ID staat vermelde postcode kreeg als zoekresultaat. Conclusie:

Justitie bedient zich van persoonsvervalsende praktijken en overtreedt daarmee de wetgeving, die zij zelf zou moeten handhaven.

Op de ID staat wordt ook al een afwijking geconstateerd tussen de vastgestelde persoonsgegevens (GBA) en gegevens zoals deze bekend zijn in de databank van Justitie, de SKDB.

 

 

 

Een verdere interessante opmerking in bovenstaande afbeelding is: “Pesronenserver: 2302 ID Proces is toegevoegd aan een bestaande persoon”.  Interessant is ook de opnamedatum van het document, namelijk 02-11-2011 8:47. Deze datum was een dag na Ben van den Brink’s gewelddadige arrestatie.

Schaduwdossier
Dat Justitie zelf de term schaduwdossier gebruikt voor het strafdossier in deze zaak mag blijken uit de volgende brief gericht aan de advocaat van Ben van den Brink in naam van de rechtbank Amsterdam. Terwijl de zaak toch op onbevoegde wijze door het arrondissement Alkmaar, zitting houdende te Amsterdam, werd gevoerd?

 

 

Na al deze klinkende bewijzen van de malversaties van een criminele kliek binnen de justiële gelederen, wordt het de hoogste tijd dat integere mensen binnen Justitie deze zaak overnemen, seponeren, van den Brink een flinke schadeloosstelling toewijzen en de verantwoordelijke criminele kliek voor jaren achter slot en grendel plaatst.

 

De zaak Ben van den Brink nadert zijn finale ontknoping!!!

 

REACTIE BEN VD BRINK:

beste mensen, het ergste van al deze ellende is onze lieve dochters zijn nu 2,5 jaar totaal onrechtmatig uithuis geplaatst enkel om satanisch sexueel misbruik in de doofpot te houden en vanaf dat moment een klopjacht op mij omdat ik het naar buiten bracht, net 3 maanden onterecht vast onder de naam BRINK en 2 jaar geleden precies hetzelfde ook onder de naam BRINK maar toen 6 maanden lang vast gezeten en in die tijd dat ik vast zat plaatsten ze snel onze lieve dames onterecht uithuis, het is ook een totaal nep uithuisplaatsing enkel om sexueel misbruik in de doofpot te houden en dezelfde ring mensen die onze lieve dames onrechtmatig ontvoerden deden ook de aangiftes tegen mij in deze strafzaak. De vraag is nu hoeveel ellende kan je hebben en hoe lang kan je zonder je lieve dochters leven? Intens verdriet 24 uur per dag, je lieve gezin uit mekaar gerukt en enkel mogen bellen met je dochters ,hoe lang hou je het vol? voordat je zegt FUCK IT en je stoppen eruit vliegen.

BRON: ARGUSOOG.ORG

LEES OOK:

BEN VD BRINK EN DE STINKENDE RECHTSGANG

SCHOKKEND VERLOOP ZAAK BEN VD BRINK

JUSTITIE DOOR BEN VD BRINK IN HET NAUW

Print Friendly, PDF & Email
Share