UITGEBREID VERSLAG ZITTING OP ADVOCATIE

BREAKING: TOCH NOG NIEUWS OVER DE DOOR DIEDERIK SAMSOM EN DE MSM GESTOLEN VERKIEZINGEN: JDTV ZAT ACHTER DE BOTSING TUSSEN DE VLIEGTUIGJES VAN SP EN CDA DIE LANDELIJK NIEUWS WERD * MSM TE CORRUPT OM HIER MELDING VAN TE MAKEN UIT ANGST VOOR AANDACHT VOOR DE ZAAK-DEMMINK

Lees hier hoe de voormalige werkgever Advocatie.nl [backgrounds] van Micha de zitting van afgelopen maandag heeft beleefd. Het is best een aardig stuk voor een website die bestaat bij de gratie van het maken van propaganda voor de togadrager. Opvallend blijven de pogingen Micha neer te zetten als iemand die steeds op de rand zou verkeren van het ‘verliezen van zijn zelfbeheersing’. Het is de klassieke manier van demoniseren bij gebrek aan inhoud en argumenten om de boodschap zelf aan te vallen: het is de toon die niet deugt, de performance (Micha wordt zelfs ‘dompteur’ genoemd) is niet vlekkeloos! Dat de zitting -mede dankzij de toch wel verrassend goede president Steenhuis- een doorslaand succes was voor Micha, dat het samenspel tussen hem zijn zijn advocaat uniek kan worden genoemd, dat de zaak er ook inhoudelijk uitstekend voorstaat met name door de toewijzing van vele belangrijke getuigen die nu gehoord mogen worden, dat kan en/of wil Lucien Wopereis (foto) niet zien en erkennen. Hij zal de corrupte rechterlijke macht tot de laatste bef en tegen beter weten in blijven verdedigen en witwassen! Grappig is overigens dat ook NRC Handelsblad de door Kat ontdekte aandoening PTTS (Post Traumatisch Toga Syndroom) een prominente plaats gunde in het verslag van Marcel Haenen -dat overigens op internet niet te vinden is.

Of de door Kat ontdekte mystery journalists die weigerden te zeggen voor welk medium ze werkten ook nog iets hebben gedaan valt niet na te gaan. Vele aanwezigen merkten overigens op dat er via een soort gebarentaal werd gecommuniceerd tussen Vogelenzang en mensen in de zaal zoals Gerlof Leistra.  Binnenkort kunnen we dus de opnames presenteren van JDTV -ons video-kanaal dat ook ‘achter’ de botsing blijkt te zitten [backgrounds met video] tussen de vliegtuigjes van de SP en het CDA dat de landelijke media prominent haalde. Zo brengen we toch nog breaking news over de door Diederik Samsom en de MSM gekochte verkiezingen!

Print Friendly, PDF & Email
Share