Feik en Ali, Grisham in de polder

Vaatstra files 19: Even voorstellen: De moordenaars van Marianne Vaatstra: Ali Hassan Hussein en Feik Mustafa: 

Ali Hassan   

Feik Mustafa 

Ali en Feik waren in 1999 twee onafscheidelijk makkers uit het AZC Kollumerland, die direct in het weekend van de moord op Marianne Vaatstra in beeld kwamen als de moordenaars, maar vervolgens in het diepste geheim een vrijgeleide kregen van Joris Demmink, Harm Brouwer en Michiel Severein. …..Pardon?  Wat zegt u? Dat kunt u toch niet zomaar roepen, mijnheer Dankbaar? U heeft het wel over zo’n beetje Koning, Keizer,  Admiraal van Justitie. De Secretaris Generaal, de voorzitter van het College Procureurs Generaal en een voormalig Hoofdofficier, die nu rechter is! Die heren moeten toch een blazoen hebben, fonkelend van smetteloosheid en onberispelijkhheid?  Die zullen zulke waanzinnige beschuldigingen toch niet over hun kant laten gaan? En zulke buitengewone  claims hebben dan toch minimaal buitengewone bewijzen nodig?  Zeker! Leest en leert u rustig mee. De waarheid zal hier in meerdere delen uitgevouwen worden.  Dan heeft u ook alle tijd om zich te verbazen waarom de heren niets doen.   

In deel 19 beginnen we transparant te maken wat er nu precies is gebeurd en hoe dit misdadige trio dit tot op de dag van vandaag aan het oog onttrokken poogt te houden. Via een onvoorstelbare,  schaamteloze, maar te bewijzen trucs- en leugenpoppenkast,  die de heren voor het publiek opvoerden en nog steeds opvoeren. 

Als voorgerecht van het menu, schotelen wij u eerst voor dat Feik en Ali Marianne twee weken voor haar dood hadden bedreigd in de Ringo Bar te Veenklooster:  Wij pakken jou nog wel!  Feik maakt daarbij een keeldoorsnijdend gebaar.  Talloze getuigen van deze ruzie. Tja, met hun “culterele achtergrond” in het getraumatiseerde Irak, was dat voor hen wellicht normaal, maar dat kon de Kollummer gemeenschap, waar zij volledig ingeburgerd waren, op dat moment niet bevroeden.  Feik stond bekend als een mooie jongen, had genoeg belanstelling van de Friese deernes, en was keeper bij de boys van het nabijgelegen Twijzel. 

 

Het is dan ook niet meer dan logisch dat toen Marianne met doorgesneden keel werd gevonden, iedereen in koor riep: De moordenaars zijn Feik en Ali van het AZC! Marianne’s vriendje Spencer loopt te janken: Het is allemaal mijn schuld! Ja, logisch als je je vriendin de vorige avond hebt overgeleverd aan haar moordenaars en je wist dat die “vanavond mijn vriendinnetje gaan pakken”, daarbij wijzend op Feik en Ali.  Maar Spencer heeft geluk, want hij begrijpt al snel dat Feik en Ali de moordenaars niet mogen zijn , dus moet hij verzwijgen dat hij door zijn moeder met de auto  in het dorp is opgehaald en een kletsverhaal ophangen dat hij dat vriendinnetje alleen, op een gestolen rijwiel heeft verder laten fietsen midden in de nacht, in the middle of nowhere, ondanks dat hij moeder Vaatstra  beloofd had de taxi te betalen om haar veilig thuis te laten komen. 

 

 De cover-up begint dus in feite met de leugen van Spencer en Wietse, waaraan hun ouders meewerken, door te zwijgen. Dat zijn de feiten. Het waardeoordeel laat ik aan u over….. 

Ali Hassan 

Aanvankelijk doen de lokale dienders braaf hun werk,  en gaan meteen op zoek naar het illustere  tweetal. Ali is echter spoorloos verdwenen. Zijn maat Feik (nog) niet, dus die wordt opgepakt en het hele weekend verhoord in het dichtsbijzijnde bureau te Buitenpost. Daar werd ook zijn DNA afgenomen ter vergelijking met het sperma gevonden op het lijk van Marianne. Voor Feik was dit geen probleem omdat hij wist dat het niet zijn sperma was, maar dat van zijn verdwenen maat Ali. 

Nu vraagt u zich wellicht af: Waarom weten we dat allemaal niet en jullie wel? 

Welnu, om met de eerste vraag te beginnen: Feik en Ali hebben een aantal kennissen, onder meer de twee Duitsers Wolfgang Hebben en Ludger Dill, maar ook de in het AZC woonachtige Koerdische leider, de vader van Feik, die belastende informatie hebben over de Secretaris Generaal van Justitie  Joris Demmink. Deze informatie wordt meteen uitgespeeld naar Joris, die op dat moment  Directeur Generaal Vreemdelingenzaken is en dus als baas van de AZC’s in de perfecte positie zit om Feik en Ali van de haak te halen. Er komt dus datzelfde  weekend een order “from the top” , met “volledig medeweten van de driehoek” (= HOvJ, burgemeester, korpschef)  om Feik direct vrij te laten en onder spreekverbod stiekem weg te sluizen. Daarvoor schakelt Joris zijn vriend Harm Brouwer in, die op dat moment Hoofdofficier van Justitie Leeuwarden is. Behoeft u nog verdere toelichting waarom u het niet MAG weten? 

Maar als u dit niet wist, hoe weet deze website dan wel  dat het bovenstaande is gebeurd? Welnu, grotendeels van volgens Justitie zelf  “onberispelijke” bronnen, zoals onder meer minister Hirsch Ballin  en de toenmalige AZC directeur Louis Uijl. We gaan de boel hier geleidelijk ontvouwen, te beginnen met een analyse van de antwoorden van de minister aan Fred Teeven: 

Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gang van zaken rond de dood van Marianne Vaatstra (ingezonden 10 juni 2010). 

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 21 juli 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2952. 

Vraag 1
Is het landelijk Cold Case Team nog actief met het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra? Is er een ander rechercheteam nog actief?
Antwoord 1
De zaak Vaatstra is nog steeds in behandeling bij het Cold Case team van de Noordelijke Recherche Eenheid. Door dit team worden tips inzake de moord op Marianne Vaatstra afgehandeld. Daarnaast is er vanaf oktober 2007 ook nog een ander team van de Noordelijke Recherche Eenheid actief dat onderzoekt welke onderzoeksmogelijkheden er redelijkerwijs nog zijn om meer duidelijkheid te krijgen inzake dit misdrijf.
 

Vraag 2 en 7
Is het waar dat op 3 mei 1999 een persoon genaamd F.M. is overgeplaatst vanuit het asielzoekerscentum (AZC) Kollumerland? Zo ja, waarom heeft u die informatie op 27 september 2007 op antwoorden op Kamervragen2 niet aan de Kamer verstrekt? Wat is de reden dat F.M. uit het AZC Kollumerland is verwijderd in mei 1999? Bent u bekend met zijn huidige verblijfplaats?
 

Antwoord 2 en 7
In 2007 heeft de politie Fryslân onderzoek verricht naar aanleiding van een anonieme brief waarin werd vermeld dat er op 3 mei 1999 een bewoner van het azc in Kollum heimelijk uit het land zou zijn verwijderd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval was. De persoon F.M. is op 27 mei 1999 overgeplaatst vanuit het azc in Kollum naar het azc in Drachten. De overplaatsing van F.M. had geen relatie met de moord op Marianne Vaatstra. F.M. werd verdacht van een zedenmisdrijf (zie ook het antwoord op vraag 4). Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest. In antwoord op de schriftelijke vragen (nummer 100, ingezonden 13 juni 2007) van het lid Teeven heeft de toenmalige Staatssecretaris op 27 september 2007 meegedeeld dat er op 3 mei geen asielzoeker is overgeplaatst van azc Kollumerland naar azc Musselkanaal. Overigens werd toen niet specifiek gevraagd naar F.M. Ik verwijs u hieromtrent naar het antwoord op vraag 3 van de genoemde vragen.
 

De minister bevestigt dat Feik Mustafa inderdaad is overgeplaatst. Hij stelt alleen dat dit niet op 3 mei 1999 is gebeurd, maar op 27 mei 1999. Dit is een knalharde leugen, maar daarover later meer. Hij stelt verder dat de overplaatsing niets te maken had met de veelvuldige verkrachting (anaal en vaginaal) annex lustmoord (wurging en doorgesneden keel) op Marianne Vaatstra (het meest ernstige denkbare zedenmisdrijf) , maar met een ander ZEDENMISDRIJF. Voor de niet ingewijden zal ik dit even uitleggen: Feik Mustafa had een 14 jarig vriendinnetje, Stephanie van Reemst, die hij op Koninginnedag (dezelfde dag dat Marianne werd verkracht en vermoord) gedwongen had tot orale sex (in juridische termen geldt dit ook als verkrachting). Het meisje heeft hier op voorspraak van haar ouders, pas 3 WEKEN LATER aangifte van gedaan, omdat zij het voorheen niet aan haar ouders had durven te vertellen. Het bestaat dus eenvoudig niet dat Feik Mustafa is verhoord in verband met DIT zedenmisdrijf, laat staan dat hij in verband met dit zedenmisdrijf uit het AZC Kollumerland is verwijderd op 27 mei 1999, zoals de minister beweert. De minister zal zich verderop verspreken met de mededeling dat Feik is verhoord over de ruzie met Marianne. 

Overigens noem ik iedereen bij de naam aangezien de namen toentertijd ook gewoon in de media verschenen, zoals in dit NRC artikel. 

Op 15 juli ook kregen Bert en Jantina van Reemst te horen dat de zaak tegen een jonge Iraakse asielzoeker uit ‘De Poelpleats’ voor de verkrachting van hun veertienjarige dochter wegens gebrek aan bewijs was geseponeerd. Bert van Reemst: “Daar is een verband tussen.” Zijn vrouw Jantina: “De officier van justitie zei ons ‘het komt allemaal op het verkeerde moment’.”
Aanvankelijk zweeg de familie Van Reemst, mede op verzoek van justitie. Nu zegt Bert van Reemst: “Wat er in Kollum is gebeurd, is het gevolg van die geheimzinnige toestanden. Er is nooit openheid geweest. Daardoor is er bij de mensen veel onrust ontstaan. 

De minister gebruikt vervolgens de omstandigheid dat er NIET SPECIFIEK naar Feik Mustafa is gevraagd als excuus dat Justitie Feik Mustafa nooit hoefde te noemen. Ter vergelijking: Als je je zou vragen: Weet u wie de meest waarschijnlijke kopstukken van de Amsterdamse mafia zijn of waren? Dan zegt de minister: “Nee daar is mij niets van bekend.” Pas als je Bruinsma of Holleeder noemt, dan zegt hij: “O ja natuurlijk, nu begrijp ik wat u bedoelt. Had dat dan meteen gezegd!” 

Zo kregen we ook niet te horen dat het in onderstaand krantenberichtje om een asielzoeker gaat, laat staan dat het om de destijds 17 jarige Feik Mustafa gaat. Feik Mustafa, die meteen dat weekend werd ingesloten en verhoord in verband met de moord op Marianne Vaatstra. Wel kregen we namens Jusitie bezworen dat er geen verband is met de zaak Vaatstra. Net zoals de minister ons nog steeds (11 jaar later) wil doen geloven: 

Afbeelding 

Dan stelt de minister dat Feik Mustafa, na een aantal omzwervingen in andere AZC’s “als verblijfsvergunninghouder, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest” is. Laat u dat even bezinken! Er is dus asiel verleend aan Feik Mustafa, hij heeft een verblijfsvergunning, en woont dus nu ergens in ons mooie Nederlandje! Waar precies, dat weet de minister natuurlijk wel, maar deze (kamer)vraag beantwoordt hij niet. Hierover later ook meer…… 

Vraag 3
Is het waar dat de toenmalige (plv.) directeur van het AZC Musselkanaal op de hoogte was van de verwijdering van deze F. M.? Is het waar dat deze verwijdering door de directeur is gemeld aan derden?
 

Antwoord 3
Zoals volgt uit het antwoord op vraag 2 is de persoon genaamd F.M. niet op of omstreeks 3 mei 1999 overgeplaatst c.q. verwijderd.
 

De minister gebruikt hier de leugen dat Feik Mustafa niet op 3 mei 1999 is afgevoerd, als excuus om het antwoord op de vraag te vermijden. De toenmalige directeur heeft immers wel degelijk bevestigd, zowel aan het Cold Case team als aan Wim Dankbaar, dat Feik Mustafa op 3 mei 1999 is verwijderd uit het AZC Kollum. In feite stelt de minister dus dat niet hij (de minister) liegt, maar de getuigen die bij de verwijdering aanwezig waren (de AZC directeur Louis Uijl en de twee bewakers). Iedereen kan zich daarvan zelf overtuigen door het betreffende gesprek tussen de directeur en Wim Dankbaar te beluisteren, onderaan deze webpagina of het transcript te lezen. 

De minister kan moeilijk hardop zeggen dat de toenmalige AZC directeur, nu nog steeds een overheidsdienaar in een andere functie, een staaltje fantasie loopt op te hangen tegen het Cold Case team, dat de zaak volgens hem aan het “onderzoeken” is. Geen probleem voor de minister! Hij doet gewoon of de vraag niet gesteld is. Hij zet nog wel een zin op papier, zodat het toch nog iets van een antwoord weg heeft. 

Vraag 4
Is het waar dat deze F. M. (tezamen met een andere asielzoeker A. H.) Marianne Vaatstra enkele weken voor haar dood zou hebben bedreigd in een horecagelegenheid in Friesland? Is het waar dat F. M. ook verdachte was van een ander strafbaar feit in 1999? Wat was dat voor een feit en wat is er met die zaak gebeurd? Is die (andere) zaak tegen F. M. op 15 juli 1999 geseponeerd?
 

Antwoord 4
F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken is geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom. F.M. was toen niet in het bijzijn van A.H. maar van een andere persoon. De identiteit van die persoon is bekend. Deze persoon was ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra gedetineerd. Van F.M. is biologisch materiaal afgenomen. Zijn DNA komt niet overeen met het DNA-materiaal dat is aangetroffen bij het lichaam van Marianne. Er was aangifte gedaan tegen F.M. inzake een zedenmisdrijf gepleegd op 30 april 1999. Daarnaar is onderzoek gedaan door de plaatselijke politie. F.M. is daarvoor ook aangehouden en heeft enkele dagen in verzekering gezeten. Er werd onvoldoende bewijs gevonden om F.M. te vervolgen. De zaak is daarom op 9 augustus 1999 geseponeerd.
 

De minister bevestigt de ruzie die er tussen Feik Mustafa en Marianne is geweest. Maar hij geeft hier de voorkeur aan het verhaal van de verdachte, namelijk dat niet Marianne is bedreigd door Feik en zijn vriend, maar dat het andersom was. Volgens de Minister van Justitie hebben niet Feik en zijn makker Ali, Marianne bedreigd (met onder meer een keeldoorsnijdend gebaar) maar was het andersom: 16 jarige Marianne heeft Feik en Ali bedreigd! Vat u hem? Dit is toch geen probleem? U hoeft slechts – samen met de minister – de talloze getuigeverklaringen over deze ruzie te negeren (onder meer van de portier van de Horeca-gelegenheid) , alsmede het geloofwaardig te achten dat een 16 jarig meisje twee volwassen, als agressief bekend staande asielzoekers bedreigt. 

Ballin 

Hirsch Ballin: Marianne heeft Feik en Ali bedreigd! 

Verder beweert de minister dat Ali Hassan niet aanwezig was bij de ruzie. Héé, dat is gek , zeg! Hoe is dat nu te rijmen met dit bericht van het OM:   

In de maand juli werd bekend dat een van deze twee asielzoekers vermoedelijk in de nacht van de moord was verdwenen. Gecombineerd met andere informatie, onder meer het feit dat hij een relatie was van de persoon die de keeldoorsnijdende bewegingen had gemaakt, kon hij toen worden aangemerkt als verdachte en is de aanhouding bevolen. 

Het gaat hier toch echt om “hoofdverdachte” Ali Hassan Hussein, de vriend van Feik die de keeldoorsnijdende bewegingen maakte. Als we de daadwerkelijke getuigen van deze ruzie even achterwege laten, is deze vraag wellicht nog te beantwoorden:  Hoe weet de minister dat Feik tijdens de keeldoorsnijdende bewegingen niet in het bijzijn van Ali was?  Was de minister die avond zelf in de Ringo Bar?  

Maar wacht eens even! Feik Mustafa had toch niks te maken met de moord op Marianne? Waarom is hij dan toch gehoord over deze ruzie? En vooral: Wanneer? En in welke hoedanigheid? Als verdachte of getuige? Hoe kan een juridisch geschoolde minister met droge ogen beweren dat iemand is gehoord in een moordzaak, maar nooit verdachte is geweest? En waarom mochten het publiek en de ouders van het slachtoffer nooit iets weten van al deze, nu door de minister erkende feiten? In een veel gepubliceerde moordzaak waarin allerlei andere verdachten met naam en toenaam werden uitgemeten en aan de schandpaal genageld, voordat hun onschuld werd bewezen? 

De minister bevestigt verder doodleuk dat Feik Mustafa werd verdacht van een ANDER ZEDENMISDRIJF gepleegd op 30 april 1999 (nogmaals: op dezelfde datum werd Marianne verkracht en vermoord). Echter, deze zaak is wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. En wel op 9 augustus 1999. Althans, volgens de minister…..! Nog even afgezien van de vraag waarom je een verdachte van een zedenmisdrijf via overplaatsing buiten het bereik van het recherche-team zou brengen, nog voordat zijn zaak voorkomt, is deze sepot-datum aantoonbaar onjuist, getuige het eerder geciteerde NRC artikel, waarin de vader van Stephanie meldt dat de zaak reeds op 15 juli 1999 was geseponeerd. 

Vraag 5
Is de op enig moment in Istanbul aangehouden A. H. dezelfde persoon als de A. H. die F. M. vergezelde kort voor de dood van Marianne Vaatstra? Zo ja, waar baseert u dat op?
 

Antwoord 5
Er is één getuige die stelt F.M. op 30 april overdag gezien te hebben in het gezelschap van een onbekende andere man. Het signalement van deze man luidde klein en gezet. De getuige herkende vervolgens de onbekende man van een opsporingsfoto als zijnde A.H.. A.H. is echter in het geheel niet klein en gezet. Er wordt wel gesuggereerd dat F.M. en A.H. op de avond van 30 april in elkaars gezelschap het azc hebben verlaten. Uit de destijds afgelegde verklaringen door de (die avond) dienstdoende bewakers blijkt dat echter niet. Zij stellen dat A.H. het terrein verliet in het bijzijn van anderen, maar het niet is bekend met wie. Zowel A.H. als F.M. zijn uitgesloten als dader van het misdrijf. Van beiden werd biologisch materiaal afgenomen en dat bleek niet overeen te komen met het DNA-materiaal dat is aangetroffen bij het lichaam van Marianne.
 

Snapt u het nog? Feik was geen verdachte, maar hij is wel gehoord en er zou zelfs DNA van hem afgenomen zijn, dat is vergeleken met het DNA op het lichaam van Marianne? Maar hij is nooit verdachte geweest? En dat mochten we 11 jaar lang niet weten? 

Wat u in elk geval zult snappen, is het volgende: 

Een asielzoeker, 

– die al minstens 4 jaar op zijn verblijfsvergunning wachtte in een AZC
– die vervolgd is geweest voor een zedenmisdrijf
– die overgeplaatst wordt in verband met “spanningen” rond een moordzaak
– die gehoord is als verdachte in deze moordzaak ,
– wiens DNA vergeleken is met het gevonden DNA op de plaats delict van deze moordzaak
– wiens naam en verdenking angstvallig uit de media is gehouden ….
 

krijgt binnen een jaar asiel en wordt “regulier gehuisvest” in Nederland. Alles met het zegel van de Minister van Justitie 

De minister verzandt hier verder in een wollig kletsverhaal, zonder een antwoord te geven, in de hoop dat de lezer (en wellicht ook Fred Teeven) het oog voor de essentie verliest. Die essentie is dat Justitie vanaf dag 1 wist wie de hoofdverdachten waren. Zijnde Feik Mustafa en zijn oudere vriend Ali Hassan Hussein. Om het boze, verontwaardigde publiek te sussen, en Feik Mustafa niet te hoeven noemen, en zijn vriend Ali uit de wind te houden, is willens en wetens een onschuldige man in Turkije opgepakt met dezelfde naam (Ali Hassan Hussein). Zo kon Justitie het publiek voorhouden: “We hebben jullie man opgepakt en zijn DNA vergeleken, maar hij is het niet.” Daarom wordt ook niet duidelijk welke Ali de minister hier nu bedoelt. De onschuldige lange slanke Ali uit Turkije? Of de kleine gezette Ali die de vriend van Feik was en na de moord niet terugkeerde op het AZC? 

De werkelijke Ali is direct ontsnapt en met medewerking van Justitie naar Noorwegen gesmokkeld, waar hij als asielzoeker een nieuw leven mocht beginnen. Feik Mustafa is – op aanwijzing van getuigen – direct diezelfde zaterdag opgepakt en verhoord in verband met de moord, maar snel weer vrijgelaten en op maandag 3 mei 1999 uit het AZC verwijderd. Ook weer onder regie van Justitie. Wacht even! Op aanwijzing van getuigen? Jazeker, want alle vrienden en vriendinnen van Marianne wisten meteen dat Feik en Ali hier meer van wisten. Sterker nog, een 13 jarig meisje hoorde op zondag 2 mei van asielzoekers dat Feik en Ali betrokken waren bij de moord. Dit meisje gaf deze informatie meteen door aan de politie, die erg druk bezig was met de moordzaak. Maar ze hoort de volgende dag niet dat Feik en Ali eens stevig aan de tand worden gevoeld door de politie. Nee, ze krijgt de volgende dag (maandag 3 mei 1999) een telefoontje op haar GSM van niemand minder dan (de inmiddels vrijgelaten) Feik. Feik’s boodschap is: Als je niet ophoudt met praten, word je ook vermoord!  Goh, van wie zou Feik nu toch hebben geweten dat er “gepraat” wordt? De aangifte van telefonische bedreiging die de volgende dag gedaan werd door haar en haar vader, verdwijnt in de prullenbak. De aangifte van mishandeling 3 maanden later door twee donkere types, waaraan zij blijvend nekletsel heeft overgehouden, verdwijnt ook in de prullenbak. 

Vandaar ook dat iedereen bij Justitie en het AZC zijn mond moest houden. Dat Justitie de lustmoordenaars van een 16 jarig kind helpt te ontsnappen, en nog jongere meisjes die hun burgerplicht doen , laat bedreigen,  is tenslotte geen verhaal om aan de grote klok te hangen. 

Zou het nu echt kloppen dat Feik “regulier gehuisvest” is in Nederland? Het zal best. Want dit meisje (inmiddels een vrouw van 25) heeft Feik nog dit jaar (2010) gezien in Groningen. Dat was even schrikken, maar u zult vast begrijpen dat de lust om aangiftes te doen, haar wel een beetje vergaan is. 

En hoe kan dit nu allemaal gebeuren in ons mooie Nederlandje? Welnu, dan moet u eerst weten dat de man die de scepter bij Justitie zwaait, Joris Demmink is. De van kindermisbruik verdachte Secretaris Generaal, van wie de talloze aangiftes tegen hem ook in het ronde archief verdwijnen. Die zit al op die troon sinds 2002, de tweede man onder de minister. Zijn “baas” zogenaamd, die uit zijn hand eet, en waar nodig de Tweede Kamer voorliegt. Net als de vorige, Donner, die al voordat er ook maar een spat onderzoek was gedaan , iedereen giftig bezwoer dat er bij Demmink geen sprake is van rook, laat staan vuur. 

En zijn hoofdknecht is Harm Brouwer, de voorzitter van het College Procureurs-Generaal, die liegt over het feit dat hij ten tijde van deze moord nog Hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden was, aan de touwtjes trok en voor zijn “bewezen diensten” vorstelijk is beloond door Joris Demmink. Met de meest gezaghebbende positie van “ons” Openbaar Ministerie. 

Blunders? Fouten? Tunnelvisie? Of bewuste en moedwillige bescherming van moordenaars, obstructie van de rechtsgang, samenzwering…….. waarbij de deelnemers, de leugenaars, de cover-up artiesten, de bedriegers  naar de hoogste toppen van de rechtstaat klimmen? Hoezo is de rechtstaat niet  verrot?  Lucien ……..? Niek ……….?  

Hebben jullie toevallig ook dochters? Enfin, mochten ze verkracht en vermoord worden, en mocht jullie schone rechtstaat jullie dan bedriegen met de opsporing van de daders, dan mag je na 10 jaar altijd nog aankloppen bij Micha Kat. Wees niet bang dat hij niet zal luisteren of  jullie verhaal  surrealistisch  of “opgewarmde prak” zal vinden.

– Wordt vervolgd! Kijk uit naar deel 20 van de Vaatstra Files!

Print Friendly, PDF & Email
Share