U WORDT BEROOFD EN IN DE GOOT GEGOOID

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.

Ingezonden door G.W. Tabak

Mijnheer de voorzitter,

Witte boorden en nette pakken zijn geen garantie dat de dragers ervan eerlijk zijn…. het is déze realiteit die de term ‘witte boorden-criminelen’ geschapen heeft. De keurige buitenkant maskeert soms de echte aard van mensen, die zo misdadig zijn als maar mogelijk is. Het wél fatsoenlijke zogenaamde klootjesvolk wordt, zonder dat zij daarbij ook maar met de ogen knipperen, rustig door die functionarissen beroofd, kaal geplukt en daarna berooid in de goot gegooid. Tallozen plegen – uit wanhoop om wat de zogenaamde elite hen aandoet – zelfmoord.

Vanaf het jaar 2001 heeft het Ministerie van Defensie de verantwoording voor de uitbetaling van de pensioenen voor militairen, overgedragen aan het ABP, met als voorzitter van de directie van het ABP: de heer Dick Sluimers en als voorzitter van de Raad van bestuur van het ABP de Heer Elco Brinkman. Na deze overdracht is door de verantwoordelijken bij het ABP, het pensioen uitsluitend van de militairen, verlaagt met 10 tot 20 procent ( bijlage H 5 x), zonder een wettelijke of inhoudelijke onderbouwing. Ik heb om die inhoudelijke onderbouwing 5 jaar lang gevraagd, ook aan de Ombudsman Pensioenen, maar heb nimmer een relevant antwoord ontvangen.

Met een diefstal van deze omvang, miljoenen en misschien wel miljarden, moeten er op vele plaatsen bij de overheid en instellingen die met pensioenen te maken hebben, mensen zitten die medeplichtig zijn aan deze diefstal. De ombudsman Pensioenen is er daar zeker één van.

Het inschakelen van een pensioenrecht advocaat bracht uitkomst. Pensioen is namelijk niet aan status gebonden. Op deze manier heeft het ABP miljoenen, en misschien wel miljarden gestolen van uitsluitend militairen onder, de rang van kapitein bij de Landmacht/Ritmeester bij cavalerie, kapitein bij de Luchtmacht, kapitein bij de Marechaussee en LTZ 2 oc bij de Zeemacht.

Ik wist al enige tijd dat ik bestolen werd maar niet hoe. Nu ik er geheel uit ben, de aangifte bestemd voor het Openbaar Ministerie ligt al gereed, heeft de Ombudsman Pensioenen een soort reddingsboei uitgeworpen die kant nog wal raakt. Dit om het ABP uit de verlegenheid te krijgen van het moeten bekekenen dat ALLE militairen in Nederland die al met pensioen zijn en zij die de komende 10 jaar met pensioen gaan, zijn en bestolen en dat gaan worden. Deze actie van de Ombudsman Pensioenen moet gezien worden als: “Een kat in het nauw maakt rare spongen.”

Nu zowel het ABP als de Ombudsman Pensioenen voelen dat het einde van hun criminaliteit is aangebroken, komen vele ‘vreemde zaken ’te voorschijn. Volgens de website ‘mijn pensioen’ besta ik al niet meer.( bijlage Y) Dat dergelijke criminelen niet terugschrikken voor een moord is bij zulke gewetenloze individuen zeer aannemelijk.

Het ABP heeft uitsluitend het pensioen van militairen gekort. Over een AOW inbouw is geen verschil van mening. Bijlage H geeft aan dat voor alle gehuwde militairen de AOW inbouw 7224,– euro is. Het voorstel van de Ombudsman Pensioenen zou inhouden dat ik als enige gepensioneerde in Nederland een AOW inbouw zou krijgen van 15.250,– euro.( bijlage O)

Dat de Hoofdofficier van het Arrondissementsparket Haaglanden weigert om de aangifte van mij tegen de Ombudsman Pensioenen, in behandeling te nemen, kan slechts inhoudelijk worden vertaald als het feit dat topcriminelen altijd proberen diegenen, die hen zouden moeten bestrijden en voor de rechter brengen, proberen om te kopen. Soms lukt dat, soms niet.

Ik verzoek dan ook dat de Ombudsman Pensioenen alsnog door de Hoofdofficier van het Arrondissementsparket Haaglanden zal worden vervolg voor: het aanzetten tot en medeplichtig aan diefstal van pensioenen van uitsluitend militairen, en discriminatie en machtsmisbruik. Daar uitsluitend militairen worden gekort in het hun rechtens toekomende pensioen indien zij gehuwd zijn of samenwonen, en machtsmisbruik. De man heeft zijn beschikbaar staande macht misbruikt voor criminele doeleinden.

Met verschuldigde eerbied verblijf ik,

Hoogachtend,

G.W.Tabak

BIJLAGE G.W. TABAK:

BALKENENDE PRIJST VOC MENTALITEIT AAN (VOC = MOORD, PLUNDERING, VERKRACHTING)

RUTTE DE SATANIST (GEITENKOP VAN BAPHOMET IS KADO VAN BALKENENDE)

Print Friendly, PDF & Email
Share