U BETAALDE DEMMINK’S VERKRACHTINGEN…

…EN OOK NOG DE KOSTEN VAN DE ADVOCATEN DIE NODIG WAREN VOOR DE DELICTEN DOOR DEMMINK GEPLEEGD * ZO ARROGANT IS DE ‘ELITE’: ZE VERKRACHTEN DE KINDEREN VAN HET VOLK OP KOSTEN VAN HET VOLK EN LATEN HET VOLK DAN OOK NOG EENS BETALEN VOOR HUN ADVOCATEN!

JUSTITIE ZEGT NU ‘RUIM EEN TON’ KWIJT TE ZIJN AAN HET VERDEDIGEN VAN HUN VOORMALIGE PEDO-TOPMAN * OPSTELTEN WEIGERT KAMER INZAGE IN DOCUMENT DEMMINK (KN)

DEMMDe Nazi’s lieten Joden hun eigen graf graven waarna ze in een rij langs de rand moesten gaan staan om te worden afgeschoten in de door hen zelf gedolven graven. [Dit gebeurde; iets anders is de massa-vergassing in concentratiekampen]. Het kabinet-Rutte doet hetzelfde in overdrachtelijke zin met het Nederlandse volk. Micha zal hiervan op zijn Malieveld-toespraak vele voorbeelden geven, maar een voorbeeld springt er nu reeds uit: Joris Demmink die honderden (duizenden?) kinderen verkrachtte -enkele ook vermoorde- tijdens door de belastingbetaler gefinancierde ‘feestjes’. Deze kinderen werden Demmink vaak ter beschikking gesteld door het eveneens met publiek geld gefinancierde Jeugdzorg. Toen Demmink aldus door zijn eigen criminele handelen in de problemen kwam, werden zijn advocaten opnieuw betaald door het volk. Elke rechtsbijstandsverzekering zal weigeren uit te keren als de verzekerde criminele handelingen verricht zoals het vermoorden van een kind of het beroven van een juwelier. Maar de ‘rechtsbijstandsverzekering’ van Demmink -zijn Leidse studievriend Ivo Opstelten- keert altijd uit, ook bij het aan stukken snijden van baby’s en het opeten van de organen. Lang leve de Opstelten-polis!

Print Friendly, PDF & Email
Share