VADER IRIS GESCHORST BIJ BRANDWEER?

IS DE VADER VAN ‘BRANDWEERVROUW‘ IRIS VAN DER SCHUIT DE OP NON-ACTIEF GESTELDE BRANDWEERCOMMANDANT SJOERD VAN DER SCHUIT? * DIT ZOU DE ‘BANDEN VAN DE VADER VAN IRIS’ MET JUSTITIE KUNNEN VERKLAREN * VADER IRIS ZOU KWADE GENIUS ZIJN ACHTER FAMILIE-DRAMA

De Veiligheidsregio Limburg- Noord is een bestuurlijke en organisatorische chaos. Binnen de top van de regio is inmiddels een conflict uitgebarsten dat regionaal brandweercommandant Sjoerd van der Schuit voorlopig de kop heeft gekost. Aldus dit artikel uit Binnenlands Bestuur. Volgens de geschorste brandweerman is er geen sprake van verwijtbare gedragingen als fraude, diefstal, dronkenschap, seksuele intimidatie of iets van dien aard. ‘Niets van dat alles, ik ben een nette ambtenaar’. We weten dus niet zeker of dit de vader van Iris is. Maar we brengen dit toch. De reden: de hele sfeer in deze zaak is zo hysterisch,

dat we informatie niet eens meer durven te checken uit angst een aangifte aan de broek te krijgen wegens stalking. Ja, zo erg is het al in Nederland! Verder is de coincidentie van vader en dochter bij de Brandweer too good to be true. Voorts verklaart het de banden van de vader van Iris met Justitie nu een brandweercommandant deel uitmaakt van het reguliere veiligheidsoverleg met de korpschef, de burgemeester en vaak ook de hoofdofficier van justitie. Maar het belangrijkste is nog wel dat uit het artikel een beeld naar voren komt van een gigantische beerput en van een moreel losgeslagen Sjoerd van der Schuit, een beeld dat klopt met de beschuldiging dat de geschorste brandweercommandant ‘de kwade genius’ zou zijn achter het familiedrama dat drie doden opleverde. Dit staat in het stuk: Volgens het rapport heerst binnen de brandweer verder een ‘terughoudende sfeer waarin medewerkers en managers zich belemmerd voelen hun mening te uiten’.

Print Friendly, PDF & Email
Share