Vader van eigenaar NU(jij).nl was hoofd concentratiekampen

In times of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.”
George Orwell

De krantenbranche holt achteruit. Steeds meer mensen stellen zich afhankelijk van het internet voor hun dagelijkse portie nieuws. De meesten brengen een bezoek aan de tot nu toe grootste sociale nieuwssite van Nederland: NU.nl/NUjij. NUjij heeft een enorm bereik onder de doorsnee Nederlanders.

Per maand kan NUjij op 1 miljoen unieke bezoekers rekenen die gezamenlijk 5 miljoen pageviews genereren. Er zijn 85.000 geregistreerde gebruikers die ervoor zorgen dat er ongeveer iedere minuut een nieuwe post bij komt” zegt Jesse Burkunk van NUjij al in 2008.i

In aanmerking genomen dat het bezoekersaantal sindsdien is gegroeid, is het cruciaal dat de burger door deze blijkbaar belangrijkste internetnieuwsbron van Nederland, ongehinderd wordt voorzien van alle informatie die – zoals een echte sociale nieuwssite beoogt – de bezoekers in dit geval zelf voor hun medeburgers van belang achten, veelal omdat de reguliere media er geen of onvoldoende aandacht aan besteden. Vrije, onbeperkte toegang tot informatie is volgens de Unesco een democratisch grondrecht. Alleen dán kan een burger goede keuzes maken.

NUjij-redactie bepaalt wat u mag lezen
We wilden met NUjij onze lezers de mogelijkheid geven te reageren op het nieuws zonder dat het onze neutraliteit in de weg zit”, legt Burkunk uit.ii

Het systeem waarbij NUjij-bezoekers door het uitbrengen van hun stem een bericht dat zij belangrijk vinden omhoog kunnen stemmen, zou heel democratisch kunnen werken, ware het echter niet dat de NUjij redactie voor u bepaalt wat u mag lezen. Want veel uitingen van burgerjournalistiek zitten de vermeende ‘neutraliteit’ van NUjij blijkbaar inderdaad in de weg. In dat geval is uw reactie op het nieuws niet gewenst en geeft NUjij haar neutraliteit tijdelijk even op om uw artikel of reactie te verwijderen. Talloze verhalen doen de ronde van NUjij bezoekers die een IP-ban hebben ontvangen omdat zij een mening verkondigen die niet lijkt te zijn toegestaan. Anderen hebben hun artikel zien verdwijnen van de voorpagina of zelfs in zijn geheel.

…de mogelijkheid geven te reageren op het nieuws…”: De titel en de aanhef van een artikel mogen geen uitspraken doen of een stelling poneren, dat is tegen de regels van NUjij, vindt de redactie. Een mening door laten schemeren is dus verboden, tenzij deze ‘neutraal’ is. Echt mogen reageren op het nieuws, zoals Burkunk boven zo mooi als doelstelling omschrijft, is niet toegestaan. Alleen met een ‘neutrale’ houding is discussie mogelijk, vindt NUjij. NUjij werkt als verschoningsfilter: ‘sanitizing the news’, zoals alle mainstream media. Schande uitspreken of de naakte waarheid blootleggen is niet gepermitteerd, onfatsoenlijk, ook al ligt het er bovenop. Politieke correctheid viert hoogtij. Eén voltijds redactielid treedt op als moderator, geassisteerd door een aantal freelancers, onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van hoofdredacteur NU.nl Laurens Verhagen.iii

NUjij haalt op 6 december 2009 voor de zoveelste keer een artikel binnen een uur van de voorpagina dat door veel NUjijers in sneltreinvaart met vijftien punten omhoog is gestemd (zie beneden). Vele voorbeelden gingen voor (zie hier, hier, hier, hier en hier). Als reden geeft de redactie aan:

…het [is] de bedoeling om de kop en lead van een artikel neutraal te stellen, dit om de discussie meer kans te geven. Als u dat niet doet loopt u de kans dat uw bijdrage wordt begraven”iv

De titel van het artikel "‘Digivaardig & Digibewust’, totalitaire burgercontrole en de ‘War on Privacy’" tezamen met de licht ironische openingszin als ‘attention grabber’ zijn daarom verboden op de voorpagina van NUjij, ondanks de mainstream krantenartikelen en officiële rapporten die de titel en openingszin ondersteunen en legitimeren en ondanks de vijftien punten binnen een uur. Woorden als ‘totalitair’ en ‘War on privacy’ zijn namelijk niet correct. Het is slechts een van de vele voorbeelden.

Toch krijgt men de indruk dat ook de presentatie van het feitenmateriaal met bijbehorende argumentatie niet welkom zijn, indien afkomstig van een persoon die vraagtekens durft te stellen bij officieel vastgestelde waarheden en deze zelfs wil onderzoeken: een zogenaamde ‘complotter’. Over de schrijvers van deze wat men noemt ‘complotspam’ zegt Laurens Verhagen*, inhoudelijk eindverantwoordelijke van NU.nl/NUjij, eenvoudig:

"Vroeger had je een gek op een zolder, nu zijn al die gekken met elkaar verbonden en versterkt dat elkaar."v

Politiek correcte eenheidsworstcultuur
Wat verder verwonderlijk is aan NU.nl(/NUjij) is de eensgezindheid qua inhoud en toon in overeenstemming met de andere mainstream ‘kwaliteitsmedia’ als de NRC, Volkskrant, het AD of NOS-journaal. Terwijl er op een willekeurige verjaardag acht meningen zijn over de politiek en het wereldgebeuren, zijn eenzelfde aantal ‘kwaliteitskranten’ het vaak wonderwel met elkaar eens: vergelijkt u simpel de krantenkoppen en artikelinhoud op kranten.com. Vergeleken met de niet commerciële alternatieve media vallen bij NU.nl(/NUjij) verder de volgende verschillen op:

 

  • honderden bronnen tegenover veelal 1 bron (ANP-Reuters)
  • vragen en onderzoek versus overtuigingen
  • onafhankelijkheid in contrast met afhankelijkheid van baas en adverteerders

Hoe komt het toch dat NU.nl/NUjij de meeste kritische berichtgeving die de ‘kwaliteitskranten’ laat liggen en iets dieper gaat dan de mainstream opinie over het corporatisme, de Europese Gemeenschap, de Nieuwe Wereld Orde, de globalistische politiek, de meningsonderdrukking, de 9/11 terreur, de censuur en vele andere onderwerpen waar alternatieve denkbeelden over bestaan, niet of nauwelijks een kans geeft of zelfs weert? (NU.nl/NUjij volgt daarmee overigens het beleid van de andere gevestigde media, waarvan de machtsstructuren zijn beschreven in het anarchiel.com artikel: “Wie bepalen het nieuws in Nederland”). Om het beleid dat van de top naar beneden sijpelt te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om te kijken naar de mentaliteit van degenen die het voor het zeggen hebben. Deze mentaliteit blijkt de mens, zijn welbevinden, laat staan zijn behoefte aan waarheidsvinding, helemaal niet centraal te stellen. Integendeel.

Corporate belangenverstrengeling is een ander woord voor corruptie
NU.nl is onderdeel van de Ilse Media Groep BV. Ilse media blijkt het actieprogramma “Digivaardig & Digibewust” – waarover het van de voorpagina gecensureerde artikel handelde – te ondersteunen. Dit programma wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van banken, corporaties en overheid (ECP of Electronic Commerce Platform) en is onderdeel van een mondiaal programma tot koppeling van alle belangrijke digitale datasystemen. Om overheidsmaatregelen en producten van corporaties en banken ongehinderd in te kunnen voeren gaan het ECP en Ministerie van Economische Zaken vanaf volgend jaar de strijd aan tegen de ‘indianenverhalen.’ Dit is de term die Bilderbergbezoeker (2007) en Staatsecretaris van Economische Zaken, Frank Heemskerk gebruikt om de kritiek op de teloorgang van privacy te typeren (zie voor context en informatie over het illustere ECP-gezelschap het anarchiel.com artikel “Digivaardig & Digibewust…”). Op de webpagina van het Ministerie staat vermeld:

“Verschillende online adverteerders als Ilse Media, STER, Hyves, MSN, AdLINK, Webads, Marktplaats, RTL en Adfactor bieden de Internet Boot Camp campagne van Digivaardig & Digibewust tot het einde van het jaar 20 miljoen gratis bannervertoningen en werken dus belangeloos mee.”vi

Belangeloos? Ilse laat haar eigen commerciële media door de overheid als betrouwbaar aanprijzen bij ontvankelijke kinderen. In ruil voor bovengenoemde ‘belangeloosheid’ wordt op de webstek van de door Digivaardig & Digibewust opgezette overheidssites “Mijn Digitale Wereld”, de sociale nieuwssite van de Ilse Media Groep, NU.nl, door de Digiraad aangekondigd als zeer betrouwbaar. De door de overheid opgezette jongeren-Digiraad – nagenoeg blank en hoog Gooische-matras gehalte (zie deze clip) – adviseert de tweede kamer en corporaties over het ‘veiliger’ maken van internet. In het onder het kopje “Betrouwbaarheid van informatie” bijgevoegde filmpje, beargumenteert Imke Leenders van de Digiraad de betrouwbaarheid van NU.nl stellig met: “Want als je de colofon raadpleegt blijkt dat daar allemaal redacteuren werken.” NU.nl is natuurlijk veel betrouwbaarder dan alternatieve ‘fora’ en ‘fanclubs’, meldt Jimmy van de Digiraad tezamen met een rolmodel uit de TV-soap ‘Goede tijden slechte tijden’ aan een ontvankelijk meisje van lagere schoolleeftijd. In dat licht lijkt het alsof NUjij zelf helemaal niet de neutrale opstelling heeft die ze naar anderen predikt en discussies op deze wijze überhaupt geen kans geeft.vii

Ilse Media werkt in verschillende projecten van dit banken-, overheids- en corporatiecollectief samen. Zoals een ECP project om iedereen aan het mobiel internet te krijgen waarbij u maximaal traceerbaar bent: “Plaatsbepaling is een unieke eigenschap die van nature juist op mobiel internet geboden kan worden.”viii Bovendien valt er door Ilse Media op die manier op elke locatie veel aan u te verdienen met advertentie-inkomsten. Het zorgt namelijk voor zo’n 20 miljoen extra ‘pageviews’ en dus advertentie-inkomsten, per maand. ix De Ilse Media Groep blijkt te staan op de lijst van deelnemers aan het Electronic Commerce Platform, samen met corporaties als IBM, Microsoft, Shell, en de Nederlandsche Bank. Ilse is echter onderdeel van een veel groter geheel.

NUjij is onderdeel van keurig-in-‘t-gareel mediagigant Sanoma met een bereik van 90% in Nederland
Op haar beurt is de Ilse Media groep eigendom van Sanoma Uitgevers B.V., met ruim 80 publiekstijdschriften en ruim 200 websites de grootste multimediale uitgever in Nederland. Sanoma Uitgevers is ‘s lands grootste multimediale uitgever en bereikt met haar sites en tijdschriften 90% van de Nederlandse bevolking, in totaal 12,3 miljoen burgers van 13 jaar en ouder, aldus het bedrijf. Met deze monopoliepositie in ogenschouw wordt onafhankelijke berichtgeving nog belangrijker dan in de aanhef gesteld.

Het keurig-in-‘t-gareel gehalte onder Sanoma’s media is opvallend hoog. Bekende bladen zijn de onberispelijke damestijdschriften Margriet en Libelle, nette gezinsmagazines als Ouders van Nu, opiniërende lijk-stout-maar-ben-braaf mannenbladen als Panorama en Revu, het blad Vorsten voor oranje-adoreurs, en indien afvallige establismentlieden eruit gewipt moet worden: reputatiekrakers als Story.

Zelf is Sanoma B.V. weer eigendom van de Finse Sanoma Oyi mediacorporatie, welke actief is in twintig Europese landen, in 2008 een omzet had van 3.030 miljard euro en 21.329 mensen in dienst heeft.x

Sanoma eigendom van globalistisch elitaire familie
Deze mediacorporatie is net als de meeste andere ook weer grotendeels in handen van één familie, in dit geval de puissant rijke familie Erkko onder verschillende holdings.xi De belangrijkste aandeelhouder is de in de Verenigde staten opgegroeide en aan de New Yorkse Colombia Universiteit als journalist opgeleide Aatos Juho Michel Erkko, kind van Eljas (Elias) Erkko, minister van buitenlandse zaken/politicus en een joods-gelovige moeder. De Belgische krant De Tijd typeert deze miljardair als de “keizer van het land van de krantenlezers” (De Tijd, 20-02-2007).

Aatos Erkko was eveneens directeur en voorzitter van de News Corporation, het na de Walt Disney Corporatie grootste mediaconglomeraat ter wereld met ondermeer The (London) Times. Momenteel is dat Bilderberger (‘82-‘88), CFR-lid en mediatycoon Rupert Murdoch.xii Erkko zou ook hebben verdiend aan prostitutie-advertenties maar werd door een feministische groep gedwongen daarmee te stoppen.

De Jane and Aatos Erkko Foundation is een ‘liefdadigheidsinstelling’ met een sterk globalistische inslag. Zo financiert de instelling onder andere Amerikaanse lezingen in Finland over bijvoorbeeld de mondiale ‘governance’ van de economie: Vanwege alle crises is een collectief internationaal ingrijpen dringend nodig met een "nieuw constitutionalisme", een grondwettelijk stelsel van regels op wereldschaal als de “dominante juridische en politieke dimensie van governance”, luidt de boodschap tijdens een lezing op 30 september 2009 aan de universiteit van Helsinki.xiii (Dezelfde woorden over een nieuwe wereld ‘governance’ nam Balkenende eerder in de mond tijdens zijn toespraak voor politici in Singapore op 23 oktober 2009). Andere gefinancierde projecten zijn ondermeer: the Youth for Understanding Association "als promotor van globalisme in Finland”, de American Scandinavian Foundation (al jarenlang), de World Childhood Foundation, mondiaal wetenschappelijk toponderzoek, een dissertatie over de Fins-Amerikaanse identiteit (‘08).xiv

Aatos Errko heeft een enorme politieke invloed en zich steeds sterk gemaakt voor de toetreding van Finland tot de Europese Unie in 1994. Het lijkt alsof hij de regeringsleider dicteert: het Nordic Business Report citeert op 2 januari 2003 zijn uitspraak dat een Finse President niet langer nodig is, dat de post zijn functie aan het verliezen is en afgeschaft kan worden.xv Bekend is zijn toespraak in het Marina Congres Centrum te Helsinki in 1999, waarin hij in een vurig pleidooi de noodzaak bepleit tot privatisering van de Finse infrastructuur en het grote belang van de (coporatistische) Europese Unie, Euro, NAVO en corporate vrijhandel (Google vertaaloptie). Erkko is fel gekant tegen raadpleging van het volk. De macht dient te blijven in handen van politici, zegt hij in het belangrijkste nieuwsblad van Finland, spreekbuis voor corporatistisch globalisme en eigendom van Sanoma: Helsingin Sanomat.xvi

Top Sanoma bezoekers bijeenkomsten Bilderberg en Trilaterale Commissie
De top van Sanoma neemt deel aan de Bilderbergbijeenkomsten. Aatos Erkko nam in 1991 deel aan de Bilderbergconferentiexvii, de conferentie waarop Rockefeller zijn beroemde dankwoord richtte aan de pers – onder wie Erkko en H.P.M. Knapen, hoofdredacteur van de NRC – voor hun veertig jaar stilzwijgen.xviii In 1994 was Erkko aanwezig bij de Bilderbergbijeenkomst te Helsinkixix en waarschijnlijk ook bij andere, maar de informatie over de bezoekers van deze geheime bijeenkomsten is moeilijk boven water te krijgen. Daarnaast neemt Erkko deel aan de bijeenkomsten van de Trilaterale Commissie en staat op de ledenlijsten van 1998 en 2002.xx

 

Ook Mikael Pentikäinen, de huidige president van de Sanoma Corporation en destijds hoofdredacteur van de meest gerenommeerde en grootste krant van Finland Helsingin Sanomat, is deelnemer aan dergelijke geheime bijeenkomsten, net als andere hoofdredacteuren van het Nederlandse evenbeeld, de NRC.xxi Van 5 tot 8 mei 2005 nam hij deel aan de Bilderbergbijeenkomst in het Duitse Rottach-Egern.xxii

Het is niet bekend wie nog meer en hoe vaak topmedewerkers van Sanoma de bijeenkomsten van de Trilaterale Commissie en Bilderbergclub hebben bezocht. Voor 2009 zwegen de Finse kranten en televisie weer in alle toonaarden. “Dit totale stilzwijgen over dit onderwerp door de Finse massamedia [geheel in overeenstemming met Rockefellers toespraak in 1991] is geen verrassing, aangezien de media voor het grootste deel in handen zijn van Sanoma, wiens belangrijkste aandeelhouder een Bilderberglid is.”xxiii

Eigenaar behalve Bilderberger en Trilaterist, tevens CIA-agent
Aatos Erkko staat tevens genoteerd als CIA-agent op de Crowley filesxxiv, genoemd naar Robert Trumbull Crowley – “Director of Clandestine Operations” voor de CIA – die in 1996 een aantal van zijn privédocumenten weggaf aan diverse journalisten. Mede op basis van deze lijsten en interviews met Robert Crowley, schreef Joseph Trento in 2001 zijn boek "The Secret History of the CIA." Crowley koesterde in de laatste levensjaren de wens om met het vrijgeven van zijn CIA-materiaal anderen te helpen de vele historische gebeurtenissen waar hij deel van was geweest te begrijpen.

Naast een schatkamer aan historisch materiaal bevatten de Crowley-dossiers alfabetische lijsten van CIA bronnen over de gehele wereld. De betreffende personen zijn niet enkel informant maar hebben uit hoofde van hun sleutelposities tevens een actieve beïnvloedende taak met toegang tot cruciale informatie en fungeren in de praktijk als agent of spion. Deze onbetaalde functionarissen zijn individuen met sleutelposities, als een internationale bankier, een lid van de geschreven pers, televisiejournalistiek, of een wetenschapper, die door hun posities belangrijke informatie kunnen verkrijgen of een beslissingsproces kunnen beïnvloedden.xxv

Behalve Erkko staat van de Europese minderheid als enige Nederlander Paul Louis Justman Jacob – destijds bestuursvoorzitter Kon. Ned. Hoogovens & Staalfabrieken N.V. – als agent op bovengenoemde lijst van de CIA. Net als Erkko was Justman bovendien Bilderbergbezoeker (1974).xxvi Gelijk Erkko maakte de in 1991 overleden Justman tientallen jaren deel uit van allerlei commissies die zich inspanden voor de eenwording van West-Europa.xxvii (lees ook anarchiel.com “Het verborgen gezicht van de Europese Unie”). Bekend zijn ook de vele boeken over vrijmetselarij van L. Justman Jacob.xxviii

Vader Sanoma-eigenaar was hoofd concentratiekampen
Vader Eljas Erkko is eveneens opgegroeid in de VS en directeur-eigenaar geweest van Sanoma. Eljas was medestichter van de in 1943 opgerichte Finse zijtak van de American Scandinavian Foundation (ASF) die de Jane and Aatos Erkko Foundation financieren. Andere financiers van de ASF zijn corporaties als Boeing en diverse Bilderbergers als David Rockefeller (founding member Bilderb.), George Soros (bezoek Bilderberg o.a. 1994), Dr. and Mrs. Henry Kissinger (stamgast Bilderb.).xxix

In de jaren daarvoor, is Eljas als hoofd van het POW-bureau verantwoordelijk voor de concentratiekampen met etnisch Fins-Russische burgers tijdens de ‘Continuation War’ Daarin zaten over de vier oorlogsjaren verspreid veertien tot twee-en-twintigduizend onschuldige, en door het leger uit hun huizen verdreven etnische russen gevangen.’xxx

Volgens YLE-news blijkt uit recent onderzoek dat de condities erger waren dan in de nazi-kampen. Ook het percentage doden was hoger. Gemiddeld stierf een-derde van de burgers in de kampen.xxxi De meesten kwamen om van de honger. Zo’n duizend werden vermoord door de bewakers. In 1942 stierven 15.000 gevangengenomen soldaten de hongerdood. Van de 24.000 gevangen burgers stierf een vierde, waaronder een derde kinderen, aan honger, gebrek aan kleding, ziektes en het ontbreken van adequaat onderdak.

Het onderzoek naar deze gitzwarte bladzijde uit de Finse geschiedenis en de rol van Eljas Erkko is nog in het beginstadium.xxxii Tijdens het proces tegen oorlogsmisdadigers in 1946 werd Eljas vrijgesproken. De Samona media hullen zich in stilzwijgen.

Wanneer berichten de mainstream media Nederlanders eindelijk over de waarheid?
Het voortdurende filteren, censureren en manipuleren op NUjij en andere mainstream mediaxxxiii komt met deze informatie ineens in een ander daglicht te staan. Heeft NU.nl/NUjij echt de ambitie u te informeren over de werkelijke achtergronden van het nieuws? Is NU.nl/NUjij werkelijk geïnteresseerd in waarheidsvinding? Of is NU.nl/NUjij als eigendom van de globalistische elite met haar enorme bereik juist een instrument ter desinformatie, kanalisering van het ‘nieuws’ en zuivering van ongewenste geluiden, net als dat bij de andere ‘kwaliteitsmedia’ het geval lijkt?

Is het misschien tijd dit soort gereguleerde nieuwsbronnen links te laten liggen ten gunste van initiatieven die de waarheid willen zoeken? Het antwoord is aan u.

 

*Update 18 November 2011;  Hoofdredacteur Verhagen is nu zelf het slachtoffer van de jarenlange NU.nl-politiek van nieuwsmanipulatie, propagandatechnieken en censuurpraktijken op bijna 5,5 miljoen maandelijkse lezers. Het NRC bericht dat er tussen Laurens Verhagen en het Sanoma-management een “conflict is ontstaan over de redactionele onafhankelijkheid”. Daarop is Verhagen, werkzaam bij NU.nl sinds april 2006,  per direct ontslagen. ( “Hoofdredacteur NU.nl per direct weg wegens intern conflict”, NRC 18-11-11).

BRON: ANARCHIEL.COM

Print Friendly, PDF & Email
Share