UVA: GUNNING IS PVDA-ONDERWIJS-VERWOESTER

KAN HET NOG ERGER? NOG STUITENDER? NOG BELANGEN-VERSTRENGELDER? * DE BAAS VAN DE UVA BLIJKT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA TE HEBBEN GESCHREVEN VAN ‘ONDERWIJSPARTIJ’ PVDA * ‘SOCIALISTEN’ VRIJWEL ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN HET NEDERLANDSE ONDERWIJS

gunningWe hebben in Amsterdam een ongebruikelijke cumulatie van academische studies en van kennisinstituten. Daarmee kunnen we internationaal zo’n kristallisatiepunt van talent zijn. Waar we jaren hebben gediscussieerd over verschillen tussen universiteiten, is nu alleen maar interessant of we als Nederland ons internationaal kunnen profileren. Nederland verdient een positie in de top honderd van beste universiteiten, Amsterdam kan dat. Aldus UvA-voorzitter Louise Gunning in het (inmiddels ter ziele) blad Intermediair drie jaar geleden. Inmiddels staat de UvA niet in de ‘top 100’ maar wordt bedreigd met de ondergang via een opstand van woedende, bedrogen studenten die stront en bagger hebben gekregen voor hun dure geld. In dit wanbeleid van Gunning herkennen we natuurlijk direct de PvdA-hand (Gunning was de hoofd-auteur van het laatste verkiezingsprogramma) van onderwijs-verwoesters die vanaf het regime van Jos van Kemenade in de jaren 70 van de vorige eeuw (de fameuze’Middenschool’) tot nu ons uitstekende onderwijs steen voor steen hebben afgebroken, alles natuurlijk ten dienste van het ‘arbeiderskind’. Via krankzinnige en megalomane mensen als Tineke Netelenbos, Jo Ritzen, Karin Adelmund, Ronald Plasterk en Jet Bussemaker zitten we nu met een onderwijssysteem van Bulgaars nivo. Louise Gunning past natuurlijk perfect in dit rijtje. Het is nu aan de actie-voerende studenten deze hoer van de macht met pek en veren besmeurd het Amsterdamse Spui op je jagen. Io Vivat!

Print Friendly, PDF & Email
Share