URGENT: BERICHT VAN MICHA AAN ZIJN ADVOCATEN

HOE KAN MICHA NOG LANGER MEEWERKEN AAN BERECHTING IN EEN LAND WAAR HIJ NOG VOOR HIJ DE GERECHTEN KAN BEREIKEN WORDT GEARRESTEERD OM ZIJN DNA TE STELEN? * HORROR-TUSSENARREST GERECHTSHOF ARNHEM IN HOGER BEROEP ‘VOGELENZANG-ZAAK’ MICHA * RECHTERLIJKE MACHT NU EEN GROTE, SMERIGE EN PEDOFIELE BENDE CRIMINELEN

LAAT HET OM HET DNA VAN JORIS DEMMINK AFNEMEN IN PLAATS VAN DAT VAN MICHA KAT! DIT IS SATANISCHE HORROR!

Micha KatMet een grote armbeweging heeft het Arnhemse Hof alle onderzoekswensen van Micha -die eerder nog waren toegewezen door het Haagse Hof- van tafel geveegd. Lees hier [tussenarrest.arnhem] het tussenarrest. Dit is een volledige oorlogsverklaring van de zwarte mafia en de Nederlandse staat aan Micha. Het is crimineel om een voor Micha zeer gunstig tussenarrest van het Haagse Hof van tafel te spelen door de zaak naar een ander Hof over te hevelen dat het Haagse tussenarrest vervolgens volledig vernietigt. Het is zelfs de vraag of zulks proces-technisch wel rechtmatig is. We kennen tenslotte het ne bis in idem-principe: rechters mogen niet twee keer oordelen in dezelfde zaak. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om de zaak waarin Micha bijna 4 maanden in voorarrest heeft gezeten en waarin het OM het volledige dossier heeft vervalst en gemanipuleerd. Logisch dat er geen onderzoek wordt toegestaan. Intussen kan Micha zijn eigen zaken niet bijwonen omdat hij bij binnenkomst in Nederland zal worden gearresteerd opdat zijn DNA kan worden gestolen met mogelijk fatale gevolgen voor Micha. Thans richt ik mij tot mijn advocaten -de twee die nog voor mij werken, Doeko Bosscher in de Micha-claim en Thijs Stapel die als stafadvocaat eigenlijk alleen brandjes blust- met de volgende mededeling: zet al het inhoudelijke werk on hold en werk aan een dagvaarding voor het OM waarin wordt gevorderd dat wordt afgezien van de DNA-diefstal van Micha zodat deze gewoon zijn eigen zaken kan bijwonen. Wat heeft het immers voor zin aan zaken te werken terwijl de eiser bij binnenkomst van Nederland wordt gearresteerd en aldus wordt afgehouden van het bijwonen van zijn eigen zaken? Eerst moet worden zeker gesteld dat aan de primaire en meest basale eisen van een eerlijk proces is voldaan en de meest primaire hiervan is toch wel dat de eiser aanwezig kan zijn bij zijn eigen zaak. Als jullie niet bereid zijn het OM in deze te dagvaarden, ontsla ik jullie als mijn raadslieden net als eerder Haje Weisfelt. Hier wat inhoudelijke imput die mogelijk kan inspireren.

Print Friendly, PDF & Email
Share