ULRICI LAAT PV WRAKINGSZITTING VERVALSEN

SENIOR-RECHTER MONETTA ULRICI TREEDT IN DE VOETSPOREN VAN HANS WESTENBERG * MANIPULATIE VAN PV IS VRIJWEL ALTIJD BEWIJS VOOR CORRUPTE RECHTSPRAAK * WELLICHT AANGIFTE TEGEN ULRICI * OOK ULRICI VUISTDIEP IN DE KLUWER-MAFIA NET ALS LE POOLE EN VAN WALRAVEN

Je kon erop wachten. Steeds dieper zinkt de Amsterdamse rechtbank onder leiding van de als volledig corrupt ontmaskerde Carla Eradus (foto) weg in het moeras van manipulatie, vervalsing en intimidatie. Na de behandeling van de civiele procespartij Kat als ware bij Osama Bin Laden himself, de selectie van een extreem bevooroordeelde voorzieningenrechter en werkelijk schandalig optreden van twee wrakingskamers blijkt nu ook het PV van de Ulrici-kamer te zijn vervalst. Geen woord over de wisseling tussen Kat en Ulrici over hun gemeenschappelijk verleden, mijn verzoek aan de griffier op te nemen dat Ulrici in strijd met de waarheid heeft verklaard is niet gehonoreerd, ook niet is opgenomen dat Ulrici heeft beslist over haar eigen wraking en al helemaal niet dat ze in paniek een einde maakte aan de zitting juist op het moment dat ik een verzoek deed aan de griffier. Wel staat in het PV: zij kent verzoeker slechts als publicist, een flagrante en onbegrijpelijke leugen die aan de kaak zal worden gesteld in ons appel tegen de beslissing van de kamer-Ulrici en de andere wrakingskamer. We hebben hiervoor echter wel 600 Euro nodig! Via de contactfunctie op deze site kunt u een mail sturen en dan krijgt u het rekeningnummer. To be continued.

Print Friendly, PDF & Email
Share