HOUTHOFF VOOR DE TUCHTRECHTER

BREAKING: NEDERLANDS TOP-ADVOCATENKANTOOR MOET ZICH BIJ DE TUCHTRECHTER VERANTWOORDEN VOOR HET OMKOPEN VAN RECHTER HANS WESTENBERG * NOG NOOIT VERTOOND IN NEDERLAND * DEKEN GERM KEMPER LEGT DE ZAAK VOOR AAN DE RAAD VAN DISCIPLINE

EXTRA: WOENSDAG ONTVANGEN WIJ DE CONCLUSIE VAN ANTWOORD VAN HET KAMP-WESTENBERG INZAKE DE MICHA-CLAIM * STORT NU EEN BEDRAG EN DEEL MEE IN DE WINSTEN DIE WE GAAN BEHALEN OP DE CORRUPTE RECHTER

In een nog nooit vertoond bewijs voor de morele ineenstorting van de Nederlandse rechtstaat moet het advocatenkantoor Houthoff Buruma zich binnenkort voor de tuchtrechter verantwoorden voor het omkopen van rechter Hans Westenberg voor een bedrag van minimaal 65.000 Euro. Vorige week ontvingen wij een verweerschrift van het kantoor dat werd opgesteld door (foto) Mark de Kemp [backgrounds] die Micha eerder namens De Telegraaf probeerde te intimideren. Hierin wordt ondermeer gesteld dat Kat als klager ‘niet ontvankelijk’ zou zijn, het klassieke verweer van een partij die zich niet wil en niet kan verdedigen omdat de feiten onweerlegbaar zijn. Deken Germ Kemper besloot de zaak gewoon door te sturen naar de Raad van Discipline. Hiermee staat het voortbestaan van het kantoor dat ondermeer de boedels onder zijn hoede heeft van de failliete DSB Bank en Lehman Brothers Nederland en De Telegraaf bedient op het spel. Markant is dat deken Kemper de correspondentie over deze zaak voorziet

van het keurmerk ‘vertrouwelijk’. Onduidelijk is wat daarvan de status is en hoe een zaak die is aangespannen door een journalist/klokkenluider die uitsluitend leeft van openbaarmaking ooit ‘vertrouwelijk’ kan zijn, nog los van het feit dat de tuchtrechtspraak qualitate qua openbaar is. Kemper houdt zich onbereikbaar voor nadere uitleg op dit punt. Mark de Kemp voert verder aan als verweer dat zijn kantoor nu eenmaal ‘ten behoeve van het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening’ vele ‘deskundigen’ inhuurt -professoren, professionals, advocaten en dus ook rechters. Hiermee gaat De Kemp volledig voorbij de aan bijzondere eisen die worden gesteld aan de relatie tussen advocaten en rechters, een relatie die nota bene in de gedragsregels voor advocaten wordt genormeerd. Het tegen excessieve fees inhuren van rechters als ‘opleiders’ van je eigen advocaten is zonder enige twijfel te beschouwen als omkoping en daarom niet alleen tuchtrechtelijk, maar ook strafrechterlijk laakbaar.

Print Friendly, PDF & Email
Share